strona główna forum dyskusyjne

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

Jednolity tekst ustawy po głosowaniu w Senacie
(nie zawierający jeszcze zmian uchwalonych ustawą wprowadzającą
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej)

Prace Senatu RP nad ustawą
Zmiany Sejmu do ustawy Projekt Komisji do głosowania przez Senat Propozycje redakcji serwisu do ustawy
Ustawa łowiecka ze zmianami przed głosowaniem w Senacie RP w dniu 8 lipca br.


Efekt pracy posłów w Sejmie
Sprawozdanie podkomisji sejmowej Projekt Komisji do głosowania przez Sejm Wnioski mniejszości do głosowania przez Sejm
Ustawa łowiecka po głosowaniu w Sejmie przekazana do Senatu


Poselski projekt zmian
Zmiany do ustawyUzasadnienie do zmianOpinia Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu
Aktualna ustawa łowiecka ze zmianami posłów


Propozycje ZG i NRŁ PZŁ
Zmiany do ustawyUzasadnienie do zmianAktualna ustawa łowiecka
ze zmianami posłów i PZŁ


Poselski projekt zmian klubu Samoobrona
Zmiany do ustawyUzasadnienie do zmianOpinia Biura Studiów i Ekspertyz SejmuOpinia Komisji Europejskiej
Aktualna ustawa łowiecka ze zmianami posłów


 • W pracach podkomisji sejmowej do zmiany ustawy 'Prawo łowieckie' PZŁ reprezentować będzie Marek Duszyński, PZR Krzysztof Karoń, wnioskodawców Janusz Ostapiuk, wiceprezes EKOFUNDUSZU i Zbigniew Cieplucha nadleśniczy Nadleśnictwa Smołowo oraz Kazimierz Zdunowski i Irena Szpak, asystentka społeczna posła Tadeusza Wojtkowiaka.

 • Stanowisko Rządu RP w sprawie poselskiego projektu ustawy Prawo Łowieckie (artykuł Łowiec Polski nr 11/2003)

 • Stenogramem dyskusji komisji sejmowej nt. projektu Samoobrony w dniu 01-10-2003

 • Stenogram posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP na temat zmian do ustawy w dniu 27-08-2003

 • Komisja Europejska Sejmu n.t. zmian Samoobrony do ustawy w dniu 16-09-2003

 • Skład podkomisji powołanej d/s opracowania zmian

 • Kontakt do posłów, członków Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP


Komentarze

 • List do kół łowieckich okręgu Elbląg, przysłany z biura poselskiego posła Stanisława Gorczycy

 • Pismo Przewodniczącego ZG PZŁ Lecha Blocha skierowane do zarządów kół łowieckich

 • Relacja z obrad sejmowej podkomisji nt. relacji między ZG i ZO PZŁ cz. II (Brać Łowiecka nr 5/2004)

 • Odpowiedź posła St. Gorczycy na stanowisko rzecznika prasowego ZG PZŁ.

 • Rzecznik prasowy PZŁ dla mediów nt. stanowiska Biura Poselskiego Stanisława Gorczycy.

 • Odpowiedź Biura Poselskiego Stanisława Gorczycy na notatkę ZG PZŁ do mediów.

 • Notatka ZG PZŁ do mediów w sprawie spotkania PO w dniu 31/03/2004

 • Relacja z obrad sejmowej podkomisji nt. relacji między ZG i ZO PZŁ cz. I (Brać Łowiecka nr 4/2004)
 • Notatka prasowa posła Stanisława Gorczycy ze spotkania PO w dniu 31/03/2004

 • Polemika 16 naukowców z listem niżej (Łowiec Polski nr 3/2004)

 • List 8 naukowców do Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP (Łowiec Polski nr 3/2004)

 • Piotr Gawlicki omawia stanowisko myśliwych wobec zmian w ustawie, na podstawie ankiety i forum serwisu, polemizując z Maciejem Łoginem (Łowiec Polski nr 12/2003)

 • Rafał Jajor rozmawia z posłanką Elżbietą Łukacijewską, członkiem podkomisji d/s zmian w ustawie 'Prawo Łowieckie" (Brać Łowiecka 12/2003)

 • Komentarze Eugeniusz Oborski komentuje w trzech kolejnych artykułach różne aspekty propozycji zmian w ustawie 'Prawo łowieckie' (Brać Łowiecka 10/2003, 11/2003, 12/2003)

 • Włodzimierz Pilarz omawia rozwiązania poselskiego projektu zmian ustawy, w aspekcie polowania cudzoziemców (komentarz przysłany do serwisu "Łowiecki").

 • Mieczysław Teer komentuje opinie o projekcie zmian ustawy wykonane przez Sejmowe Biuro Studiów i Ekspertyz (Brać Łowiecka nr 10/2003)

 • Rafał Jajor rozmawia z Grzegorzem Wiśniewskim, łowczym okręgowym we Włocławku nt. zmian w ustawie (Brać Łowiecka nr 10/2003)

 • Cezary Górski w liście do redakcji komentuje nonsensy proponowane przez posłów w projekcie zmian ustawy (Brać Łowiecka nr 10/2003)

 • Mieczysław Teer komentuje drugi poselski projekt zmian ustawy, zgłoszony przez posłów samoobrony ( Brać Łowiecka nr 10/2003)

 • Maciej Łogin w komentarzu do zmian zgłoszonych przez grupę posłów podkreśla słuszność zgłoszonych rozwiązań (Łowiec Polski nr 10/2003).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.