strona główna forum dyskusyjne


Pytał: KrzysztofJ
Data: 12/05/2003
Publikacja: 23/08/2005
Pytanie: Czy odwołanie członka koła skreślonego przez zarząd za uporczywe uchylanie się od płacenia składek na rzecz koła skierowane pod adresem zarządu koła może być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie? Czy głosowanie na Walnym powinno być tajne czy jawne? Czy skreślony członek koła może w tej sprawie sam głosować?

Odpowiedź:
Od decyzji zarządu o skreśleniu, przysługuje odwołanie do WZ skierowane za pośrednictwem zarządu, w ciągu 14 dni, od otrzymania informacji o skreśleniu. Jeżeli odwołanie zaadresowane było do zarządu, a nie do WZ, zarząd powinien je skierować na następne WZ, a jeżeli tego nie zrobi, zainteresowany powinien interweniować na tym WZ.

O tym, czy głosowanie na Walnym jest tajne czy jawne decyduje statut koła. Jeżeli jest to statut tzw. ramowy, to głosowanie jest jawne, chyba, że 1/5 członków obecnych na Walnym tak będzie sobie życzyć głosowania tajnego. O głosowanie tajne może wnosić sam zainteresowany i jeżeli jego wniosek poprze co najmniej 1/5 obecnych, to głosowanie musi być tajne.

Zainteresowany oczywiście ma prawo głosu na tym Walnym, bo złożone przez niego odwołanie zawiesza decyzje zarządu o skreśleniu i jest on pełnoprawnym członkiem koła. Decyzja WZ w sprawie odwołanie jest ostateczna dla członka.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.