strona główna forum dyskusyjne

Pytanie do Piotra Ławrynowicza, Łowczego Okręgowego w Gdańsku, członka Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ, przed spotkaniem z nim na czacie w dniu 18 kwietnia 2002 r.
Data: 15 kwiecień 2002
Pytanie: Czy ZO PZŁ w Gdańsku mógłby stworzyć komputerową bazę danych dostępną poprzez Internet zawierającą podstawowe informacje o wszystkich członkach zrzeszonych w ZO PZŁ w Gdańsku?

Odpowiedź:
W chwili obecnej znajduje się w fazie zaawansowanych przygotowań wdrożenie ogólnopolskiego systemu informatycznego w Polskim Związku Łowieckim. Z tego względu nie planujemy tworzenia odrębnych baz danych. Z chwilą ukończenia prac informacja o systemie i zasadach korzystania z niego będzie podana kołom łowieckim.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.