Łowiectwo to nasze szczęście!
kontakt

Kontakt

Adres do korespondencji:

Koło Łowieckie "Daniel"
ul. Słoneczna 66
55-300 Środa Śląska

Telefony kontaktowe do członków zarządu :

  • Prezes Stanisław Wójcik
  • Łowczy Piotr Mikita
  • Sekretarz Jerzy Zemlik
  • Skarbnik Zbigniew Kasprzyk
  • Podłowczy Marzena Mikita
  • Podłowczy Adam Skarupa

Konto bankowe :
Bank Zachodni WBK S.A. 1 O / Środa Śląska
94 1090 2444 0000 0006 1800 0177

Prawa autorskie Koło Łowieckie DANIEL Środa Śląska
Strona istnieje od 2000 r.