strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Szatanski
Data: 06/01/2006
Publikacja: 11/01/2006
Pytanie: Czy myśliwy oskarżony o kłusownictwo powinien zostać zawieszony w prawach myśliwego przez Zarząd koła do czasu skazania go prawomocnym wyrokiem sądu, a jeśli tak to czy jest on wtedy zobowiązany do płacenia składek PZŁ i na rzecz Koła?

Odpowiedź:
Możliwe postępowanie zależy od rodzaju przewinienia. Jeżeli jest to przestępstwo z ustawy 'Prawo łowieckie' (Art. 52 i Art. 53), to koło nie musi się martwić, bo zgodnie z nowym statutem PZŁ, ZO zawiesza taką osobę w prawach członka PZŁ, a więc i członka koła, na okres do zakończenia postępowania przed prokuratorem i sądem karnym, ale nie dłużej niż na 3 lata. Złożenie odwołania nie zawiesza uchwały ZO.

Jeżeli jest to postępowanie o wykroczenie z ustawy 'Prawo łowieckie' (Art. 51), to od zarządu koła zależy, czy zdecyduje się go zawiesić, czy nie. Ewentualne zawieszenie oparte powinno być na dowodach zebramych przez zarząd w sprawie jako kara, a nie tylko dlatego, że np. policja wszczęła postępowanie. Należy pamiętać, że w przypadku zawieszenia, obwiniany może odwołać się do WZ i zawieszenie nie skutkuje do czasu rozpatrzenia sprawy przez WZ.

Jeżeli obwinianym jest członek organów koła, nie może być karany przez zarząd, ale ZO może zawiesić go w pełnieniu danej funkcji w kole. Złożenie odwołania nie zawiesza uchwały ZO.

Zawieszenie w prawach członka nie zawiesza obowiązków. Osoby zawieszone płacą wszystkie składki i są zobowiązane do wykonywania wszystkich obowiązków jak inni członkowie koła. Tak długo, jak wyrok nie jest prawomocny, nie można z niego wyciągać jakichkolwik konsekwencji, takich np. jak opisane wyżej w przypadku skazania za przestępstwo z ustawy 'Prawo łowieckie'.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.