strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Szukający prawdy
Data: 10/04/2007
Publikacja: 13/04/2007
Pytanie: W jakim czasie członek koła powinien zgłosić do zarządu koła przewinienie innego myśliwego z tego samego koła?

Odpowiedź:
Nie ma takich reguł, które określałyby obowiązkowy termin zgłoszenia przewinienia łowieckiego innego członka koła do zarządu. Nie ma i nie może być, bo nie można na myśliwego nałożyć obowiązku oceny, czy jakieś zachowanie jest, czy nie jest przewinieniem łowieckim.

Jeżeli myśliwy, posiada ugruntowaną pewność, że wie o przewinieniu łowieckim, to po prostu to zgłasza. Jeżeli nie zgłasza, to może zachodzić szereg powodów, dlaczego tego nie robi i z żadnego z tych powodów nie można zrobić zarzutu. No chyba, że istnieją dowody, że ten co powziął uzasadnioną wiedzę, o jakimś przewinieniu i sam zaczął w nim brać udział lub celowo ukrywał ten fakt. Wtedy można mu zarzucić współdziałanie, ale wciąż trudno zarzucić nie powiadomienie zarządu.

Przewinienie łowieckie nie jest obiektywnym faktem samym w sobie, bo wtedy niepotrzebni byliby rzecznicy i sądy łowieckie. Dla jednych jakieś zachowanie może być przewinieniem, dla drugich nie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.