strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zdzisław Wyszyński
Data: 13/01/2006
Publikacja: 16/01/2006
Pytanie: Jeśli przeciwko członkowi Koła, na wniosek zarządu, rzecznik dyscyplinarny i prokuratura rejonowa wszczynają postępowanie, które następnie umarzaja, a zarząd odwołuje się od tej decyzji do sądu łowieckiego i prokuratury wojewódzkiej, po czym nie czekając na werdykt, stawia wniosek o wykluczenie z koła tegoż członka, czy postępuje zgodnie z prawem?

Odpowiedź:
Zarząd koła może stawiać członkowi zarzuty i wnioskować o wykluczenie z koła niezależnie od toczących się postępowań prokuratorskich i dyscyplinarnych. Oczywiście, że nie rozstrzygnięcie tej sprawy przez prokuratora powinno uzasadniać wstrzymanie się zarządu przed wnioskiem o wykluczenie, ale nie nakazuje tego. To WZ musi rozważyć, czy przedstawione zarzuty są uzasadnione, szczególnie, jeżeli postępowanie prokuratorskie i dyscyplinarne nie zostały prawomocnie zakończone.

W przypadku poparcia zarzutów przez wymaganą wiekszość członków na WZ i wykluczenia członka z koł, będzie miał on podstawę do uchylenia takiej uchwały przez ZO w ramach nadzoru, bo jeżeli zarzut zostanie przez prokuraturę i sąd łowiecki oddalony, to nie może być podstawą wykluczenia i członek musi zostać do koła przywrócony.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.