Łowiectwo to nasze szczęście!
medale zasługi łowieckiej

Członkowie odznaczeni i wyróżnieni

Tak jak w wielu innych organizacjach za szczególne osiągnięcia i wieloletnią działalność na niwie łowiectwa członkowie PZŁ mogą otrzymywać różne tytuły honorowe, odznaczenia i medale. W naszym Kole od wielu lat (Uchwała WZ z 1992 roku) wprowadzono przyznawanie tytułu honorowego członka Koła i takie tytuły uzyskują koledzy decyzją Walnego Zgromadzenia Koła za wieloletnią pracę i aktywność w Kole. Otrzymanie takiego honorowego tytułu w Kole oznacza także zwolnienie z opłacania składek na rzecz Koła. W historii Koła byli to:

 1. Zdzisław Balcerak - Honorowy Prezes Koła
 2. Jan Pastuszka - Honorowy Łowczy Koła
 3. Jan Poterek - Honorowy Skarbnik Koła
 4. Walenty Markiewicz - Honorowy Strażnik Łowiecki Koła
 5. Kociuba Stanisław - Honorowy Członek Koła
 6. Gryszkiewicz Edmund - Honorowy Członek Koła
 7. Jaroszyński Adam - Honorowy Członek Koła
 8. Rakowiecki Mirosław - Honorowy Członek Koła
 9. Zuba Anatol - Honorowy Przewodniczący KR Koła

Ponadto decyzją Walnych zgromadzeń wystąpiono do władz nadrzędnych PZŁ o przyznanie odznaczeń łowieckich: Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej (BMZŁ), Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej (SMZŁ), Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej (ZMZŁ), a także medali regionalnych. Otrzymali je niżej wymienieni i członkowie Koła, symbol * przy nazwisku oznacza, iż dana osoba już nie żyje:

 1. Balcerak Zdzisław * BMZŁ - 1972, SMZŁ - 1992
 2. Buczyński Stanisław BMZŁ - 2011
 3. Domański Tadeusz BMZŁ – 1976, SMZŁ – 2009
 4. Dudek Zdzisław BMZŁ - 2001
 5. Główczyński Włodzimierz BMZŁ - 2011
 6. Gryszkiewicz Edmund BMZŁ – 2004
 7. Jaroszyński Adam BMZŁ 1992, SMZŁ - 2004, Medal: Zasłużony dla Łowiectwa Wrocławskiego – 2005
 8. Jaworski Marian BMZŁ – 2001
 9. Kasprzyk Zbigniew BMZŁ – 2005
 10. Kata Antoni BMZŁ – 2001, SMZŁ - 2011
 11. Kociuba Wacław * BMZŁ -1994
 12. Markiewicz Walenty * BMZŁ -1994
 13. Mikita Piotr BMZŁ – 2001; SMZŁ - 2011
 14. Olejnik Michał BMZŁ – 1972, SMZŁ – 1992, Medal: Zasłużony dla Łowiectwa Wrocławskiego – 2004
 15. Palewski Tomasz BMZŁ – 1992, SMZŁ – 1998
 16. Pastuszka Jan * BMZŁ - 1972, SMZŁ - 1984, ZMZŁ - 1992
 17. Poterek Jan * BMZŁ –1972, SMZŁ –1984, ZMZŁ – 1992
 18. Pasternak Ludwik BMZŁ - 1983, SMZŁ – 2007, Medal: Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego
 19. Skarupa Adam BMZŁ – 2009
 20. Skarupa Mieczysław– BMZŁ – 1994, SMZŁ – 1999, ZMZŁ – 2005, Medal: Zasłużony dla Łowiectwa Wrocławskiego – 2005
 21. Stanisław Wójcik BMZŁ - 1996, SMZŁ - 2011
 22. Wysocki Jan BMZŁ - 2008
 23. Zalewski Krzysztof BMZŁ -2011
 24. Zięba Stanisław BMZŁ - 2011
 25. Zuba Anatol - BMZŁ – 1984, SMZŁ - 2000, Honorowy Przewodniczący KR Koła
 26. Żuk Krystyn BMZŁ – 2011, Medal: Zasłużony dla Łowiectwa Wrocławskiego – 2005

Prawa autorskie Koło Łowieckie DANIEL Środa Śląska
Strona istnieje od 2000 r.