strona główna forum dyskusyjne
Pytał: freeone
Data: 03/01/2008
Publikacja: 04/01/2008
Pytanie: Czy po zapadnięciu wyroku przez Główny Sąd Łowiecki przysługuje prawo odwołania, jeżeli tak to do kogo?

Odpowiedź:
Postępowanie w sądach łowieckich jest dwuinstancyjne. Jeżeli wyrok zapada w GSŁ jako w I instancji, to istnieje możliwość odwołania się do powiększonego składu GSŁ. Jeżeli postępowanie przed GSŁ było postepowaniem w II instancji, czyli odwołaniem się od wyroku OSŁ, to odwołanie stronom już nie przysługuje. Takie orzeczenie wzruszyć można w drodze skargi nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania, o których jest mowa w regulaminie postępowania dyscyplinarnego w PZŁ .

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.