strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zapadka Zdzisław
Data: 19/04/2006
Publikacja: 23/04/2006
Pytanie: Czy Zarząd Koła może informować pisemnie nadleśnictwa o zawieszeniu członka koła w prawach do polowań, jeśli sam zainteresowany nie otrzymał pisma o swoim zawieszeniu?

Odpowiedź:
Zarząd Koła nie ma nie tylko obowiązku, ale również i prawa do informowania pisemnie nadleśnictwa o zawieszeniu w prawach do polowań członka koła. Nadleśnictwu nic do tego, że jakiś myśliwy jest zawieszony, czy też że toczy się przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie, szczególnie, jeżeli zawieszenie jest nieprawomocne, a postępowanie nie ukończone. Takie działanie koła jest naruszeniem dóbr osobistych zainteresowanego i wykorzystywaniem jego danych osobowych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. O takim działaniu można poinformować Głównego Inspektora d/s Ochrony Danych Osobowych, a sprawie można nadać bieg przez Sądem Okęgowym o ochronę swoich dóbr, ale lepiej zrobić to przez adwokata, który będzie wiedział jak napisać pozew przeciwko kołu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.