strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zapadka Zdzisław
Data: 19/04/2006
Publikacja: 22/04/2006
Pytanie: Czy łowczy może ustnie zawiesić myśliwego w polowaniach zbiorowych i indywidualnych nie mówiąc na jaki okres, a sytuacja taka trwa już trzeci miesiąc?

Odpowiedź:
Łowczy może ustnie przekazać informację myśliwemu, że zarząd zawiesił go w prawie do polowania na określony czas. Takiej decyzji o zawieszeniu nie może jednak podjąć sam łowczy. Gdyby tak było, złożyłbym wniosek do ZO PZŁ o uchylenie jego decyzji w trybie nadzoru, bo łowczy nie jest organem koła uprawnionym do nakładani akar.

Jeżeli kary udzielił zarząd, a nie dane było zainteresowanemu wypowiedzenia się w sprawie, która spowodowała zawieszenie w prawach do polwania, co gwarantuje par.152 ust.5 Statutu PZŁ, to równei ż nalezy odwolaćć sie do ZO PZŁ, który w trybie nadzoru karę uchyli. Niezależnie od powyższego, należy odwołać się do WZ w ciągu 14 dni od uzyskania wiadomości, że Kolega został zawieszony.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.