strona główna forum dyskusyjne

Pytanie do Piotra Ławrynowicza, Łowczego Okręgowego w Gdańsku, członka Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ, przed spotkaniem z nim na czacie w dniu 18 kwietnia 2002 r.
Data: 11 kwiecień 2002
Pytanie: Ile, przynajmniej szacunkowo, kosztuje utrzymanie jednego zarządu okręgowego PZŁ?

Odpowiedź:
Pytanie jest nieprecyzyjne. Co to znaczy "utrzymanie zarządu"? Pensje pracowników wraz z pochodnymi? Zależą od wysokości uposażenia (poziom średniej krajowej lub poniżej) i liczby pracowników, ta zaś jest zróżnicowana (poszczególne zarządy obsługują organizacje kilkuset osobowe, kilku tysięczne czy ok. 10 tysięczne /Warszawa/). Zważ Drogi Kolego, że mimo tych różnic efektywność tzw. "administracji PZŁ" na tle krajowych realiów jest stosunkowo wysoka: 1 pracownik na po nad pięciuset "klientów", a w Gdańsku na ponad ośmiuset .

Kosztów utrzymania siedziby "biura"? Zazwyczaj jest to również siedziba struktur społecznych (Rady, jej komisji problemowych, sądu okręgowego, rzeczników dyscyplinarnych itp. W wielu przypadkach owa siedziba to własność Związku (podatki gruntowe, od nieruchomości i tp.) , ale też / często / jest ona dzierżawiona / koszt dzierżawy /. Do tego koszty ubezpieczania , energii elektrycznej, wody ścieków, wywozu śmieci itd.). Dalej - koszty bieżącej działalności statutowej - w wersji minimum to np. koszty korespondencji / zarządu, rady, komisji, rzeczników itp./ zależne wprost od liczby obsługiwanych kół i myśliwych - jak wskazałem są to liczby ogromnie zróżnicowane, ale też koszt energii elektrycznej, kserokopiarki, mat. biurowych, opłaty za telefon i fax / chyba dobrze że jest !/ i np. dostęp do Internetu dzięki któremu możemy dyskutować. Nie znam lokalnych środowisk łowieckich gotowych wyrzec się siedziby, i prawa samostanowienia w lokalnych kwestiach łowieckich / zgodnie ze statutem /, które ci ludzie - wybrani w sposób demokratyczny w tajnych wyborach znają najlepiej, zatem jest to przełożenie na demokrację niemal bezpośrednią /. Podaj konkretny zarząd, wskaże ci wtedy adres gdzie uzyskasz oczekiwane informacje.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.