strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Grzegorz
Data: 16/05/2006
Publikacja: 20/05/2006
Pytanie: Czy KWP ma prawo cofnąc pozwolenie na broń myśliwską myśliwemu, który został wyrokiem Sądu Rejonowego skazany i ukarany grzywną za nielegalny połów ryb i naruszenie mienia?

Odpowiedź:
Wydaje się, że KWP może cofnąc pozwolenie.

Zgodnie z art. 15 ustawy o broni, pozwolenia na broń nie wydaje się osobom skazanym
prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.