strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marianka
Data: 22/08/2007
Publikacja: 23/08/2007
Pytanie: Czy Zarząd Koła może wstrzymać zezwolenie na wykonywanie polowań indywidualnych dla myśliwego, za nieobecność na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła?

Odpowiedź:
Zarząd absolutnie nie ma prawa wstrzymać zezwoleń na wykonywanie polowań indywidualnych dla myśliwego, za nieobecność na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd w tym kole plącze ze sobą prawa i obowiązki członka koła, choć trzeba przyznać, że statut PZŁ został tak napisany, żeby z takiego poplątania móc kręcić bicz na szeregowego myśliwego. W § 41 pkt. 9 zapisano obowiązek ..."osobiście uczestniczyć w pracach organów koła, do których należy "... i mógłbym zrozumieć nadgorliwy zarząd, który karze członka za naruszenie w/w paragrafu statutu karą porządkową wstrzymania prawa do wykonywania polowania na określony czas, ale nie tak po prostu wstrzymując odstrzały bez całej procedury karania. Gdyby procedura karania była przeprowadzona w całości, to odwołanie się od takiej uchwały do WZ wstrzymuje jej wykonanie, a w tym czasie można zwrócić się do ZO, czy uważa za właściwe karanie za naruszenia tego paragrafu statutu. Tak samo należy zwrócić sie do ZO, jeżeli procedury karania nie było, tylko po prostu nie wydaje się nieobecnemu na WZ odstrzałów. Byłbym bardzo zdziwiony interpretacją ZO, że nieuczestnictwo w WZ kwalifikuje się do naruszeń statutu podlegajacych karom, bo jeżeli zgodnie z § 8 pkt.1..."Prawa i obowiązki członków Zrzeszenia są równe"... , to z tego samego paragrafu statutu karani powinni być np. członkowie ORŁ, czy NRŁ, nieobecni na posiedzeniach tych organów.
Dla mnie obecność na WZ, tak samo jak polowanie indywidualne są prawami członka koła, których pozbawić go można tylko działaniami ściśle opisanymi w statucie. Prawo do polowania statut odbiera myśliwemu, jeżeli zostanie na niego nałożona kara statutowa zawieszenia w prawach członka lub zawieszenia w prawie do polowania.

Ani obecność na WZ, ani polowanie nie są obowiązkami myśliwego podlegajacemu sankcjom statutowym, tylko jego prawqem. A jeżeli nie są obowiązkiem, to żaden organ koła czy PZŁ nie może wyciągać wobec myśliwego konsekwencji, za nie korzystanie ze swojego prawa. Nieobecności na WZ nie trzeba nikomu usprawiedliwiać, składać jakiś zaświadczeń wskazujących na niemożność uczestnictwa, itp., choć dbając o swój wizerunek osoby chętnej do uczestnictwa w pracach kola, można swoją nieobecność usprawiedliwić.

W tej konkretnej sprawie sugeruję zwrócenie sie do ZO PZŁ, który powinien porozmawiać z zarządem o niestosowności jego działań wobec Koleżanki, albo wręcz podejmie uchwałę w trybie nadzoru, uchylającą uchwałę zarządu o wstrzymaniu zezwoleń na wykonywanie polowań indywidualnych za nieobecność podczas WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.