Łowiectwo to nasze szczęście!

O nas

 1. Nazwa Koła: "DANIEL"
 2. Data powstania: 11 maja 1961
 3. Siedziba Koła: Środa Śląska
 4. Liczba obwodów: dwa, nr 160 i nr 191
 5. Powierzchnia obwodów: 4950 ha + 4164 ha
 6. Dominująca zwierzyna dawniej: zając, kuropatwa i kaczka; obecnie: dzik, sarna, lis i bażant
 7. Urządzenia łowieckie:
  • ambony 30
  • siedziska 65
  • paśniki 9
  • posypy i budki 25 - 40
  • lizawki 60
  • poletka zgryzowe 2 ( > 2 ha)
 8. Liczba członków Koła w różnych latach 30 – 60
 9. Aktualna liczba członków Koła 56 w tym:
  • macierzystych 47
  • niemacierzystych 2
  • honorowych 4
  • kandydatów 3
  • selekcjonerów 32
  • odznaczonych 21
  • strażników łowieckich 3
 10. Aktualne władze Koła:
  • Zarząd Koła:
   • Prezes: Stanisław Wójcik
   • Łowczy: Piotr Mikita
   • Podłowczy: Marzena Mikita
   • Podłowczy: Adam Skarupa
   • Sekretarz: Jerzy Zemlik
   • Skarbnik: Zbigniew Kasprzyk
  • Komisja Rewizyjna:
   • Przewodniczący: Krystyn Żuk
   • Członek: Andrzej Darowski
   • Członek: Michał Olejnik

Prawa autorskie Koło Łowieckie DANIEL Środa Śląska
Strona istnieje od 2000 r.