strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Leszek Smoleń
Data: 05/01/2007
Publikacja: 07/01/2007
Pytanie: Czy członkowie zarządu koła (skarbnik i sekretarz), upoważnieni do prowadzenia i rozliczenia polowań dewizowych, zbiorowych mogą samowolnie obniżyć o 50% cenę strzelonych jeleni byków i dzików odyńców? Jeżeli nie, kto ponosi koszty utraconych wpływów dla koła?

Odpowiedź:
Czy mogli, czy też nie obniżyć cenę, zależy od stanowiska zarządu. Jeżeli zarząd ich do tego upoważnił, to wszystko jest w porządku. Jeżeli zrobili to samowolnie i zarząd jako całość nie akceptuje takiej obniżki, to naruszyli zasady działania na zajmowanych stanowiskach w zarządzie. Wtedy sprawa kwalifikowałaby się do postępowania rzecznika dyscyplinarnego, bo zarząd nie jest władny karać innych członków zarządu.

WZ mogłoby nie udzielić tym osobom absolutorium, a nawet ich odwołać z funkcji w zarządzie. Gdyby dodatkowo WZ uchwaliło konieczność dochodzenia od w/w osób zwrotu utraconych dochodów, to pewnie bez postępowania sądowego by się nie skończyło, żeby kwoty te odzyskać od skarbnik i sekretarza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.