strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Wadera
Data: 26/03/2006
Publikacja: 16/04/2006
Pytanie: ZO PZŁ ocenił trofeum na 2 punkty żółte i zabrał mi poroże. Poroże było prawidłowo sprawione, gdzie można się odwołać? Czy zarząd koła może wydać mi odstrzał na rogacze?

Odpowiedź:
Uchwała NRŁ pozbawiła myśliwych możliwosci odwołania się do komisji odwoławczej oceniającej prawidłowość ostrzału. Jednak samo przyznanie czerwonych, niebieskich czy żółtych punktów nie stanowi jeszcze kary, ani nie uniemożliwia wprowadzania jakichkolwiek kar z tego tytułu przez zarzad koła. Wyjątkiem mogłaby być istniejąca w kole uchwała WZ, która upowaźniałaby zarząd do np. okresowego wstrzymania odstrzałów członkom, ktorzy dokonali niepoprawnego odstrzału w poprzednim sezonie, ale nawet taką uchwałę próbowałbym zaskarżyć do ZO PZŁ, bo jeżeli statut mówi kto i jak karze w takim przypadku (ZO PZŁ), to nie może tego robić koło, nawet uchwałą WZ.

Skargę na działanie komisji można składać do ZO PZŁ w trybie skargi opisanej w KPA. ZO obowiązany jest na taką skargę odpowiedzieć. Równocześnie istnieje możliwość odwołania się do ORŁ, jeżeli ZO udzieli jakiejkolwiek kary za te dwa punkty żółte.

Komisja nie ma prawa zatrzymania poroża. Nie można wykluczyć, że poroże zostało zatrzymane, żeby nie można było poprawić preparacji i żeby móc to wykazać podczas rozpatrywania ewentualnej skargi lub odwołania od kary. Cel może i słuszny, tylko nie ma do tego podstaw w prawie łowieckim. Poroże to jest własnością koła lub myśliwego i bez zgody właściwej strony nie może być zatrzymywane.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.