strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
10.05.2004Historia serwisu Łowiecki

Większość użytkowników naszego serwisu nie pamięta jego początków i pyta się o jego historię, więc należy się im trochę informacji. W latach1998 - 2000, mając 30-letni staż w PZŁ i niewiele mniej pracy zawodowej w informatyce, przekazywałem ideę internetowej strony PZŁ Łowczemu Krajowemu, czego jedynym odzewem była zapewnienie, że ZG pracuje nad tym tematem. Kiedy po przeszło dwóch latach efektów tej pracy nie było widać, zaproponowałem ZO w Gdańsku niezależne zaangażowanie się mojej firmy i tak powstał serwis, starający się zaprezentować łowiectwo i PZŁ w Internecie.

Serwis powstał w 2001 r., wzbogacony w listopadzie tegoż roku w Forum, które dzisiaj jest najsilniejszą stroną serwisu, dając możliwość żywej i niczym nie skrępowanej dyskusji myśliwych i sympatyków łowiectwa. Pierwszy wpis na Forum spłynął z Kanady, od 16-letniego wówczas sympatyka łowiectwa, który w bieżącym miesiącu zdał w Polsce egzaminy łowieckie. Od tego czasu wpłynęło na Forum około 83 tysięcy wpisów, stanowiąc nieprzebraną skarbnicę informacji o trudnej do przecenienia wartości edukacyjnej. Wpisy pogrupowane w kilku działach z efektywną wyszukiwarką, pozwalają znaleźć informacje, opinie i dyskusje na praktycznie wszystkie tematy interesujące myśliwych. Po rezejściu się z PZŁ serwis stał sie niezależnym organizacyjnie, politycznie i komercyjnie medium, skutecznie wypełniającym niezagospodarowany obszar w ramach dynamicznie rozwijającego się Internetu. Jego rozwój jest wynikiem cieżkiej pracy redakcji inspirowanej w pomysłach przez użytkowników serwisu.

Właścicielem serwisu jest firma Tetra Polska, której udziały są w rękach mojej rodziny. Mi przypadło w udziale kierowanie formującą się stopniowo redakcją serwisu, której skład oraz obowiązki poszczególnych osób zostaną ogłoszone na przełomie maja i czerwca. Przesłaniem serwisu jest stworzenie jak najpełniejszej bazy informacyjnej dla myśliwych, służacej im w codziennych sprawach oraz pozwlającej podnosić wiedze i umiejetności łowieckie. Równocześnie serwis oferuje swoje łamy dla wolnej i nieskrępowanej dyskusji na wszystkie tematy interesujące myśliwych, niezależnie czy publikowane wypowiedzi są kompetentne i twórcze, czy też demagogiczne i wsteczne. Niech oceny i osądu publikowanych treści dokonają sami myśliwi i redakcja nie zamierza ingerować w publikowane treści dając wszystkim autorom takie same prawa.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.