strona główna forum dyskusyjne


Redakcja dziennika i portalu "Łowiecki" dziękuje Zarządowi Głównemu PZŁ, za przedstawienie portalu www.lowiecki.pl kołom oraz promocję oferowanego przez redakcję oprogramownia dla łowczych i skarbników w rozesłanym do wszystkich kół łowieckich w Polsce Komunikacie nr 4/2009.

Popierając każde oprogramowanie wspomagające zarządzanie w kole łowieckim, a więc również to przygotowywane przez Zarząd Główny o nazwie "System KŁ" oraz doceniając, że za promocję portalu i naszego oprogramowania wśród kół łowieckich w Komunikacie nr 4/2009 nie wydaliśmy ani złotówki, redakcja postanowiła ufundować nagrodę w postaci rocznej prenumeraty Łowca Polskiego dla 25 członków tego koła łowieckiego, które pierwsze z sukcesem wdroży pełen "System KŁ", obejmując nim swoją działałność w roku łowieckim 2010/11. W ten sposób nagrodzimy najbardziej prężne informatycznie koło, a Zarząd Główny otrzyma zwrot poniesionych kosztów na wydanie Komunikatu nr 4/2009, w postaci przychodu za prenumeratę swojego czasopisma. Szczegółowe warunki powyższego konkursu na stronie "System KL"

Poniżej Komunikat nr 4/2009 przesłany wszystkom kołom łowieckim w Polsce.
Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.