strona główna forum dyskusyjne


Pytał: radces
Data: 10/05/2006
Publikacja: 11/05/2006
Pytanie: Kto fizycznie podczas Walnego Zgromadzenia członków koła STWIERDZA ZAPRZESTANIE pełnienia funkcji przez członka K.R. (jej przewodniczącego), ponieważ jest on w zależności służbowej z prezesem koła (przewodniczący KR - leśniczy, prezes - Nadleśniczy), a więc jest to niezgodne z postanowieniami Statutu PZŁ?Odpowiedź:
Podległość służbowa członka KR z członkiem zarządu stała się niezgodna ze statutem PZŁ od 1.01.2006 r. Jeżeli tak, to z par.2 ust.4 uchwały zjazdu wynika, że uchwała o wyborze członka KR, podległego członkowi zarządu utraciła swoją ważność z dniem 1.01.2006 i od tej chwili przewodniczący KR przestał pełnić funkcję w komisji. Warunkiem, żeby tak się stało jest, że wybory członków KR odbywały się po wyborach członków zarządu, co raczej jest regułą w kołach.

Wprawdzie na początku roku prezentowałem pogląd, że taki członek KR powinien złożyć swoją rezygnację , a jak tego nie czyni stwierdza to WZ, ale po dokładniejszej analizie problemu dochodzę do wniosku, że interpretacja zamieszczona na wstępie wyżej jest prawidłowa, zatem członek KR nie musi składać rezygnacji, ani nie trzeba go odwoływać. Pozostają wybory na wakujące stanowisko, na co zezwala par.62 ust.7, jeżeli zaprzestanie pełnienia funkcji zostanie przez WZ stwierdzone. WZ stwierdza to w sposób w jaki WZ wyraża swoje stanowisko, tj. głosując wniosek złożony przez dowolnego członka WZ, który przegłosowany przez WZ otwiera drogę do wyborów na wakujące stanowisko.

Gdyby WZ przegłosowało, że zaprzestania pełnienia funkcji nie było, to sprawą powinien się zająć ZO PZŁ (w ramch rozpatrzenia odwołania złożonego przez dowolnego członka koła lub w ramach nadzoru) oceniając, czy formalne podstawy zaprzestania pełnienia funkcji wystąpiły, a więc czy w dniu 1.01.2006 istniała podległość, która skutkuje unieważnieniem uchwały o wyborze danej osoby do KR. Wówczas uchwała WZ nie stwierdzająca zaprzestania pełnienia funkcji byłaby uchylona przez ZO i w zależności od liczby członków KR, gdyby było ich teraz niej niż 3, ZO powinien zażądać zwołania NWZ celem wyboru nowego członka KR. Gdyby pozostało co najmniej 3 członków KR, to NWZ nie byłoby konieczne, ale zarząd i tak móby je zwołać.

Głosowanie WZ nad wnioskiem o stwierdzenie zaprzestania pełnienia funkcji nie będzie głosowaniem nad poprawnością statutu, ale nad stwierdzeniem istnienia podległości, której statut PZŁ zabrania. Nie można wykluczyć. że np. leśniczy przestał byc pracownikiem ALP, ale jeszcze mnieszka w leśniczówce, a funkcje leśniczego po reorganiazcji w nadleśnictwie pełni leśniczy z sąsiedniej wsi.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.