strona główna forum dyskusyjne
Pytał: marek
Data: 27/09/2007
Publikacja: 01/10/2007
Pytanie: Jakie są konsekwencje otrzymania upomnienia, a jakie nagany w kole łowieckim? Czy zarząd może dodatkowo przy jednej z tych kar stosować wstrzymanie odstrzału? Czy takie kary mają wpływ na na nadawanie odznaczeń itp. w przyszłości?


Odpowiedź:
Nie ma znaczącej różnicy miedzy tymi karami. Jedna jest niby mniejszej wagi, a druga większej. Wstrzymywanie odstrzału ze względu na udzieloną karę upomnienia lub nagany byłoby niezgodne ze statutem PZŁ, bo wstrzymania prawa do polowania jest następną karą, a nie można udzielać równocześnie dwóch kar za to samo przewinienie.

Udzielone kary zacierają się po 2 latach i po tym okresie nie mają wpływu np. na przyznawanie odznaczeń.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.