strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Stefan Bazyluk
Data: 16/05/2006
Publikacja: 21/05/2006
Pytanie: Czy zarząd koła, stawiając zarzuty członkowi koła o popełnieniu naruszeń wewnątrzorganizacyjnych w kole i Zrzeszeniu przed 01.01.2006 powinien przedstawić w formie pisemnej treść tych zarzutów zainteresowanemu czy wystarczy informacja ustna na posiedzeniu zarządu, na które zainteresowany zaproszony został w celu wyjasnienia innych spraw?

Odpowiedź:
Rozumiem, że pytanie dotyczy tego, czy wobec wykroczenia sprzed wejścia w życie nowego statutu PZŁ, należy się posługiwać nowym statutem przy stawianiu obecnie zarzutów. Odpowiedź jest twierdząca. Wszystkie działania, które podejmuje zarzad koła wobec osoby, której teraz stawiają zarzut czynu popełnionego przed 1/01/2006, muszą być zgodne z zapisami obecnego statutu.

Odmiennie dokonywana byłaby merytoryczna ocena czynu. Jeżeli dany czyn byłby traktowany inaczej przed 1/02/2006 i inaczej po tej dacie, to w tej ocenie stosuje się zapisy mniej restrykcyjne dla obwinianego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.