strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Roman Szymczak
Data: 30/01/2006
Publikacja: 02/02/2006
Pytanie: We wrześniu 2005 łowczy koła dobrowolnie pisemnie zrezygnował z pełnienia łowczego koła, ale WZ celem wyboru łowczego jeszcze się nie odbyło. Jak traktować tego łowczego, który w pażdzierniku ub.r. popełnił przewinienie łowieckie, jako dalej łowczego bo jego rezygnacja nie została jak dotąd przyjęta, czy też jako byłego łowczego członka kola?

Odpowiedź:
Rezygnację dokonaną we wrzesniu 2005 należy rozpatrywać jeszcze w swietle obowiązującego do końca ub. r. statutu koła, którym był prawdopodobnie tzw. statut ramowy. Do momentu odwołania przze WZ, dotychczasowy łowczy jest formalnie członkiem zarządu i nie można karać go w kole za przewinienia organizacyjne.

Sytuacja zmieniła sie z chwilą wejścia w życie nowego statutu PZŁ. Po 1 stycznia br. zarząd może przyjąć, że łowczy dopełnił formalności związanych z rezygnacją z funkcji w zarządzie i powołać łowczego tymczasowego. Jednak w październiku ub.r. osoba ta była formalnie łowczym koła i zarząd nie może wobec niej wyciągać konsekwencji statutowych zapisanych w statucie w postaci kar tam zapisanych, tylko dlstego, ze w chwili obecnwej może jego rezygnacje formalnie przyjąć. Zarząd może oczywiście powiadomić o dokonanym przewinieniu łowieckim ORD, który przeprowadzi dochodzenie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.