strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Leszek Smoleń
Data: 05/01/2007
Publikacja: 06/01/2007
Pytanie: Kto ponosi odpowiedzialność, m.in. finansową, za odstąpienia realizacji uchwały walnego zebrania, że goście na polowania zbiorowe wnoszą opłatę 20 zł., prowadzący polowanie czy zarząd?

Odpowiedź:
Odpowiedzialność ponosi ten, kto podjał decyzję o rezygnacji z tej opłaty.

Jeżeli był to prowadzący, to jego rozliczyć musi zarząd. Gdyby tego nie zrobił, a ogół członków był z tego niezadowolony, to na WZ może nie udzielić absolutorium poszczególnym członkom zarządu, a nawet ich odwołać.

Jeżeli to zarząd podjął decyzję wbrew uchwale WZ, to WZ może wyciągnąć wobec członków zarzadu takie konsekwencje, jak opisane powyżej.

O odpowiedzialności finansowej trudno byłoby mówić, chyba, że WZ zobligowałoby ten, czy następny zarząd do wyegzekwowania strat koła od osób, które były odpowiedzialne za zaniechanie pobierania tych opłat, ale gdyby ściągnięcie tych sum było trudne, nie obyłoby się bez postępowania sądowego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.