strona główna forum dyskusyjne

Pytanie do Piotra Ławrynowicza, Łowczego Okręgowego w Gdańsku, członka Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ, przed spotkaniem z nim na czacie w dniu 18 kwietnia 2002 r.
Data: 12 kwiecień 2002
Pytanie: Jakie jest stanowisko NRŁ i ZG PZŁ w sprawie Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego zarejestrowanego w Krakowie, podobno z adresem siedziby ZO, w którym działa tamtejszy łowczy okręgowy.

Odpowiedź:
Fakt istnienia organizacyjnych efektów lokalnych inicjatyw łowieckich jest konkretnym zjawiskiem społecznym. Nas obliguje obowiązujący stan prawny. Ustawa prawo łowieckie wyraźnie definiuje te kwestie i określa jakie gremium stanowi organizację łowiecką. Władze Związku działają w oparciu o te przepisy. Uważam, że lokalne inicjatywy winny być konstruktywne, tzn. wykorzystywać "dobre pomysły" dla dobra ochrony przyrody i łowiectwa, i w tym kierunku aktywizować "naszych" ludzi. Natomiast jeśli ktoś chce zbijać kapitał na kontestowaniu status quo bez jednoczesnego formułowania konkretnych propo - zycji naprawczych - jestem przeciw!

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.