strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Ireneusz Pawłowicz
Data: 09/12/2005
Publikacja: 12/12/2005
Pytanie: Co z funkcjami sprawowanymi przez tych członków zawieszonych w prawach członka PZŁ.
Czy taki myśliwy może pełnić rolę społecznego strażnika łowieckiego?
Czy taki myśliwy może pełnić rolę opiekuna stażysty?
Co z bronią tych myśliwych, gdzie i jak powinna być przechowywana?

Odpowiedź:
Strażnik łowiecki jest osobą powoływaną przez zarząd i to stanowisko nie ma nic wspólnego z członkostwem w PZŁ. Kwalifikacje strażnika łowieckiego określa Rozporzadzenie MŚ w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego . Zapisano tam w § 7, że: ..."Strażnikiem łowieckim może być osoba, która posiada wykształcenie co najmniej podstawowe oraz ukończyła kurs z zakresu gospodarki łowieckiej organizowany przez Polski Związek Łowiecki"... Zawieszenie w prawach członka PZŁ nie oznacza automatycznei utraty zdolności do pełnienia tej funkcji w kole, co nie oznacza, że zarząd nie może go z tej funkcji odwołać.

Zawieszony nie może pełnić funkcji opiekuna stażysty, bo obok obowiązku, jest to prawo członka, a ten ma prawa członkowskie zawieszone.

Pozwolenie na broń i sposób jej przechowywania sa określone zasadami zamieszczonymi ustawą o broni. Jezeli policja pozwolenia na broń takiej osobie nie cofnie, to może ona broń posuadać i przechowywać w ten sam sposób jak każdy inny myśliwy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.