strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Piotr Kowalewski
Data: 22/04/2007
Publikacja: 26/04/2007
Pytanie: Zarząd ukarał myśliwego karą zawieszenia w prawie do wykonywania polowania nie określający liczby miesięcy zawieszenia tylko do 31/07/2007. Czy jest możliwe wykonanie takiej kary, gdy w/w myśliwy się odwołał do walnego zgromadzenia, a data już minęła? Co zrobić gdy myśliwy po dacie upływu kary przed walnym zgromadzeniem wycofa odwołanie?

Odpowiedź:
Okres trwania zawieszenia nie musi być określony przez zarząd w postaci liczby miesięcy czy tygodni. Kar udziela sie na określony co do trwania okres i można przeliczyć czas od dnia udzielenia kary do dnia 31/07/2007, a więc okres trwania kary jest jednoznaczny. Jeżeli odwołanie do WZ nie zostanie uwzględnione, to kara o takim okresie trwania rozpocznie się od dnia WZ.

Nie uważam, że myśliwy ma prawo do cofnięcia odwołania. Odwołanie po złożeniu nie jest już w jego gestii, tylko w gestii WZ, do którego napisał. Jeżeli powiadomi zarząd i WZ, że z odwołania się wycofuje, to zarzad może trochę jednak nieformalnie, pójść mu na rękę i zacząć naliczać karę od dnia zgłoszenia chęci cofnięcia odwołania. Jeżeli tak nie zrobi, a nie musi, odwołanie musi być rozpatrywane przez WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.