strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Kary organizacyjne, rzecznik dyscyplinarny, sąd

NrDataTreść pytania
61716/05/2006Czy zarząd koła, stawiając zarzuty członkowi koła o popełnieniu naruszeń wewnątrzorganizacyjnych w kole i Zrzeszeniu przed 01.01.2006 powinien przedstawić w formie pisemnej treść tych zarzutów zainteresowanemu czy wystarczy informacja ustna na posiedzeniu zarządu, na które zainteresowany zaproszony został w celu wyjaśnienia innych spraw?
61616/05/2006Czy KWP ma prawo cofnąc pozwolenie na broń myśliwską myśliwemu, który został wyrokiem Sądu Rejonowego skazany i ukarany grzywną za nielegalny połów ryb i naruszenie mienia?
59119/04/2006Kolejny sezon myśliwy nie wywiązuje się z uchwały WZ dotyczącą udziału myśliwego w polowaniu organizowanym dla obcokrajowców. Jakie konsekwencje powinien zastosować zarząd?
59019/04/2006Czy Zarząd Koła może informować pisemnie nadleśnictwa o zawieszeniu członka koła w prawach do polowań, jeśli sam zainteresowany nie otrzymał pisma o swoim zawieszeniu?
58919/04/2006Czy łowczy może ustnie zawiesić myśliwego w polowaniach zbiorowych i indywidualnych nie mówiąc na jaki okres, a sytuacja taka trwa już trzeci miesiąc?
58826/03/2006Myśliwy 12.12.2005 pozyskał borsuka, co wpisał do ksiązki, a polowanie wykonywał bez ważnego upowanienia. Za powyższe zarząd wymierzył myśliwemu karę 3 miesięcy zakazu wykonywania polowania. Czy nie było to przestępstwo z Art. 53 ust. 3 i 4, które powinno być ścigane przze prokuratora lub rzecznika dyscyplinarnego PZŁ?
58326/03/2006ZO PZŁ ocenił trofeum na 2 punkty żółte i zabrał mi poroże. Poroże było prawidłowo sprawione, gdzie można się odwołać? Czy zarząd koła może wydać mi odstrzał na rogacze?
57726/03/2006Czy łowczy w może rozsyłać pisma do członków koła powołując się na § 8 punkt 2 regulaminu polowań, wzywając do natychmiastowego dostarczenia aktualnego zaświadczenia o dokonaniu przestrzelania broni kulowej grożąc sankcjami?
56626/03/2006Czy zarząd koła może odstąpić od ukarania myśliwego gdy wie o złamaniu regulaminu i nie udzielając nawet upomnienia?
55721/03/2006Czy koło może zwiesić członka na okres2 lata w wykonywaniu polowania na zwierzynę selekcyjną, za niedostarczenie parostków kozła do wyceny?
54701/03/2006Jakie sankcje czekają myśliwego, który wpisał się na polowanie indywidualne w porze nocnej i pozyskał sarnę kozę w nocy?
54601/03/2006Sąd Łowiecki zawiesił w prawach PZŁ 3 członków zarządu oprócz sekretarza. Czy jednoosobowo sekrekatrz koła może podejnować uchwały, być jednoosobowo zarządem koła?
54422/02/2006Czy zarząd może usunąć członka z koła za polowanie bez ważnego odstrzału i wpisu do książki? Jakie należy poczynić kroki, tzn. zgłoszenie do rzecznika dyscyplinarnego, postawienie wniosku na walnym zgromadzeniu o usunięcie z listy członków, itp.?
53722/02/2006Czy zarząd koła łowieckiego może ukarać myśliwego za poważne przestępstwo łowieckie przepadkiem na własność koła (np. do domku myśliwskiego) wieńca jelenia byka, który jednak nie został pozyskany bezpośrednio w efekcie tego przestępstwa ale w okolicznościach temu towarzyszących?
52810/02/2006Jakie konsekwencje grożą myśliwemu za wpis do książki na polowanie indywidualne bez ważnego odstrzału?
51830/01/2006We wrześniu 2005 łowczy koła dobrowolnie pisemnie zrezygnował z pełnienia łowczego koła, ale WZ celem wyboru łowczego jeszcze się nie odbyło. Jak traktować tego łowczego, który w pażdzierniku ub.r. popełnił przewinienie łowieckie, jako dalej łowczego bo jego rezygnacja nie została jak dotąd przyjęta, czy też jako byłego łowczego członka kola?
50718/01/2006Jakie działania powinien podjąć Zarząd Koła w stosunku do myśliwego, który podprowadzając myśliwego dewizowego, nie wpisał wyjścia w łowisko do książki ewidencji pobytu na polowaniu, łamiąc tym art. 43 ust.a Prawa Łowieckiego?
50113/01/2006Jeśli przeciwko członkowi Koła, na wniosek zarządu, rzecznik dyscyplinarny i prokuratura rejonowa wszczynają postępowanie, które następnie umarzaja, a zarząd odwołuje się od tej decyzji do sądu łowieckiego i prokuratury wojewódzkiej, po czym nie czekając na werdykt, stawia wniosek o wykluczenie z koła tegoż członka, czy postępuje zgodnie z prawem?
49706/01/2006Czy zarząd koła może po zastosowaniu kary organizacyjnej zawieszenia w prawach członka , (§21, ust.1, pkt.4, statut ramowy koła), postawić wniosek o wykluczenie z koła za ten sam czyn, kiedy kara "biegnie"?
49606/01/2006Czy myśliwy oskarżony o kłusownictwo powinien zostać zawieszony w prawach myśliwego przez Zarząd koła do czasu skazania go prawomocnym wyrokiem sądu, a jeśli tak to czy jest on wtedy zobowiązany do płacenia składek PZŁ i na rzecz Koła?
poprzednia   6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 z 15   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.