strona główna forum dyskusyjne
Pytał: myśliwy
Data: 01/03/2006
Publikacja: 03/03/2006
Pytanie: Sąd Łowiecki zawiesił w prawach PZŁ 3 członków zarządu oprócz sekretarza. Czy jednoosobowo sekrekatrz koła może podejnować uchwały, być jednoosobowo zarządem koła? Kto do czasu zwołania Ndzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła i odwołania
zawieszonych członków zarządu oraz wyboru nowych członków zarządu winien kierować kołem?

Odpowiedź:
Jeszcze przezd wyrokiem sądu łowieckiego ZO powinien był zawiesić tych 3 członków zarządu w pełnieniu przez nich funkcji i zażądać zwołania NWZ celem odwołania ich z funkcji w zarządzie i powołania nowego zarządu. Jeżeli tego nie zrobił, a teraz tych 3 członków utraciło prawa członka PZŁ, to tym samym utraciło prawa członka koła i funkcje w zarżadzie. Sekretarzowi pozostaje zwołać NWZ z wyborami uzupełniającymi, bo odwoływać zawieszonych członków już nie trzeba i najlepiej, żeby zażądał tego ZO. Jeżeli sekretarz nie zwoła NWZ to może to zrobić ZO, po upływie 14 dni od swojego wniosku o zwołanie NWZ.

Do czasu NWZ sekretarz powinien wykonywać tylko bieżące obowiązki zarządu, ale powstrzymać się z podejmowaniem uchwał w imieniu zarządu, bo uchwały takie byłyby wadliwe, jako podjęte bez wymaganego statutem kworum zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.