strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Rafał Wątły
Data: 07/05/2003
Publikacja: 07/08/2005
Pytanie: Czy będąc członkiem macierzystym koła mogę zawiesić się dobrowolnie w prawach takiego członka nie płacąc jednocześnie składek?
Chodzi bowiem o to, iż wyjeżdzam na dłuższy okres z kraju i nie chciałbym stracić przynależności do koła, do którego obecnie należę, a nie na rękę byłoby płacenie przeze mnie rocznych składek do koła nie będąc czynnym myśliwym.

Odpowiedź:
Członek koła nie ma takich uprawnień, żeby sam zawieszał swoje prawa i obowiązki w kole, na okres dłuższego wyjazdu. Taką decyzję może podjąć Walne Zgromadzenie koła na wniosek myśliwego, zwalniając go z określonych obowiązków wobec koła, np. ze składek, prac gospodarczych, etc. Podobne uprawnienia może mieć zarząd koła w stosunku do określonych obowiązków członkowskich, jeżeli takie kompetencje daje mu statut danego koła lub uchwała WZ i wtedy należy wystąpić z takim wnioskiem do zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.