strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
11.04.2004To nie miała być polityka

Z wypowiedzi użytkowników serwisu wynika, że ankieta o tym kto w Sejmie zadba najlepiej o właściwy kształt nowelizowanej obecnie ustawy łowieckiej wzbudziła wśród nich mieszane uczucia. Celem tej ankiety było zapoznanie ogółu użytkowników z reprezentowanym przez nich poparciem poszczególnych rozwiązań jakie dyskutowane są w ramach nowelizacji ustawy łowieckiej, poprzez pryzmat zgodności z ich wypobra-
żeniem o preferowanym kształcie ustawy łowieckiej po dokonywanych zmianach.

W serwisie zamieściliśmy chyba prawie wszystko, co napisano na ten temat i o czym dyskutuje się w Sejmie, a z materiałów tych przecież wynika jakie rozwiązania, poparte przez PZŁ, proponowali inicjatorzy zmian z grupy posłów różnych klubów (z przewagą SLD), jakie proponowal projekt Samoobrony, a jeszcze jakie inne rozważano na spotkaniu z inicjatywy PO. Również z protokółu dyskusji w Komisji OŚZNiL wynikało jak posłowie z innych klubów wypowiadali się na ten temat i dlatego dla wysondowania opinii użytkowników serwisu wydawało się, że najłatwiej przywołać pod osąd poszczególne poglądy pod hasłem nazwy klubu poselskiego, którego posłowi zgłaszali konkretne propozycje.

I tu był nasz błąd, polegajacy na niedocenieniu jaką rolę w poglądach na konkretne meretoryczne rozwiązania mają nasze preferencje polityczne. Na skutek tego błędu, ankieta w swej zdecydowanej części przerodziła się chyba w kolejne badanie opini publicznej nt. preferncji wyborczych, które otrzymujemy z mediów kilka razy w tygodniu, a przestała być informatorem o rzeczywistych poglądach na temat rozwiązań dyskutowanych w Sejmie do zmian ustawy łowieckiej. Bijemy się więc w pierś, chociaż, może jednak my myśliwi wcale nie jesteśmy tak rozpolitykowani, bo aż około 38% ankietowanych odrzuca wszystkie partie jako rzeczników ich poglądów nt. naszego łowiectwa.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.