strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Piotr Kowalewski
Data: 24/03/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Ramowy Statut Koła łowieckiego określa kadencje organów koła na okres 5 lat. Czy będzie to sprzeczne z prawem jeśli koło w swoim Statucie określi krótszy okres kadencji np. 3 lata jak to było wcześniej?

Odpowiedź:
Gdyby 5 lat kadencji wynikało tylko z uchwały NRŁ dot. tzw. ramowego statutu koła, to oczywiście ustalenie w danym kole innego okresu kadencji byłoby dozwolone i uprawnione. Jednak tak nie jest, ponieważ kadencja 5-letnia wynika z § 72 ust .1 statutu PZŁ , który stanowi, że kadencja wszystkich władz i organów Zrzeszenia oraz organów kół łowieckich trwa pięć lat.

W związku z powyższym statut koła łowieckiego musi określać kadencję organów koła dokładnie na 5 lat.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.