strona główna forum dyskusyjne
Pytał: zbyszek
Data: 27/05/2007
Publikacja: 31/05/2007
Pytanie: Czy wniosek o wykluczenie członka koła może dotyczyć kar porządkowych, które w myśl statutu, z uwagi na upływy czasu powinno uważać się za niebyłe, a adnotacje o nich usunąć z akt osobowych członka?

Odpowiedź:
We wniosku teoretycznie można pisać wszystko, ale w ewentualnym postępowaniu odwoławczym takie zarzuty będą uznane za nieprawidłowe i spowodują łatwiejsze uchylenie uchwały o wykluczeniu.

Poza tym, procedura doprowadzenia do głosowania wykluczenia jest obecnie ściśle opisana w statucie i jej niedopilnowanie, a bardzo dużo kół nie sprawdza tego w statucie i postępuje jak to było kiedyś, narażając uchwały WZ o wykluczeniu na uchylenie z powodu nie dotrzymania rygorów formalnych, a więc nawet bez rozpatrywania zarzutów.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.