strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek K.
Data: 17/01/2008
Publikacja: 17/01/2008
Pytanie: Od kiedy biegnie okres trwania kary nagany i czy dopiero po 3 latach zainteresowany może składać wniosek do Okręgowego Sądu Łowieckiego o anulowanie trwania dalszych 2 lat kary w kontekście §155 Statutu PZŁ oraz § 141 ust.2 Statutu PZŁ w związku z §81 Regulaminu Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ?

Odpowiedź:
§155 Statutu PZŁ dotyczy kar porządkowych wymienionych w §152 ust.1 Statutu PZŁ i nie ma związku z postępowaniem dyscyplinarnym i karami zapisanymi w §141 ust.2 Statutu PZŁ.

§81 Regulaminu Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ dotyczy kar zapianych w §141 ust.2 Statutu PZŁ. Kara nagany wykonywana jest w momencie jej uprawomocnienia się, to znaczy jeżeli zapadnie w postępowaniu przed OSŁ (I instancja), a potem w II instancji (jeżeli będzie do GSŁ odwołanie), to zapada ona i jest wykonana w momencie, w którym kara ta się uprawomocni. Po 3 latach od tego uprawomocnienia, można wystąpić o jej zatarcie do OSŁ, a po 5 latach automatycznie staje się zatartą.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.