strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zdzisław Wyszyński
Data: 06/01/2006
Publikacja: 12/01/2006
Pytanie: Czy zarząd koła może po zastosowaniu kary organizacyjnej zawieszenia w prawach członka , (§21, ust.1, pkt.4, statut ramowy koła), postawić wniosek o wykluczenie z koła za ten sam czyn, kiedy kara "biegnie"?

Odpowiedź:
Pytanie należy rozpatrywać już w świetle nowego Statutu PZŁ, a nie tzw. statutu ramowego koła, bo tenże przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2006 r.

Formalnie nie stoi nic na przeszkodzie, żeby osoba, której biegnie kara zawieszenia, udzielona na podstawie §21, ust..1, pkt.4 nie mogła być wykluczona z koła za ten sam czyn. Jeżeli jednak, zarząd wraca do sprawy po dłuższym już okresie czasu, a nie od razu, to taki wniosek zarządu do WZ brzmi trochę mało wiarygodnie i może być przez członków odebrany jako odgrywanie się, a nie karanie.

Procedurę obowiązującą zarząd w przypadku wnioskowania wyklucznie opisuje §44 nowego Statutu PZŁ. procedura wymaga umieszczenia w porządku obrad sprawy wykluczenia i przygotowania uzasadnienia, które zaintereowany i członkowie koła muszą otrzymać na piśmie na 14 dni przezd terminem WZ. Zainteresowanego powiadamia się za potwierdzeniem odbioru.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.