strona główna forum dyskusyjne

KOMUNIKAT 2

Koła łowieckie nie mają obowiązku zwoływania z własnej inicjatywy Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń kół w sprawie nowego statutu PZŁ i wyboru delegatów (Uchwała Nr 55 NRŁ), co potwierdził Łowczy Krajowy niżej, Komunikatem Nr 3/2005 Zarządu Głównego, zobowiązującym ZO PZŁ do nakazania kołom zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń w trybie § 28 ust.4 Statutu PZŁ. Tego komunikatu nie ma na stronie ZG.

Z powyższego wynika, że koła, którym zarządy okręgowe nie nakazały jeszcze zwołania NWZ, nie mogą ponosić z tego tytułu negatywnycgh skutków i mogą złożyć zapytanie w swoim ZO czy takie polecenie dostaną i kiedy.

Redakcja serwisu


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.