strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Kary organizacyjne, rzecznik dyscyplinarny, sąd

NrDataTreść pytania
96330/12/2007W oparciu o jaki przepis, zarząd koła może wyciągnąć konsekwencje statutowe wobec myśliwego, który nie wpisał oddanych strzałów do książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym?
95213/11/2007Po pięciu miesiącach odbywania zawieszenia w prawach członka, Główny RD wniósł skargę nadzwyczajną na wydany wyrok wnioskując w nim o zwiększenie kary. GSŁ wyznaczył termin rozprawy. Jaka może być decyzja GSŁ?
94516/10/2007Jestem sympatykiem łowiectwa i ostatnio zostałem skrytykowany przez prezesa koła, za przechodzenie pod amboną, na której siedział podprowadzający z myśliwym dewizowym, a ja przyszedłem obejrzeć rykowisko z kamerą. Czy z tego powodu mój ojciec będący myśliwym tego koła, może zostać wezwany na posiedzenie koła na rozmowę i czy ma taki obowiązek, choć w tym nie uczestniczył?
94127/09/2007Jakie są konsekwencje otrzymania upomnienia, a jakie nagany w kole łowieckim? Czy zarząd może dodatkowo przy jednej z tych kar stosować wstrzymanie odstrzału? Czy takie kary mają wpływ na na nadawanie odznaczeń itp. w przyszłości?
93422/08/2007Czy Zarząd Koła może wstrzymać zezwolenie na wykonywanie polowań indywidualnych dla myśliwego, za nieobecność na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła?
88820/06/2007Czy łowczy może odmówić wydania mi odstrzału na kozła ponieważ spóźniłem się z oddaniem poprzedniego i jaki mam czas na oddanie odstrzału po upływie terminu?
86827/05/2007Czy wniosek o wykluczenie członka koła może dotyczyć kar porządkowych, które w myśl statutu, z uwagi na upływy czasu powinno uważać się za niebyłe, a adnotacje o nich usunąć z akt osobowych członka?
86319/05/2007Czy może być łowczym myśliwy ukarany zawieszeniem w prawach członka PZŁ jako kara zasadnicza na okres 1 roku i jako dodatkowa zakaz pełnienia funkcji w kole po odbyciu kary zasadniczej na okres 3 lat?
85614/05/2007Czy członek zarządu Koła, zawieszony w prawach członka PZŁ, może nadal pełnić swoją funkcję?
83830/04/2007Do zarządu koła wpłynął donos o nielegalnym pozyskaniu dzika przez członka zarządu,a po sprawdzeniu faktów podanych w donosie przez zarząd okazało się, że są one prawdziwe. Sprawę rozpatrywano na posiedzeniu zarządu, gdzie opisany członek zarządu stwierdził, że donosów nie powinno się rozpatrywać i w tej sytuacji zarząd zawiesił dalsze rozpatrywanie sprawy. Czy słusznie zawieszono dalsze postępowanie?
83522/04/2007Zarząd ukarał myśliwego karą zawieszenia w prawie do wykonywania polowania nie określający liczby miesięcy zawieszenia tylko termin jego upływu. Czy jest możliwe wykonanie takiej kary, gdy w/w myśliwy się odwołał do walnego zgromadzenia, a data już minęła? Co zrobić gdy myśliwy po dacie upływu kary przed walnym zgromadzeniem wycofa odwołanie?
82810/04/2007W jakim czasie członek koła powinien zgłosić do zarządu koła przewinienie innego myśliwego z tego samego koła?
79512/01/2007Zostałem ukarany przez zarząd pozbawieniem odstrzału za to, że zdaniem prezesa koła byłem na polowaniu z kolegą, będącym również myśliwym tego samego koła, co było prawdą. Kogo miałbym poprosic o pomoc w celu wyjaśnienia moim zdaniem kuriozalnej sytuacji?
79308/01/2007Członek komisji rewizyjnej odstrzelił kozła, a po trzech dniach następnego na zezwolenie pozwalajace na odstrzał jednej sztuki. Obydwa kozły wpisał w odstrzał, zdał je do skupu i zgłosił do książki wykonanie tych odstrzałów. Jak w tym wypadku ma postąpić zarząd koła i co grozi Temu myśliwemu?
79005/01/2007Czy członkowie zarządu koła (skarbnik i sekretarz), upoważnieni do prowadzenia i rozliczenia polowań dewizowych, zbiorowych mogą samowolnie obniżyć o 50% cenę strzelonych jeleni byków i dzików odyńców? Jeżeli nie, kto ponosi koszty utraconych wpływów dla koła?
78905/01/2007Kto ponosi odpowiedzialność, m.in. finansową, za odstąpienia realizacji uchwały walnego zebrania, że goście na polowania zbiorowe wnoszą opłatę 20 zł., prowadzący polowanie czy zarząd?
78529/12/2006Czy myśliwy który zmienił rewir polowania na inny niż ten wpisany w zeszycie naruszył przepisy prawa łowieckiego czy regulaminu polowania?
78429/12/2006Czy myśliwy rażąco nie przestrzegający sposobu ubioru, zapisanego w Zbiorze Zasad Etyki powinien być dopuszczony do polowania, jeżeli ma ubiór typu chłopek - roztropek na pchlim targu?
76405/12/2006Dokonałem odstrzału mocnego, rególarnego szóstaka w klasie II o wadze trofeum 540g, którego wiek komisja oceniła na 6-7 lat, na odstrzał na rogacza w klasie II bez opisu selekcyjny czy łowny. Czy komisja dokonała prawidłowej oceny tego rogacza przyznając 2 punkty czerwone?
76205/12/2006Na polowaniu zbiorowym, na ktorym w planie odstrzału byly dziki, jelenie, lisy i sarny doszlo do przypadku strzelenia zająca. Zarząd, nie wysłuchując myśliwego, skierował sprawę do rzecznika i zawiesił myśliwego w prawie do polowania do rozstrzygnięcia ORD. Jak tę sprawę oceniać z prawnego punktu widzenia i jakie konsekwencje grożą myśliwemu, który tego zająca strzelił?
poprzednia   4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 z 15   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.