strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Rafał Witkowski
Data: 11/10/2005
Publikacja: 12/10/2005
Pytanie: Jakie konsekwencje i wobec kogo należy wyciągnąć jeżeli uchwala Walnego Zgromadzenia o zmianie zapisu Statutu Koła nie zostala zgloszona do Zarządu Okręgowego PZŁ?

Odpowiedź:
Dla ważności uchwały o zmianie statutu i do wejścia w życie zmian wymagana jest rejestracja tych zmian przez ZO. Jeżeli uchwała nie doszła do ZO, do odpowiedzialność za to ponosi zarząd koła. Konsekwencje dla członków tego zarządu wyciągnąć może WZ, do
wykluczenia danych osób z koła.

Dla ewentualnego postawienia zarzutu o przestępstwo z dokumentów musiałyby być na to dowody, a samo nie wysłanie uchwały jest słabym dowodem, szczególnie, że nie wiadomo jak to się stało, że uchwały do ZO nie wysłano. Prawdopodobnie wysyłano protokół z WZ i tam powinna była być wzmianka o uchwale, ale czy była powinno to stwierdzić następne WZ, które powinno protokół z poprzedniego WZ przyjąć.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.