strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tadeusz Frąckowiak
Data: 30/04/2007
Publikacja: 30/04/2007
Pytanie: Do zarządu koła wpłynął donos o nielegalnym pozyskaniu dzika przez członka zarządu,a po sprawdzeniu faktów podanych w donosie przez zarząd okazało się, że są one prawdziwe. Sprawę rozpatrywano na posiedzeniu zarządu, gdzie opisany członek zarządu stwierdził, że
donosów nie powinno się rozpatrywać i w tej sytuacji zarząd zawiesił dalsze rozpatrywanie sprawy. Czy słusznie zawieszono dalsze postępowanie?

Odpowiedź:
Jeżeli powiedziało sią A i zaczęło dochodzić prawdy, a nie wyrzucono anonimowego donosu do śmieci i zebrane dowody potwierdzające nielegalne pozykanie dzika, są same w sobie materiałem nie związanym z donosem, któremu należało nadać właściwy bieg. Zarząd powinien skierować doniesienie do rzecznika i przestać zajmować się sprawą. Rzecznik oceni, czy czasem nie należy powiadomić prokuratora, ale to już będzie w jego gestii. O sprawie można równiez poinformować ZOPZŁ, który może zawiesić tego członka zarządu w pełnieniu funkcji. Do tego czasu, ten członek zarządu ma pełne prawa uczestniczyć we wszystkich działaniach zarządu, nawet dotyczących jego sprawy. Poza tym, nie tylko zarząd, ale każdy członek zarządu, czy tez inna osoba, może złożyć doniesienie do rzecznika dydcyplinarnego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.