DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Stanisław Pawluk28-01-2008
Pierwszy Bialski Cyrk Łowiecki

Nikt w Polsce nie bierze sobie za nic opinii własnego środowiska, tak ja kierowana przez Aleksandra Witt Kompę Okręgowa Rada Łowiecka oraz kierowany przez Romana Laszuka Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej. Organy te do chwili obecnej nie znalazły recepty na falę coraz bardziej narastających afer w okręgu.

Na światło dzienne wychodzi z ukrycia system wzajemnych uzależnień i powiązań, mający wpływ na to, że jedni mogą korzystać z większych praw, a inni mogą jedynie potulnie przytakiwać. Do najpilniej strzeżonych, choć nieudacznie, tajemnic łowczego okręgowego jest min. to, ile zarobił prywatny tartak członka ZO w Białej Podlaskiej Jana Czarneckiego na dostawach materiału do budowy strzelnicy, czy jaki był udział w tym przedsięwzięciu członka Rady Okręgowej Antoniego Sacharuka. Jakiegokolwiek zagadnienia nie dotknąć, wszędzie jest coś do ukrycia, na wołowej skórze by nie spisał. Prawdopodobnie z faktu, iż Biała Podlaska do niedawna była jednym z większych garnizonów lotnictwa wojskowego, wynika rozpowszechniająca się w rezultacie tych licznych skandali w środowisku myśliwych, ironiczna nazwa tego „zasłużonego” dla wizerunku łowiectwa okręgu: Pierwszy Bialski Cyrk Łowiecki.

Niedawno otrzymałem kolejny pakiet dokumentów, z których wynika, że Antoni Sacharuk nie tylko nie liczy się z władzami okręgowymi, ale także z urzędem tej rangi co Rzecznik Praw Obywatelskich. Bo jaki inny wniosek można wyciągnąć po tym, jak jako prezes KŁ „Dąbrowa” doprowadził do skreślenia z listy członków Rafała Stolarczyka. Bezpośrednim powodem „wypie..... na zbity pysk” tego młodego myśliwego było to, że pozwolił sobie na napisanie skargi do tego Rzecznika.

Rafał Stolarczyk został myśliwym w 2002 r. Z głowa pełna szlachetnych ideałów i wiary w koleżeńskość, demokrację szacunek dla przyrody z zapałem przystąpił do realizacji swej pasji. Wkrótce przekonał się jak rzeczywistość wygląda pod rządami Antoniego Sacharuka.

Św. Hubert młodego łowcę nagrodził dzikiem, strzelonym w dniu 18 czerwca 2005 r. Szczęśliwy tym wydarzeniem spełnił wszystkie wymagane procedury, tzn. wpisał odstrzelonego dzika do książki i do pozwolenia na polowanie indywidualne, zawiózł do Grzegorza Mycia, celem zważenia i wypisania stosownego protokołu, ale zapomniał, o bodajże najważniejszym: nie powiadomił łowczego koła w wymaganym terminie 24 godzin, że takiego odstrzału dokonał! W ściśle inwigilowanym środowisku jakim jest koło „Dąbrowa” czyn ten urósł do rangi zbrodni. Mimo, że nieformalnie łowczy Eugeniusz Sidoruk o strzeleniu dowiedział się stosunkowo szybko, młody łowca został pozbawiony możliwości dalszego pobytu w kniei ze strzelbą, gdyż już w dniu 6 lipca 2005 nie otrzymał dalszego pozwolenia na polowania indywidualne.

Gdyby się R. Stolarczyk nie upominał o swoje prawa, czyli wydania mu pozwolenia, chodził o „pół konia z tyłu” za prezesem A. Sacharukiem i błagalnym i głupawym – jak to było nakazane w ukazie carskim - wzrokiem schlebiał i błagał, zapewne po paru miesiącach otrzymałby w geście łaskawości „kartkę do lasu”. R. Stolarczyk sługi i podnóżka pełnić nie chciał i miał czelność domagać się czegoś, co statutowo należy mu się jak psu miska, czym naraził się niepomiernie. Godne domaganie się realizacji należnych praw członkowskich jest najwidoczniej w kole „Dąbrowa” czymś nagannym, co w przypadku R. Stolarczyka zaowocowało tym, że w dniu 22 lipca 2005 formalnie został za swój czyn ukarany karą zawieszenia „w prawach do polowań”, określającą czas jego trwania od 22 lipca do 31 października 2005 r.

Już po tygodniu od ukarania sekretarz koła Wojciech Kobylarz sporządził pismo do zainteresowanego informujące o ukaraniu. Sekretarz, policjant w czynnej służbie, a wiec osoba w sposób szczególny powołana do przestrzegania prawa, nie zawarł w tym piśmie wymaganego pouczenia o możliwości odwołania. Nie zawarł także wyjaśnienia w jaki sposób należy traktować miesięczny okres nieformalnego zawieszenia poprzedzającego udzielenie kary.

Dla R. Stolarczyka takie potraktowanie wydało się krzywdzące. Nie zdawał sobie najwyraźniej sprawy z tego, że Antoni Sacharuk sam dyktuje i interpretuje przepisy wszelkiego prawa, a sprzeciw jego woli jest wysoce nagany. Nieświadomy tych spraw, a wpatrzony w zasady etyki, statutu i demokracji złożył odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Koła. Jak powszechnie wiadomo czynność ta wstrzymuje wykonanie wymierzonej kary, czyli myśląc logicznie R. Stolarczykowi powinien zostać przywrócona możliwość wykonywania polowania. Okazuje się, że „logicznie” nie dotyczy „Pierwszego Bialskiego Cyrku Łowieckiego”.

Rafał Stolarczyk po odmowie wydania mu odstrzału przez łowczego koła, odbył w dniu 10 sierpnia 2005 r. rozmowę z prezesem Antonim Sacharukiem. Ten stwierdził, że złożenie odwołania nie wstrzymuje kary! R. Stolarczyk udał się więc do łowczego okręgowego Romana Laszuka, który poradził mu: ...„kolego, nie wychylaj się, lepiej przeczekać cicho”!

W tzw. „międzyczasie”, w Białej Podlaskiej rozeszła się wieść, że R. Stolarczyk nie doczekawszy się przywrócenia poszanowania przepisów prawa od władz łowieckich, złożył skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, przesyłając jej kopię min. do ZG PZŁ i na ręce przewodniczącego ORŁ Aleksandra Witt Kompy, co miało miejsce 16 września 2005 r. W krótkim czasie bo już w dniu 21 września, łowczy okręgowy skierował do zarządu koła „Dąbrowa” ubezpieczające pismo, w którym czytamy min:
...”W nawiązaniu do pisma ZO PZŁ L.dz. 229 z dnia 06.09.2005 r i rozmowy telefonicznej z pracownikiem ZG PZŁ Kol. Markiem Duszyńskim z dnia 21.09.2005 r., zobowiązuję Zarząd Koła Nr. 63 „Dąbrowa” do stanowczego respektowania §25 pkt. 5 Statutu Koła, dotyczącego wstrzymania wykonania wcześniejszej uchwały Zarządu Koła w sprawie ukarania Kol. Rafała Stolarczyka”....

Pismem z dnia 26 września Antoni Sacharuk zawiadomił Rafała Stolarczyka, że w dniu 16 września, a więc w dniu, kiedy wysłana została skarga do RPO, zarząd koła podjął uchwałę na mocy której ...”postanowił wstrzymać wykonanie wcześniejszej uchwały w sprawie ukarania”... Najwidoczniej statutowe stwierdzenie, że odwołanie wstrzymuje wykonanie kary, w pojęciu A. Sacharuka wymaga jeszcze dodatkowej akceptacji jego zarządu.

Myślałby kto, że sprawa się skończyła, a Rafał Stolarczyk cieszy się urokami kniei, świtem lub zmierzchem, napełniając oczy malarskimi pejzażami terenów łowieckich. Zapewne wszędzie indziej tak byłoby, ale nie w kole Antoniego Sacharuka. Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 20 listopada 2005 roku, Rafał Stolarczyk wykluczony został z listy członków tego słynnego bialskiego koła. Zarzutami oskarżającymi stało się pismo R. Stolarczyka do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pisma złożone do koła, ZO, i ZG PZŁ, a więc czynności absolutnie dopuszczalne. W piśmie z dnia 22 listopada 2005 r. Rafał Stolarczyk został poinformowany, iż podstawą wykluczenia było: ...”...... Kolega Rafał Stolarczyk dokonał czynów niegodnych myśliwego w postaci donosów na kolegów myśliwych z naszego Koła. Rozpowszechniał nieprawdziwe informację o kolegach a w szczególności o członkach zarządu, pomimo posiadania wiedzy że są nieprawdziwe. Rozpowszechniał nieprawdziwe informację o Łowczym Okręgowym i Prezesie ORŁ, oraz innych zarzutów przedstawionych przez Kolegów myśliwych na NWZ. Zdaniem Kolegów członków naszego koła, utracił walory etyczno-moralne do członkostwa w kole.”... (zachowano oryginalną pisownię cytatu).

Jak widać Antoni Sacharuk posiada szablon według którego te same zarzuty stawia różnym członkom koła. Schemat ten zasadza się na zarzuceniu obrażania (zwłaszcza zarządu – czyli jego), dopisaniu obrażania łowczego okręgowego Romana Laszuka, jak to już miało miejsce wobec Tomasza Rappe oraz prezesa ORŁ. Bez tego schematu „Pierwszy Bialski Cyrk Łowiecki” wiele straciłby na walorach.

Nad sprawą takiego wykluczenia z koła, w najbliższym czasie pochyli się Sąd Okręgowy w Lublinie. KŁ „Dąbrowa” podnosi niebywale poprzeczkę, bo nie ma w Polsce takiego koła, którego zarząd spędzałby czas na takiej ilości spraw w sądach, które na dodatek wszystkie przegrywa. Oczywiście nasi czytelnicy mogą liczyć na relacje z tej sprawy.

PS - we wtorek 29 stycznia, NWZ KŁ "Dąbrowa" bedzie powtórnie wykluczać Tomasza Rappe z koła. Nie nadążam już z opisywaniem spraw z Białej Podlaskiej.
Ochotników do pomocy przyjmę :-)
20-02-2008 08:55 Rudi Ad. HYRA.
Ja żadnemu Tomaszowi R. nie szkodziłem. Wiec może znajdź najpierw w sobie ten obiektywizm. Zaapelowałem do Redaktora Naczelnego o coś zupełnie innego niż Koledze się wydaje. Ale Koledze się tylko jedno wydaje, że jak ktoś nie z wami, to widać musi być nomenklatura,komuna, itp. No i od czego by sie nie zaczęło to i tak, jak pijany do płotu, wróci ten sam temat.

Rudi
19-02-2008 19:59 zxcvb KS zgłoś się na ochotnika do donka on potrzebuje takich nawiedzonych do cudów.
19-02-2008 19:57 Kazimierz Szumski Nooooo to jest na przykład jak prezes KŁ robi na skróty zięcia członkiem tego samego KŁ w nagrodę, że zięciulek wrócił z giganta. Przykład hipotetyczny oczywiście. Pozdr.
19-02-2008 19:46 zxcvb KS wiesz co to jest a co się stało z twoją przepiękną mową ojczystą i soczystą ze wschodu.
19-02-2008 19:44 zxcvb Hyra a ty kolego czytałeś te wypociny kulwapa zwane artykułem - chyba że zaszła pomyłka w rozumieniu tekstu- bo tam mowa o czym innym.
19-02-2008 17:42 Kazimierz Szumski Hyra nie dojdą, bo oprócz prezesimusostwa jest jeszcze nepotyzm i nie jest w ich interesie dochodzić. Pozdr.
19-02-2008 17:32 HYRA  Rudi i Zxcvb. Chłopaki, ale daliście mi "popalić". Już jestem "uniktorzon". Do odwagi i talentu Kulwapa jeszcze mi daleko. Gdyby adolek H. natknął się na Kulwapa to pewnie do władzy by nie doszedł. "Uniktorzon" ostatnim swoim zdaniem podsumuję felieton i komentarze. Nie znam was Rudi i Zxcvb, ani Tomka R. Ale jestem przekonany,że Tomek R. nie zrobiłby tego co wyście mu zrobili. Prezesimusostwo jest zjawiskiem szkodliwym dla otoczenia, a wręcz niebezpiecznym. Zdobądźcie się na odrobinę obiektywizmu, a napewno dojdziecie do tego samego wniosku. DB.
19-02-2008 09:21 Rudi Kol. HYRA
Co do poziomu strzelania, to po pierwsze - czy może być "jedna ale nie ta sama osoba ?" a po drugie - albo "w kazdym razie" albo "bądź, co bądź". Nigdy razem.
Rudi.
19-02-2008 09:18 zxcvb Hyra to kulwap tyle że w spódnicy - prawdopodobnie
18-02-2008 21:29 HYRA  Odnoszę wrażenie, że zxcvb i Rudi to jedna i ta sama osoba. Obydwaj znacznie poprawiają statystykę ilościową tego forum,lecz okropnie dołują jakościowo. Wygląda to jak strzelanie seriami na oślep.W każdym bądż razie tym strzelaniem potwierdzacie, że ŁOWIECKI skutecznie ujawnia i zwalcza panoszące się patologie w PZŁ. Pozdrawiam wszystkich, stzelających seriami też. DB.
18-02-2008 20:02 Rudi Panie Kazimierzu Szumski.
bez obrazy. Ale Pan szumi bez końca o łowiectwie, to po co te zaprzeczenia ?
Naprawdę warto robić to, na czym mężczyzna się zna. A Pan, jak rozumiem, na fabrykowaniu czekolady chyba.
Rudi.
18-02-2008 18:58 Kazimierz Szumski Rudi jakże bym śmiał komentować łowiectwo? Ja o kłusownikach i pijanych szaleńcach za kierownicą. PS.Dzięki za zainteresowanie, czekolada to historia, teraz granulaty na wtryskarki w Kutnie. Pozdr.
18-02-2008 16:54 zxcvb ad Rudi kulwap nigdy w myśl -- Kazimierz Szumski--- dobra szkoła, jak żona na zdradzie przyłapie to krzycz, że cię czołgiem na d........ wciągnęli.
18-02-2008 16:51 Rudi Kol Kulwapie,
zastanawia mnie jedno. Czy choć raz przyznaleś rację adwersarzowi ? Tak szczerze ?
Rudi.
18-02-2008 16:46 Rudi Panie Szumski,
znów Pan bajdurzy ? Pora przestać. Niech Pan lepiej już jakieś fabryki czekolady buduje a nie komentuje łowiectwa.
Rudi.
18-02-2008 16:41 zxcvb ad Kazimierz Szumski alias wilk21 - czy jeszcze dalej brniecie w szajs własnego pomiotu
18-02-2008 16:38 zxcvb ad wilk to dobrze ze nie widziałeś bo byś stracił uzębienie a na wilki jest ochrona ale nie na wściekłe
18-02-2008 16:37 Kazimierz Szumski Wowa, Wowa, Ty się sam unicztorzysz jak będziesz wyjeżdżał na obwodnicę z 2,5 promilami. Wiewiórki doniosły, że policjant jednak będzie zeznawał i te 2,5 promila trafi na wokandę. Pozdr.
18-02-2008 16:23 zxcvb 229+ jeden z którego się kulwap wycofał się bo był niegodzien.
18-02-2008 16:11 zxcvb kulwap a gdzie zniknął twój post o laniu w mordę
18-02-2008 16:00 Kulwap Rudi! No właśnie! Więc o co się obrażasz?
18-02-2008 15:56 zxcvb Rudi daj spokój składni kulwap nie wie co to jest.
18-02-2008 15:54 zxcvb kulwap nie wycofuj się pokaż prawdziwą twarz redaktora o szósta już idę spać.
18-02-2008 15:53 Rudi Kulwap,
chyba jednak jesteś sierżantem. Rejon pisze się z małej litery. Tak, jak województwo. Np. lubelskie. Ale człowiek, myśliwy to jest ktoś z Suwałk a nie z "suwałk".
Rudi.
18-02-2008 15:53 zxcvb kulwap jestes zwykłym bandytą straszącym laniem po mordzie -zdziwisz się jaki będzie odwet 140 w barach 60 biceps jak chcesz spróbować to proszę acz nie po męsku bo bić słabszego to nie zaszczyt i nie kombinuj z postami ku...ie a jak ci nie pajdziot to wycofujesz post
18-02-2008 15:21 zxcvb kulwap nie bądź taki baron jesteś zwykłym redaktorem
18-02-2008 15:17 zxcvb ad-leszek kowalski-kulwap przyjedzie bo to jego profesja cienias-oIo, gekon-oIo, funek-oIo, przyjadą jak będą normalni a tak apropo kowalski to nie ty z puław.
18-02-2008 15:16 Kulwap Jontek! Jak zamówisz to dostaniesz. Dla odzyskanego zięcia też zostanie. Chyba, że go ABW wcześniej zwinie- wówczas może zamówić z dostawą do celi. Ps. Państwowe komputery proszę stosować zgodnie z przeznaczeniem. Czas służbowy za pieniądze podatnika także nie trwonić na prywatne kłótnie bo obok macie niezbyt życzliwych sobie i znowu jakiś anonim się potwierdzi! Czapkę celnika trzeba będzie zamienić na beretkę strażaka w Mokranach Starych! WOWa!
18-02-2008 15:10 zxcvb a tebia tawariszcz nie nielzia patieriać nada tiebia uniktorzić
18-02-2008 15:09 zxcvb kulwap złapałeś adwersarza z innych stron to bądź kulturalny 300- zobowiązuje jak tam lanie po mordzieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
18-02-2008 14:54 Kulwap Rudi! "suwałki" przez małe "s" napisałeś tutaj: http://www.lowiecki.pl/forum/profile.php?id=4246 Od zdejmowania czapki dzieci nie będzie!
18-02-2008 14:46 Rudi Kulwap,
zacytuj ten cytat, a zdejmę czapkę.
Rudi.
18-02-2008 14:15 Kulwap Rudi! To nie pogarda... To cytat z Twego profilu.
18-02-2008 13:56 Rudi Kol. Kulwap.
Dobrze, cofam "za przeproszeniem". To było nie eleganckie, choc Twoje pogardliwe "z suwałk" tez świadczy o człowieku. Pytanie było do Redaktora Naczelnego. I na tym pozostańmy.
Rudi.
18-02-2008 13:17 Kulwap Rudi! To: "(...)z jednym, za przeproszeniem redaktorem, w tle(...)" odebrałem do siebie. Dlatego odpowiedź skierowałem do jednego "za przeproszeniem" najidealniejszego z "suwałk".
18-02-2008 12:31 Rudi Kol. Kulwap.
Nie do Kolegi był post, więc wypadałoby zachować się. Docinek pozostawiam bez komentarza.
Rudi.
18-02-2008 11:57 Kulwap Rudi! Bez przesady! Włśnie odezwał się najwybitniejszy z Polski! Z odległych "suwałk".
18-02-2008 11:48 Rudi Panie Gawlicki, Panie Redaktorze (chyba) Naczelny.
Czy to jest portal myśliwych, czy zbiorowisko chamstwa i rozgrywek prywatnych ? A może Panu chodzi o taką formę. Więcej zaczepek, wiecej odzywek i wpisów. Tylko niech Pan zauważy, że już prawie nikt, poza tamtym środowiskiem (lubelskie z przyległościami)nie reaguje z Polski na ten chłam i bezustanny bełkot na ten sam temat z jednym, za przeproszeniem redaktorem, w tle.
Darz Bór.
17-02-2008 22:45 leszek kowalski Drogie koleżanki szanowni koledzy chciałbym przerwać na chwilę wasze dysputy na wiadomy temat i poddać pod dyskusję taki oto prosty sposób na rozwiązywanie pewnych problemów ale w dyskusji bespośrednij,a mianowicie!! CHCĘ ZORGANIZOWAĆ PIERWSZY OGÓLNOPOLSKI ZJAZD INTERAUTÓW.ŁOWIECKI DZINNIK MYŚLIWYCH.Jeżeli koleżanki i koledzy za akceptują mój pomysł proszę się kontaktować pod nr tel 0713157770 lub 0691198409.kilku kolegów zróżnych stron polski poparło już ten pomysł po rozmowie telefonicznej w szczególności "darzbórnik 74"jeżeli miało by to odbyć się u mnie na galerii pokażę miejsce spotkania.Darz bór koleżanki i koledzy.
17-02-2008 22:15 wilk21 Ad.zxcvb - z tego co wiem wilki są pod ochroną :)), chyba że u Kolegi w KŁ jest inaczej - to wtedy zrozumię tą wypowiedź! Widzę, że Bialski " wschód " jest lepszy, w Rosji ( na Syberii ) używają karabinów maszynowych do polowania na wilki, a w Pierwszym Bialskim Cyrku Łowieckim poszli znacznie dalej ................. mają nawet wyrzutnie stingera! Byłem wprawdzie w Białej Podlaskiej na strzelnicy, ale myśliwych z wyrzutniami nie widziałem. Pozdr.
17-02-2008 21:45 Kazimierz Szumski Wowa a kudy Tobie do stingera jak Ty sikawkę (prądnicę) od węża patierał i pozoracji nawet gasić nie było czym? A i jak łazisz tam z psami po wałach to żebyś mi łódki ojca pilnował, bo tu pół Polski przeczytało, że wysadzać ją chcesz. Pozdr.
17-02-2008 20:21 zxcvb tak wilk21 wszyscy/oczywiście wierni prezesowi - bo tym z innym prezesem nie wiadomo co strzeli do głowy/ w Dąbrowie otrzymali stingery w wiadomym celu mogą się pomylić tylko o pudełko zapałek bo są świeżo po strzelnicy. ale jakby jaki wilk błysnął kłem to zostanie bezzębny.
17-02-2008 16:16 wilk21 Czytałem wypowiedzi Kolegów na forum w temacie : „Satelita spada ” i wielu zadało tam interesujące pytania, cyt.: Czyżby, dla zaprowadzenia porządku w kole Dąbrowa i okręgu PZŁ Biała Podlaska, musiał interweniować kosmos ?; Czyżby możliwość wykazania się dla prezesa OSP Mokrany Stare ? Reasumując, sprawa Pierwszego Bialskiego Cyrku Łowieckiego ma już wymiar międzynarodowy ! Są więc szanse na pozytywne zmiany w polskim łowiectwie, z pomocą w tej sprawie przyjdą nam bowiem Amerykanie.Pierwszy Bialski Cyrk Łowiecki jest już w pogotowiu ? Zorientowanych proszę o informację ?
17-02-2008 16:09 zxcvb to ciągnie do 300-setki po 200 jakość komentarzy musi wzrosnąć kuwap będziesz rekordzistą w ilości wpisów na temat felietonopisu i twojej częstochowskiej obrony kłamstw.
17-02-2008 15:45 zxcvb odpowiedź -antypod-cię czołgiem na d........ wciągnęli-to pikuś dla szwadronów Red Ku Klux Klan-Kazimierz Szumski--"..ostał ci się jeno sznur.."- fenek---A że wiedza idiotów zatrzymała - kulwap----z harcerskim pozdrowieniem "CHCwD"-wściekły wirus sk......stwa którego nosicielem jest prezessimus- gekon-----może "prowokator" poddać-- wielotykowiec1 rozumoiem że ja nie mam prawa pisać w podobny sposób co wymienieni wcześniej bo to jest złośliwość a jak kulwap pisze bezpodstawnie-- ad ZXCVB czyli prezesie Koła Łowieckiego nr 63 "Dąbrowa"--to on to robi niezłośliwie ale to następny przykład że ci pisarze z Bożej łaski są tylko cieniasami, kulwapami, gekonami, funkami i tym podobnymi pisarzami piszącymi g... prawdę .
17-02-2008 15:25 zxcvb kulwap roozumiem że Dąbrowa i Sacharuk to już pikuś w twoim felietonopisie wziąłeś się już za zarząd okręgu a nawet warszawkę - Kazimierz Szumski- uważaj- ale myślę że lepiej ci wychodzi l-a-n-i-e w m-o-r-d-ę niż pisanie tych pisuł.
17-02-2008 15:20 zxcvb widzisz cienias jak ciężko wyjaśniać że dany nick to nie jest ta osoba. ale proszę podaj gdzie napisałem że ten kolega to fenek ale jeżeli 10 + 5 ma takie skojażenia to co ja na to poradzę pamiętaj że winny się tłumaczy ale ty to masz sporo i za co.
17-02-2008 07:56 Kulwap 200 !!!!!!!!!!!!!!!!! DZIĘKI WIELKIE!!!!!!!!!!!!! Takiej ilości dawno na forum nie uzyskano! Pora na podsumowanie materiału: Treść zalogowanych wypowiedzi nowo logowanych zwłaszcza Antoniego S. (bez względu na to czyimi palcami klika, nawet jeśli jest to ogon krokodyla) w pełni potwierdza zawarty w tytule sarkastyczno-ironiczną ocenę poczynań władz Bialskiego Okręgu ślepo przywalającemu na kolejne odsłony Pierwszego Bialskiego Cyrku Łowieckiego. Smuci także i to, że jak pisze i głosi Roman Laszuk na swoje poczynania "posiada opinie prawne Kol. Marka Duszyńskiego" co w środowisku bialskopodlaskich myśliwych ma i zaczyna by rozumiane, że tenże prawnik ZG napisał "instrukcję obsługi" zatytułowaną: "Jak skutecznie wypier.... na zbity pysk Tomasza Rappe z KŁ "Dąbrowa". Aleksander Witt Kompa przewodniczący ORŁ w Białej Podlaskiej zajęty był ostatnio przydzielaniem jako szef od "przydzielania" medali w tym jednego złomu dla MŚ i drugiego dla byłego SB-ka znanego w środowisku lubelskim jako oprawca demokracji. Tak więc już nie tylko Biała Podlaska ale i Warszawa bierze udział w "przedstawieniach" areny "Pierwszego Bialskiego Cyrku Łowieckiego". Tylko oklasków widowni- myśliwych z całej Polski jakoś nie słychać...
17-02-2008 01:21 cienias Kol. Antypod. Antoni R. nie jest "właścicielem" nicku "fenek" i nigdy w życiu, jako fenek się nie wypowiadał w "łowieckim". To jest pewne.
Nawet gdyby był, to jaki to ma związek z wykluczeniami z koła ?
Gdybym nie bał się wykluczenia, napisałbym, że zxcbc kłamie, więc ze strachu piszę "minął się kolejny raz z prawdą".
Mija się często z prawdą, ale wspólną cechą "minięć" jest wybitna pewność swoich racji. Zwróciłem się z prośbą o zaprzestanie ośmieszania, w Jego, głównie, interesie, ale mnie śmiecia-cieniasa nie słucha / pewnie słusznie/.
Przy pierwszym wykluczeniu był pewny sukcesu, tak samo jak dzisiaj.
Pomimo zapowiedzi wykluczania wszystkich, którzy nie zgadzają sie z prezesem, będę stawał po stronie wykluczanych członków koła, chyba, że będą one miały, pewne, prawne i merytoryczne, podstawy. Te dwa nie mają. W jednym przypadku już uznał to sąd, drugi oceni sąd.
Ta dyskusja od pewnego czasu nie ma nic wspólnego z wykluczonymi członkami koła i chyba chodzi o to, aby nie miała. Pozdrawiam
16-02-2008 20:43 Kazimierz Szumski To w ogóle gościu z poczuciem humoru, pomimo że podałem imię i nazwisko to ciągle tytułuje mnie ksywką nieżyjącego od siedmiu lat mojego wujka. No ale to pewnie nie jest w brew woli zmarłego. Pozdr.
16-02-2008 20:17 antypod Ad.zxvbc. A dlatego, że właściciel nicku podany z pewnością wbrew jego woli.
To w ogóle złośliwa i nie łowiecka dyskusja. D.B.
16-02-2008 19:47 wielotykowiec1 Dawno o artykule Kulwapa "dyskutanci" zapomnieli.

16-02-2008 15:11 leszek kowalski szanowni koledzy myśliwi nie ma takiej możliwości żeby pięciu czy nawet dziesięciu ludzi robiło co chciało!!!!,piszecie o prawie i etyce przepisach i demokracji i dobrze,więc powiem wam o prostej recepcie na porządek w kole.Najważniejszymi w tym bałaganie pionkami jesteśmy "MY"dający i odbierający władzę i jeżeli pokrzywdzonych jest piędziesiąt procent plus jeden to wy rozdajecie karty, mało tego możecie zwołać nadzwyczajne walne i zmienić wszystko TO JEST DEMOKRACJA. ale jeżeli macie wątpliwości i brak wiary w swoje racje będziecie tyłowłazami to nawet BÓG wam nie pomoże bo to wiara czyni cuda.przeszedłem to na SKÓRZE własnej z wielkim powodzeniem.DARZ BÓR.PS: Nadal chodzę z podniesionym czołem i wszystkim patrzę prosto w oczy a oni na buty czyli dalej z "GÓRY"Jesteśmy kołem z którego można brać przykład.DARZ BÓR.
16-02-2008 14:31 zxcvb  antypod a dlaczego złośliwie
16-02-2008 14:28 zxcvb Hyrara ty już jak co napiszesz to aż w pięty idzie jednak -cienias mówi-- A może zakończyć to ośmieszanie.--tylko przejrzyjcie pierwsze posty i teksty pisuł/poprzednich tez/ kulwapa kto to wszystko opisuje w jakim świetle ale jak nie było innych argumentów to wszyscy dobrze się czuli jak doszło jednak do zwrócenia stronie uwagi że nikt nie ma monopolu na prawdę pewnymi argumentami to dyskusja stygnie bo łatwiej jest obrzucać błotem anonimowo.
16-02-2008 12:03 fenek Antoni - jeszcze prezesie tego koła najwyższy czas pomacać sumienie czy nie sparciało.
16-02-2008 11:11 antypod Oni się nawzajem pompują agresją. Gdy było zbyt spokojnie, to zxcvb ujawnił złośliwie, że fenek to Antoni R., na to ten w odwecie ujawnia kto to naprawdę jest tamten. Do 300 dojdą. D.B.
16-02-2008 08:01 Kulwap 190
16-02-2008 00:40 cienias A może zakończyć to ośmieszanie. Baby mniej pyskują przy maglu.
Zawsze jest ktoś bardziej trzeżwy.
Tu prawie nikt się nie włącza. To świadczy o tym, że mają tę dyskusję "głęboko w poważaniu". Pozdrawiam
15-02-2008 22:33 HYRA Fenek. PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ -piękna maksyma, obowiązkowa w wielu środowiskach,jeżeli przywoływana przez kolegę zxcvb to tylko po to aby rozumniejsze pospulstwo do niej stosowało się. Sam PREZESIMUS nikomu nigdy nie szkodzi bo jest wielki, nieomylny, boski,... . Kolego zxcvb, ku Twojej radości możesz być dumny, że w Białej Podlaskiej w swojej wielkiej małości nie jesteś osamotniony. Przez to też Okręg Biała Podlaska, w całym PZł, już w przedbiegach wygrywa ranking głupoty i żenady. Szkoda tylko, że osoby funkcyjne w OKRĘGU, nieźle opłacane ze składek kolegów, przyjęły postawę "chorągiewki" licząc na łaskawość PREZESIMUSóW i chwilowy spokój w chlewie. Pozdrawiam DB.
15-02-2008 21:19 zxcvb Szumią wierzby na gór szczycie - tak rozsądnie greniu piszesz - spij spokojnie bo te forum już - po forum - jakie forum.
15-02-2008 20:56 Kazimierz Szumski Nooo widzę, że i jazyk i zwroty w otoczeniu towarzysza sekretarza nadal wg. utrwalonych wzorów. A medalami leninowskimi z przemytu jeszcze obdziela najwierniejszych pretorian po walkach na nosy i odpowiedniej dawce wina? Pozdr.
15-02-2008 19:53 zxcvb towarzyszu ze starej dobrej szkoły -odpowiadam ani nie stara ani nie dobra tylko najlepsza a cóż każdy sądzi według siebie do swidania tawariszcz ......
15-02-2008 19:45 zxcvb fenek tym razem poszło a było tak ubliżać co śledczy porównał i trzeba się odszczeknąć. no ale teraz już wszyscy wiedzą kto to pisze.
15-02-2008 16:59 fenek Miałeś Antoni "złoty róg". Miałeś swoje "rewiry" wokół Mokran gdzie robiłeś co chciałeś, jak opisują sąsiedzi. Buczyki były twoje i żaden kłusownik się nie zmieścił. Miałeś swój biznes - kiełbasy z dzika (dzika 10% a reszta to skrawki wieprzowo-wołowe). Miałeś swoich strażaków, którym mogłeś zabierać mundury. Parobków za 30zł - dniówki, którzy za zapłatę udają, że wierzą w to co pleciesz. Budowle - widma, stawy, karpie, dęby których nie było. Mogłeś sobie postrzelać do kobył a okoliczne pospólstwo bało się - więc byłeś panem. Twój świat dzielił się na tych, którzy mają bać się ciebie i tych, których ty się boisz (dlatego byle partyjnym kacykom kłaniałeś się w pas). Zachciało się zapanować nad światem - a tu trudniej. Kręcenie z zeznaniami majątkowymi nie wychodzi. Nielegalne tamy trzeba rozebrać, nowe (dzikie) stawy trzeba zasypać. Wykluczenia idą jak po grudzie. Ciągle w Sądach i jeszcze same przegrane procesy. Nie wyszło z funkcją prezesa ORŁ i członka NRŁ - pomimo kosztownych inwestycji. Teraz, gdy wszyscy już poznali, że byłeś dobry jedynie w cytowaniu wbitych w pamięć "myśli" z instrukcji PZPR a w Mokranach też nie wszystkich udało Ci się zastraszyć "..ostał ci się jeno sznur..". Po twoich postach już nikt nie ma wątpliwości, że im szybciej się ciebie pozbędą tym lepiej dla PZŁ i mniejszy wstyd. Do jednej maksymy (a przywołujesz je ciągle) nie zastosowałeś się niestety - PRIMUM NON NOCERE - tak ludzkie a tak odległe tobie. Pozostałym Forumowiczom D.B.
15-02-2008 11:25 Kazimierz Szumski Stara dobra szkoła, jak żona na zdradzie przyłapie to krzycz, że cię czołgiem na d........ wciągnęli. Pozdr.
15-02-2008 11:10 zxcvb greniu na liście Wilsteina moich danych nie ma ani po stronie organów ani przesladowanych a twoją odpowiedź traktuję jak ewenement sztuki konwersacji i za chiny nie wiem o co ci chodzi.
15-02-2008 11:02 Kazimierz Szumski Walisz na oślep i na ośle. Co, przekracza zdolności percepcyjne, że nie każdy oficer musiał być towarzyszem? a już TW to naprawdę znikomy promil szumowin. Pozdr.
15-02-2008 10:38 zxcvb no ciekawe czyżby kwity TR z Suwałk były nie pierwszej świeżości i z koła go wyrzucili bez przyjęcia-- wielotykowiec1--A przy okazji zrobicie niezamierzaną przyjemność w okręgu, bo pewnie przebierają nogami aby go się pozbyć, jako balastu. Jak w Suwałkach--
15-02-2008 10:34 zxcvb greniu czytać ze zrozumieniem towarzyszu.
15-02-2008 10:32 zxcvb no właśnie chciałem kulwap wyrażnie przeczytać że lejesz ludzi w twarz i jaki teraz nasz tytuł do osądzania innych sierżancie a tak apropo jest taka piosenka J. Kaczmarskiego dotycząca tresowania psa nu sfołcz.
15-02-2008 10:30 zxcvb gekon ,cienias, fenek- cyt z kulwapa-OSOBISTYCH OSKARŻEŃ WOBEC OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH: ZBIGNIEWA O. ZBIGNIEWA W. I ANTONIEGO R. jak jesteście takimi śledczymi dotyczącymi ników to sobie to prównajcie a co do prezesa to mogę nim być ale biorąc mnie za Sacharuka narażacie się na smieszność-kulwap i spółka jojn venture bez najmniejszej odpowiedzialności.
15-02-2008 08:29 gekon  Kulwapie zauważ jedną prawidłowość, nasz prezessimus (zxcvb) "kąsa", a w zasadzie próbuje kąsać, bo tylko kłapie zębiskami na prawo i lewo jak pies na łańcuchu i śmiertelnie ranny zwierz (choć przepraszam wszystke ranne zwierza za to porównanie), coś więc na rzeczy jest -pozdrawiam
15-02-2008 06:45 Kulwap Prezesie! Przecież ci wyraźnie napisałem, że z kuropatwami (a raczej laniu po mordzie) to prawda. Jeśli obok różnych wad jesteś takze masochistą – polecam usługi. Wydawało mi się to jasne zwłaszcza, że sierżantem byłem krótko w latach 70-tych, tak samo jak byłem szeregowcem, kapralem czy plutonowym. A że wiedza idiotów zatrzymała się na sierżancie to już nie moja wina. I wcale mnie to nie uwiera.
14-02-2008 23:43 wielotykowiec1 Cóż to chłopcy-radarowcy. Śledzicie swojego prezesa? Może nasłuch policyjnych rozmów?....................................................
Jak tak będziecie utrudniali życie "działacza" to zbiesi się i zejdzie (odpukać) na dobrą drogę.......................................................................................................................................
I po Cyrku Bialskim...................................... A przy okazji zrobicie niezamierzaną przyjemność w okręgu, bo pewnie przebierają nogami aby go się pozbyć, jako balastu. Jak w Suwałkach. D.B.
14-02-2008 21:17 Kazimierz Szumski Już rodziny zaczynasz się czepiać? Trauma jakaś po nieudanych związkach, czy lekturze listy Wildsteina? Pozdr.
14-02-2008 21:02 zxcvb masz rację greniu ale te ksywy sami powymyślali sobie na użytek tego forum tylko twoja jest rodzinna a co do nerwów to czytająć twoje teksty trzeba mieć opanowanie by nie umrzeć ze śmiechu guernica!!!
14-02-2008 20:43 Kazimierz Szumski Widocznie piszę prawdę jak Ci nerwy puszczają i wymyślasz ksywki dla szwoich adwerszarzy. W KŁ też wszystkich ochrzciłeś po swojemu? Pozdr.
14-02-2008 20:22 zxcvb greniu II a o czym ty tak naprawdę piszesz bo bełkot taki że aż w oczy szczypie
14-02-2008 20:21 zxcvb no niech ci będzie-degradacja- ale jak z tymi kuropatwami
14-02-2008 15:46 Kulwap Szeregowy prezesie: to prawda.
14-02-2008 15:30 Kazimierz Szumski Nie wiem jak łódka bo tam nie jeżdżę. Żeby wiedzieć o przeszukaniach dokonywanych przez ABW, przemytach, kaucjach wpłaconych za rzezimieszków, dziuplach z kradzionymi samochodami i amunicją, wystarczy czytać internetowe wydania tamtejszej prasy. Ale jak jesteśmy przy szczegółach to jak tam te trzy dęby skradzione. Ot bogatemu to i diabeł dzieci kołysze, bo w akcie notarialnym darowizny stoi jak byk "działka niezabudowana i niezalesiona" a tu nagle trzy potężne dęby ukradli z niezalesionej. Coś jak z tymi karpiami co to się na drzewach ulęgły bo stawów nie było a kłusować je miał niedawny kompan od strzelania w zadek dragunowej kobyle i kłuserki. Pozdr.
14-02-2008 14:35 zxcvb kulwap a raczej sieżancie czy to prawda że jak wychodzisz na kuropatwy to ludzie uciekją bo nie chcą wziąć po twarzy?????
14-02-2008 14:34 zxcvb gekon i tak na zebraniu będziesz się musiał tłumaczyć za swoje zachowanie więc nie przesadzaj bo ci kulwap nie pomoże
14-02-2008 14:32 zxcvb  Kazimierz Szumski jak tam dwojga imion korweta na sadzawce nikt nie storpedował
14-02-2008 09:36 Kazimierz Szumski Ależ Wy Chłopaki naiwne. Jak Osoba skręca do sadu to Columbia, wsie Wastoki i Miry orbity zmieniają a tu jakiś Arek W. się napatoczył. Trza mu było na Białą - Janów kręga zrobić żeby Osobę wyminąć. I tak jest ze wszystkim i o żówno i o wiór te gnoje zawsze łeb ukręcą aby tylko z Antkiem na polowania chodzić i skrzynkę spadów do radiowozu dostać, nieprawdaż nadinspektorze S.? Pozdr.
14-02-2008 08:40 gekon  Ad. Kulwap: ...zxcvb zawinił, a "chłopaki" z Terespola ustaliły, że wina obopólna i właściciel WV-gena zabecaluje. Ale ... żeby kierunkowskazu nie włączyć? i drogę zajechać...???
14-02-2008 06:50 Kulwap Nie jestem z "Pierwszego Bialskiego Cyrku im. A. Sacharuka". Nie wożę paszkwili tylko godnym samochodem zwykłą prawdę.
13-02-2008 21:13 zxcvb fenek trzeba było wykropkować tylko pamiętaj to jest chlew nie obrażaj trzody.
13-02-2008 21:05 zxcvb tak myślałem że wieziesz tym żukiem materiał na następny paszkwil a ten vv cię pilotuje.
13-02-2008 20:51 Kulwap Prezesie? Czy ten rozwalony żuk i vw którego widziałem w rowie w Mokranach to twoja robota?
13-02-2008 20:18 zxcvb antypod a skąd wiesz że z chlewa czyżbyś był chowany w chlewie.
13-02-2008 20:10 zxcvb kulwap miałem ciężki dzień ale czytając twoje ad vocem ubawiłem się do łez --Waldemar Szpiler jako były milicjant podstawy prawa zna powinien. A jkao Rzecznik Okręgowy takich głupot pisa nie powinien. Na szczęście nie jest to autorytet jesli chodzi o wykładnię prawa...-- jak ci teraz szpiler zaszpili to z bólu będziesz wył parę dni. ale jesteś nudny z tym prezesem ale od dzisiaj możesz mnie tak tytułować. może nim zostanę.
12-02-2008 17:21 fenek Wpis usunięty administracyjnie. Przyczyna: inwektywy między dyskutantami.
12-02-2008 11:51 Kulwap 153
A no mam. Bo na słowa twego prezesie przyjaciela funkcjonariusza milicji obywatelskiej, przychylajacego nieba swoim kolesiom np. umarzajac zastrzelonego przez Karasińskiego lisa muszę wyszuka ze stosu dokumentów stosowny fragment Sądu Okregowego i Sądu Apelacyjnego wypowiadającego się na tą okolicznoś i przepisac: (...)"Należy w tym miejscu podkresli, że składanie zawiadomienia o popełnionym przestępstwie czy skarg do uprawnionych do ich rozpoznania organów jest poruszaniem się w ramach obowiązującego prawa i jako takie- nie może byc okolicznością obciążającą powoda, a już w szczególności pod względem oceny etycznej czy moralnej. Złożenie zawiadomienia o popełnionym przestepstwie czy składanie skarg jest działaniem jak najbardziej legalnym- a w przypadku przestępstwa ściganego z urzędu zgodnie z art. 304 $ 1 k.p.k nawet prawnym obowiązkiem, zaś ocena wysunietych oskarżeń nalezy do uprawnionych do tego organów. Samo zaś ich składanie nie może by uznane za "donoszenie", nie może też by podstawą dla niekorzystnych rozstrzygnięc dla osoby je składającej, a taką niekorzystną decyzją z pewnością było wykluczenie powoda z koła łowieckiego"(..) Waldemar Szpiler jako były milicjant podstawy prawa zna powinien. A jkao Rzecznik Okręgowy takich głupot pisa nie powinien. Na szczęście nie jest to autorytet jesli chodzi o wykładnię prawa... A wręcz wprost przeciwnie!
12-02-2008 11:51 antypod Trudno się zorientować o co chodzi, ale wyrażenia zxcvb są jakby z chlewa, nie PZŁ.
Porównywanie i stawianie na równej szali sądowych wyroków z postanowieniem ORD jest nadużyciem.
Łowiecka temida nie ma racji bytu, bo uzależniona jest od kolesiowskich układów i jako przeżytek z minionej epoki z pewnością zostanie w przyszłości zlikwidowana. Wynika to to z wielu dyskusji na forum.
12-02-2008 11:25 zxcvb 151
12-02-2008 11:17 zxcvb Biała Podlaska 06.01.2006 sygn. akt ORD-S 2005 ORD PZŁ w Białej Podl. postanowienie i uzasadnił ....kolega TR straszył US przedsiębiorcę stwierdził myśliwy B......o raz dalej ....T... R... pomówił kolegę Sacharuka jak i innych kolegów z koła o czyny których się nie dopuscili..... no i masz problem kulwap.
11-02-2008 14:52 Kulwap Cytat z wyroku z dnia 12 września 2007. W miejsce nazwiska "skazanego" wstawiłem słowo "Biegły": (...)"OSKARŻONY STANISŁAW BIEGŁY OŚWIADCZA, ŻE POCZYNIONE PRZEZ NIEGO USTALENIA W KOLE ŁOWIECKIM NIGDY NIE STANOWIŁY I NIE MOGŁY STANOWI PODSTAWY DO OSOBISTYCH OSKARŻEŃ WOBEC OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH: ZBIGNIEWA O. ZBIGNIEWA W. I ANTONIEGO R., A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE STANOWIŁY PODSTAWY DO OSOBISTYCH OSKARŻEŃ O KRADZIEŻ I FAŁSZOWANIE DOKUMENTÓW W STOSUNKU DO WYŻEJ WYMIENIONYCH. JEŻELI NA SKUTEK BRAKU PRECYZJI UZYTYCH SFORMUŁOWAŃ JEGO SŁOWA MOGŁY ZOSTAC ZROZUMIANE PRZEZ OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH JAKO POMÓWIENIA WOBEC NICH TO WYRAŻA Z TEGO POWODU UBOLEWANIE I ŻAŁUJE, ŻE TAK TO ZROZUMIELI." Podisał: Stanisław Biegły- pieczatka z godłem państwa i napisem: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej. Wczesniej jest jeszcze adnotacja, że oskarzyciele prywatni w wyniku tego odstepują od oskarzenia! Łaskawi litościwi frajerzy- tak o nich mówią w "Dąbrowie".
11-02-2008 14:28 Kazimierz Szumski Śmieszny Człowieku tylko ja byłem stroną w postępowaniu administracyjnym bo w swojej wspaniałomyślności Osoba był łaskaw na mojej działce wybudować wał, zniszczyć ją i zalać, przy okazji wyszło na jaw, że cała inwestycja jest bez prawomocnego pozwolenia. Wy w szale podejrzliwości i szukania wrogów na siłę we własnym gronie Szumskimi zrobiliście 3/4 Dąbrowy a przecież postępowanie było jawne z imienia i nazwiska, bo anonim stroną być nie może. Daj spokój sadzawkom Osoby, bo jeszcze do łba mi strzeli żeby organa sprawdziły czy jest właściwe uszczelnienie obwałowań do 20 cm. nad lustro wody zgodnie z rozporządzeniem min. środowiska i znowu parę kopiejek w plecy, jeszcze na wielkie dokarmianie zbraknie - nie szkoda Ci zwierzaków. Pozdr.
11-02-2008 12:25 zxcvb -"Nie znam Kulwapa" judasz też się wypierał a skończył każdy wie jak ale dyshonor dla kulwapa ktoś go tu nie zna a pisze
11-02-2008 12:13 zxcvb jak popłyną argumenty bez możliwości dyskusji z nimi bo się nie da z przyczyn oczywistych to płyną oszczerstwa obelgi itp a może koledzy przypomną sobie kto i za co pdpiep..... prezesa za stawy -zbiorniki lub inne i czy nie był to odwet za ujawnienie oszustw . a greniu pamiętam że nie jesteś członkiem tylko sadzawkowiczem ale już niedługim. a jakby tobie łowili na tej nieprawnej sadzawce to byś im pomagał czy skarżył bo po twojej zawiści w tekstach na pewno bys skarżył a gdzie przebaczenie.
11-02-2008 12:12 zxcvb Do Hyra do P. Gruszeczki nic nie mam ale przecież go na łowczego ktoś nie wybrał nowy łowczy i tak zachował sie dobrze zostawiając mu strzelnicę i po tym widać że jest porządnym człowiekiem a kulwap opisuje aferalną budowę strzelnicy czy kolega Gruszeczka miał w tym udział czy nie bo o tym kulwap nie pisze
11-02-2008 11:21 HYRA  Uprawiam pasję łowiecką od pokoleń. Czytając forumowiczów w DŁ i obserwując to, co obecnie dzieje się w PZŁ, nasuwa się bardzo nie ciekawa refleksja. Okęg Biala Podlaska wraz z KŁ Dąbrowa i kilkoma MIEJSCOWYMI BARONAMI zasłynął na cała Polskę. Kolega redaktor trafnie nazwał to cyrkiem łowieckim.
Młoda demokracja w naszym kraju pozwoliła na wypełźnięcie na wierzch wielu strasznych czarnych charakterów z epoki minionej i też obecnej. Osoby te w swoim postępowaniu liczą się tylko z zaspokojeniem swojego prostackiego interesu, polegającego na dążęniu za wszelką cenę do bezwględnego zdominowania środowiska w którym żyją. Wydaje się im, że są nie omylni. A często niska świadomość ludzi ich otaczających oraz skorumpowani RD i sądy pozwalają im na prawie swobodne działanie. Niejednokrotnie dochodzi do paradoksalnych sytuacji, gdzie ludzie naprawdę wartościowi- często wspaniali fachowcy, są przez te poczwary "udupiani".
Co do Białej Podlaskiej, żeby potwierdzić tytuł tego felietonu, to wystarczy przeanalizować: jak funcjonuje NOWO WYBUDOWANA PIęKNA STRZENICA, ile jest rozpatrzeń dyscyplinarnych i sądów w przeliczeniu na ilość myśliwych w Okręgu. Pomimo że Okręg Biała Podlaska jest jednym z najmniejszych okręgów, to pod tym względem zajmuje czołowe miejsce w kraju. Wielu kolegów dopatruje się przyczyn takiego stanu rzeczy w tym, że Łowczy Okręgowy i Przewodniczący Rady Okręgowej nie dorośli do tak odpowiedzialnych funkcji. Jeszcze nie tak dawno, gdy Okręgiem kierował Szanowny Kolega PIOTR GRUSZECZKA -mogący szczycić się wieloma osiagnięciami łowieckimi na wysoką skalę, takich cyrków nie było.
Kolego redaktorze KULWAP - swoją działalnością, wyciągając na światło dzienne to co chociaż w jakimś stopniu poskromi takich "nemrodów" jak KONECKO, SACHARUK, CZARNECKI,OKAPA,-wykonujesz kawał potrzebnej roboty. Pozdrawiam DB.
11-02-2008 11:16 wielotykowiec1 Dostąpić zaszczytu rozmowy z PREZESEM i.........umrzeć.
Umrzeć, z zachwytu.
Ten polot. Ta kultura. Ta tradycja. To kultywowanie.
A jaki poziom? Godny kontynuatora myśli i wizji; Sztolcmana, Weyssenhoffa, Ejsmonda czy Gieysztora.
Niech do poziomu PREZESA równa cały PZŁ, dla swojego dobra, choć to trudne wyzwanie. DB
11-02-2008 09:14 Kazimierz Szumski Nie znam Kulwapa a moje imię i nazwisko jest tu: http://www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=70 nie przypominam sobie żebym miał ksywkę "greń"
Przecież nie logika Cię boli tylko Wasza bezsilność. Nie pamiętasz jak Osoba skamlała u Grenia żeby Osobę przedstawił sekretarzowi KW? I żeby tenże sekretarz głośno i wyraźnie wypowiedział nazwisko Osoby? Pozdr.
11-02-2008 08:56 zxcvb greniu ta twoja logika jest przepiękna jako jeden z gwiazdorów kulwapa wyrabiasz opinię i onim i o sobie żal mi cię.
11-02-2008 08:48 Kazimierz Szumski Ty to gość jesteś. Kapa nie został skazany za kradzież bo ukraść nie zdążył, tylko z art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym a gościu o którym piszesz za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. Różnica jest taka, że ani stawów ani jakichkolwiek zbiorników w 2000 r. nie było więc Kapa kłusował na drzewie, natomiast sfałszowany dowód wpłaty był. Capichi? Pozdr.
11-02-2008 08:44 zxcvb do kazimierz szumski na twoich wypowiedziach łatwo jest udowodnić bezsens tego forum i pisuł kulwapa nie wypowiadać miałem się poza sprawami PZŁ ale gdy ciagle wracacie do innych spraw to muszę to napisać - wyzywacie Sacharuka od najgorszych bo jakiemuś kupie załatwił rok za kradzież ryby z wody siatką tj - kazimierz szumski złowione karpie w ilości 12 szt. o wadze 18 kg. i wartości 110 zł." Czyli karpie zeżarł sam bo Kapa z P. nie zdążyli ich zabrać.-czyli bronicie złodzieja przyłapanego na kradzieży - a sami oskarżacie kolegę z koła o to że ukradł wam x razy 5 zł od członka / pieniądze oddał/i psy na nim wieszacie i byście go zlinczowali czy to nie mentalność kalego nieprawdaż greniu II
10-02-2008 22:35 Kazimierz Szumski Blaster czemu głupot? Jest kilka wiosek świadków na to kto najwięcej wnyków w ubiegłym wieku w Buczykach stawiał, kto z konia do zwierzaków prał. Myślisz, że wszyscy dadzą się wziąć na zdechłego karpia? Pozdr.
10-02-2008 21:17 blaser B97 Ad. gekon

I po co to Ci bylo, teraz trzeba bedzie sie tlumaczyc na zarzadzie z glupot wypisywanych na forum.
10-02-2008 18:25 zxcvb a rozumiem trafiło w cel-tylko czy ze zrozumieniem
10-02-2008 18:18 gekon  Panie zxcvb (jeszcze członku "Dąbrowy" ) kiedyś napisałem takie stwierdzenie, które jak ulał pasuje do Ciebie, że "...cham może wyjść ze wsi, ale wieś z chama nigdy.."
10-02-2008 18:17 zxcvb a wy kolego OL..... alias gekon skąd to wiecie
10-02-2008 18:14 Kazimierz Szumski Mijasz się z prawdą Gekon. W akcie oskarżenia jest napisane: "Po wyciągnięciu sieci z wody (Osoba) stwierdził, że były w niej złowione karpie w ilości 12 szt. o wadze 18 kg. i wartości 110 zł." Czyli karpie zeżarł sam bo Kapa z P. nie zdążyli ich zabrać. Pozdr.
10-02-2008 18:03 zxcvb rozumiem że jeżeli przypisujemy konkretne osoby do niców to może zacznijmy - cienias - prawdopodobnie rencista o słabej kondycji finansowej jeszcze członek Dąbrowy chyba że się mylę.
10-02-2008 17:58 Kulwap Nie chcesz bredni? To ich nie pisz!
10-02-2008 17:55 zxcvb a już kulwap prawie mnie przekonałeś ale po tym tekście czar prysł
a ty musisz iść do spowiedzi bo mamy adwent ale jeszcz zadam pytanie setka już była zaraz dociągniemy do drugiej i jak takie brednie się pojawiają to co będzie jak przekroczymy trzecią.
10-02-2008 17:48 Kulwap Prezesie! Na miłośc Boską! Nie każ mi kłamac.
10-02-2008 17:33 zxcvb dobrze kulwap że zrozumiałeś chwała ci za to więc powiedz gekonowi że jednak demaskując mnie spudłował i nie odpawiem mu za prezesa ale pozdarawiam go tym samym tylko że lodowato.
10-02-2008 17:28 gekon  Ad zxcvb .... i zostałeś zdemaskowany. Jeśli tak to z takimi poglądami daleko nie zajdziesz. Chęć dominacji w takiej organizacji jak KŁ, musi być jednak czymś poparta i biada temu który poparcie wymusza zamordyzmem. Twoja "miażdżąca" przewaga w "Dąbrowie" polega na tych kilku "nowych" duszyczkach które zmusiłeś do głosowania za wyrzuceniem T.Rappe. Gdybyś choć 1/3 twoich niszczycielskich zapędów skierował we włwściwym kierunku czyli poprawy gospodarki swego koła nie było by na koncie 100 tys. zł tylko co namniej 3 razy więcej. Pragnę zauważyć, że jak na tak wielką mobilizację to zwycięstwo dwoma głosami nie wygląda zbyt imponująco. Pomyśl też ile wysiłku Cię to kosztowało i pieniędzy. Czy skórka warta wyprawki??? Przecież na tym nie koniec. Każda próba bezprawnego wykluczania, zanim przyklepią ją władze okręgowe (a to też koszty,Twoje koszty) będą rozstrzygać niezawisłe sądy, być może zostaną przysądzone jakieś odszkodowania??? Ile się będziesz musiał napracować, żeby całą przyboczną gwardię przekonać do zwiększajacych się kosztów prowadzenia swej wojenki. Skoro sięgasz do protokółów KR z lat 2001-2002 Czy tylko na tyle stać Twoją pamięć? Wobec tego przypomnij sobie fakty, kiedy to przez ówczesnego prezesa Machaja byłeś kierowany do RD w sprawie nielegalnego polowania dewizowego na kuropatwy na którym to zostałeś przyłapany przez milicjanta Jana S., oraz nielegalnego pozyskiwania dzików na swoim terenie. Jeśli sądzisz, że uda się uprawiać rządy w KŁ metodą zastraszania i wyrzucania to jesteś w błędzie. Kilka razy toczyła sie na tym forum dyskusja na temat przywłaszczenia kwoty 150 zł (za używanie strzelnicy) i fałszowania dokumentu przez Bogusława Ż (co było krytykowane zwłaszcza przez Springa.) Ty posłałeś na rok do więzienia człowieka z Mokran, ps "Kapka" za 110 zł, na tyle oceniłeś straty w nielegalnych i niezarybianych stawach, które są zbiornikami małej retencji, a zgodę na ich urzytkowanie dostałeś ok. pół roku temu. Twwoja pamięc jest więc wybiórcza, bo "Kapka" dostał wyrok w 2000 roku. Miałem się do Twoich wypowiedzi w ogóle nie odnosić, jednak wobec Twej jak to pięknie nazwałeś "anamnezji" nie mogłem pozostać obojętny. Żegnam ozięble z harcerskim pozdrowieniem "CHCwD" Pozostałych pozdrawiam i DARZ BÓR
10-02-2008 17:20 Kulwap Co to znaczy: "zbastuj"? Nic na to nie poradzę, że prawda leży po mojej stronie! Wniosek krótki: chcesz byc po stronie prawdy? To stań po jej stronie! Ja zacietrzewiony? A czy widział mnie ktoś przy jakichś idiotycznych wydalaniach członków z koła? Czy raczej widac mnie po stronie krzywdzonych tak jak to ma miejsce w Pierwszym Bialskim Cyrku Łowieckim im. A. Sacharuka (stałeś się sławny!) Czy ja wymyślam obcinanie lisom "uszy"? Czy ja każę jakiemuś strażakowi napitemu jak gąbka grac byle co i udaję, że to sygnały łowieckie? Czy ja byłem wnioskodwcą uchwały koła zakazującej zeznawania przed sądami powszechnymi członkom "Dąbrowy"? Czy ja wnioskowałem skreślenie członka za to, że ośmielił się pisac do Rzecznika Spraw Obywatelskich? Czy ja wbrew normom społecznym wykluczam z koła leżącego w szpitalu pod aparatmi tlenowymi kolegę z koła? Czy ja aby zostac wybranym do jakiejś tam instancji oszukuję w oświadczeniach majątkowych? Czy ja z uporem psychicznego sadysty po raz kolejny piszę te same idiotyczne zarzuty w celu wyrzucenia z koła przeciwnika swoich poczynań? Ja nawet do ciebie jestem miły mimo, że bredzisz jak w amoku! Ba! Nawet się usmiecham! Przy twoich tekstach szczególnie, bo warte są ironicznego uśmiechu!
10-02-2008 17:01 zxcvb kulwap mimo tej ironii lubisz mieć ostatnie zdanie ale przeczytaj post w środku i zbastuj trochę bo ta twoja prawda przestaje byc prawdziwa i zaczynasz się upodabniać do ludzi których sam wcześniej opisałeś/ stalin ..../ i pretendujesz w swoim zacietrzewieniu do prawdy tylko prawdy aby tylko była moja.
10-02-2008 16:53 wilk21 Wielu Kolegów powinno się " zaczerwienić " za swoje wypowiedzi i panować nad sobą !!!
10-02-2008 16:46 Kulwap Wolne będę miał w przyszłym miesiącu więc wówczas znajdę 5 minut aby się bac twojej groźby. Wcześniej nie da rady! Czekam z domieszką ironni na to "dawanie sobie rady ze mną"!
10-02-2008 16:39 zxcvb kulwap jednak przesadzasz chciałbym może być prezesem ale nie jestem ale skoro jesteś tak niereformowalny to sobie pisz na pewno nie będę się wypowiadał za prezesa więc co masz do niego to pisz do niego a że piszesz bzdury to inna sprawa ale nie słucaj myśliwych wynurzeniami swojego zacietrzewienia lub dintoiry na prezesie i członkach zarzadu nie przenoś na wszystkich a ci co ich wymieniłem radzili sobie do tej pory i z tobą sobie poradzą.
10-02-2008 16:32 Kulwap Od skłócania to ja mam Czarneckiego, Karasińskiego, Laszuka. Marczuka, Kiryka i największego specjalistę od "afer" łowieckich: Antoniego Sacharuka czyli ciebie! Dzięki nim mam pracę tematy i nie grozi mi bezrobocie! No i mogę robic to co lubię: pisac PRAWDĘ!!!!
10-02-2008 16:24 zxcvb ani to ani to opluwaczu weż się lepiej za pisanie o prawdzie i rzetelniej wykonuj dzieło na rzecz łowiectwa a nie skłucając myśliwych w lubelskim chcesz sam osiągnąć z tego profity do pracy kulwap.
10-02-2008 16:22 Kulwap Prezes czy zięc prezesa piszący razem to jedna cholera. A bobu to dajecie sami sobie. Tych co wiedzą też już jest sporo.... Pozdrowienia dla Jolanty- też powinna pisac. Najlepiej z tego samego kompa.
10-02-2008 16:15 zxcvb kulwap jeszcze jeden przykład opluwania a nie merytorycznej debaty na forum weż chłopie parę dni wolnego bo klepki nie wytrzymują a za ten tekst to prezes da ci bobu bo jednak trafiłeś jak kulą w płot masz pecha bo to nie ja jestem prezesem tego koła. Ale ci teraz głupio a ci co wiedzą kładą się ze śmiechu.
10-02-2008 14:15 Kulwap ad ZXCVB czyli prezesie Koła Łowieckiego nr 63 "Dąbrowa" w Białej Podlaskiej: nie ukrywaj sie i nie udawaj kogoś innego niż jesteś! To, że maskujesz się za anonimowymi znakami "zxcvb" nie oznacza, że wszyscy tak jak ja będą przymyka na to oko i udawa, że nie wiedza z kim mają do czynienia. Swojej niecnej postawy nie obronisz UB-ckimi metodami siania propagandy pisząc jako jakiś niby uczciwy członek koła. Już raz do pomocy wezwałeś Zdzisława W., który miał ci doradzac w sprawach sądowych. Korzystając ze wsparcia aktualnie siejącego idiotyczne informacje kolejnego ale zaledwie przez parę miesięcy członka koła "Łoś" trafiłeś jeszcze gorzej. Uważaj aby ciebie nie szukano jak jego licznymi listami gończymi, co przy coraz bardziej powszechnej świadomości twego środowiska także może miec miejsce. I mimo zajmowania stanowiska jako szef komisji prawa i porządku publicznego kiedyś za to prawo i ten porządek odpowiadac będziesz- nie tylko w sprawie Tomasza Rappe czy Stolarczyka. Może ktoś nauczy cię w końcu pisania prawdziwych oświadczeń majątkowych i nie ukrywania np. kopalni żwiru z której mimo, że znajduje się ona na terenie parku krajobrazowego korzyści posiadasz. To właśnie przez takich jak ty wyrzucenie z koła jest zaszczytem i nobilitacją! Tak właśnie coraz większe rzesze traktują tego typu zachowania! To dzięki takim jak ty coraz częściej ministerstwo środowiska, MSWiA a także posłowie dowiadują się, że w związku dzieje się źle! Że demokracja związkowa jest gigantyczną fikcją, że za słowami bezinteresowności robi się pieniądze na łowiectwie co dobitnie tutaj wykazałeś. Pomijam fakt zarabiania np. na budowie strzelnicy do prywatnej kieszeni pod płaszczykiem społecznikostwa. Więcej chcesz wiedziec?
10-02-2008 12:34 zxcvb kulwap czyżbyś był zwolennikiem pani S. aresztowanej przez chłopców z bloku C - a czy sadzisz że koła już nie są prywatne a PZŁ działa jako co instytucja charytatywna w swoim obrażaniu wszystkich z oczywiście wyodrębnionymi wyjątkami wykazujesz własna indolencję w tych tematach a poza tym po innych wpisach na tym forum myślę że twoje zapędy i pozoranctwo na tego jedynego sprawiedliwego to miraż i wystarczy jedna szpila by to runęło a nawet tutaj ukuć było parę i po twoim zacietrzewieniu widac że skutecznych bo włączyła się gwardia ze swoim jazgoleniem. bądź w końcu mężczyzną i odpowiedz na postawione tematy bez slizgów i obejść.
10-02-2008 12:22 zxcvb ad cienias kolego - bo piszesz pomijając jedyny w kole problem: BEZPODSTAWNE WYKLUCZANIA, z których jedno, już, niepodważalnym wyrokiem sądowym, zostało uznane za bezprawne - ale tylko z przyczyn proceduralnych i sam dobrze o tym wiesz bo byłeś tu i tam w dajszej kwestii każda pliszka swój ogon chwali ale napisz bo tego już kulwap nie pisze jak to było naprawdę bo nie sądzisz że w kole jest cienias i przyboczni w liczbie 10 plus 5 zindagowanych na tę tylko okolicznośća pozostali nie wiedzą o co tak naprawdę chodzi i jak to było - i dojdzie do tego że tak jak straszy mnie kulwap za łacinę zostaniecie w... z koła na zawsze.
10-02-2008 09:49 Kulwap ad cienias! Czyli Wasze koło powinno aktualnie przekształcic się w spółkę zoo lub inny podmiot gospodarczy gdyż prowadzi działalnośc komercyjną i osiąga zyski. Nie jest to więc instytucja "non profit" za jaką uważa się stowarzyszenie Polski Związek Łowiecki. Krótko mówiąc: jesteście pierwszym wyraźnym sygnałem o komercjalizacji łowiectwa. W rzekomych plotkach o tym, że Roman Laszuk, Antoni Sacharuk i Jan Czarnecki zmierzają do prywatyzacji łowiectwa w białej Podlaskiej nie jest tak zupełnie pozbawione sensu. A na jaki cel gromadzone są te kwoty? I czy odprowadzono od nich należne podatki i ile?
10-02-2008 07:06 blaser B97 Ad.cienias

Nie wierze- ale jakos zmienil sie Twoj ton wypowiedzi, czyzby zroblo sie za goraco?
D.B
10-02-2008 00:15 wilk21 Ad. Blaser B97. Zalecam krople na uspokojenie - herbatka już bowiem nie wystarczy! A tak, na poważnie. Jeżeli Kol. Kulwap nawet odszedł z KŁ to myślę, że tylko dlatego, że tak chciał, a nie dlatego, że musiał. Tu na lubelszczyźnie znamy dobrze Jego historię oraz strzelone przezeń " gole " KŁ, które podejmowało tzw. próby Jego wykluczenia. Proszę Cię Kolego, abyś upublicznił w/w dokumenty ku " chwale " swojego KŁ - niech każdy ma prawo do własnego zdania i oceni jak było naprawdę. Jest mi przykro, że Kolega ma problemy ze zrozumieniem sensu mych słów, być może to efekt " rozłąki " z krajem. Ponownie proszę też, aby Kolega wyrażał się poprawnie na www.lowiecki.pl! Czekam na pozytywny odbiór. Proszę również sprawdzać skrzynkę pocztową codziennie, gdyż mam tą słabość, iż jestem " niecierpliwy " z natury. Pozdrawiam
09-02-2008 23:49 cienias Kolego zxcvb. Nie znalazłbym powodu, aby włączyć się do pyskówki, bo
piszesz pomijając jedyny w kole problem: BEZPODSTAWNE WYKLUCZANIA, z których jedno, już, niepodważalnym wyrokiem sądowym, zostało uznane za bezprawne.
Wprowadzanie podziałów na ekipy zarządzające służy, moim zdaniem, jedynie, próbie zagmatwania i odwrócenia uwagi.
Ekip było wiele, każda ocena jest subiektywna i nic nie wnosząca.
Tę, tak jak poprzednie, też koło przetrwa.
Doceniam dbałość zarządu o majątek koła i gospodarność.
Problem to wykluczanie członków, na których obrazili się prezes i kilku innych oraz trwanie w obrazie, bez przebaczenia.
Powód mojej obecności to Twoje nieprawdziwe słowa: cyt.
"Ci ludzie twierdzą że za ich czasów przekrętóww kole nie było tylko dlaczego kolo miało tak marne zasoby finansowe /dzisiaj jest to duży prawie 10-krotny wzrost stanu kasy"
Żadni ludzie nie twierdzą, bo nie muszą, niczego twierdzić. Tak się składa, że nad tymi i pozostałymi zarzutami, które wyliczałeś pochyliły się trzykrotnie, sądy i jednoznacznie oraz prowomocnie i niepodwarzalnie stwierdziły, że to kłamstwa.
Przy okazji surowo oceniły prawdomówność obecnego prezesa koła,
oceniając jego zeznania, jako nie zasługujące na wiarę.
Jeszcze surowiej oceniły prawdomówność i niecne intencje, rewidenta.
Możemy się nie zgadzać w kwestii wykluczania, ale niech nas obowiązuje zasada, że, jak nie wiemy czegoś to nie piszemy.
Otóż, poprzedni zarząd objął koło z majątkiem 16.000 zł, pozostawił z majątkiem 50.000 zł, czyli wspólnym wysiłkiem całego koła , jego majątek wzrósł o 300%.
Dodam, że gospodarowanie odbywało się na zasadzie, zalecanego stanowczo wtedy przez władze okręgowe, zwrotu przynajmniej 50% wpływów z upolowanej zwierzyny z powrotem do łowisk. Nakłady te nie zmniejszały się nigdy poniżej kilku tysięcy zł i nie było polowań dewizowych, które mogły przynosić po kilkadziesiąt tyś. zł, co roku z woli całego koła, teraz są i przynoszą dochody. Kilkunastu ostatnio przyjętych nowych członków, też wniosło kilkadziesiąt tyś. zł.
W ubiegłym roku nakłady na zwierzynę i łowiska wyniosły symboliczne 800 zł, moim zdaniem 10-krotnie za mało, ale nie zgłaszam veta.
Koło to nie skarbonka i powinno przekazywać jak najwięcej na polepszanie bytowania zwierzyny w łowiskach, tak głosili wszyscy, w tym najgłośniej, rewident.
Ekip było kilkanaście, każda starała się pracować, jak najlepiej. Wierzę, że ta też.
Tylko nie w tym problem. Cała awantura jest jedynie o wojny prezesa z 2 członkami o wykluczenie.
Gdyby nie było tych wykluczeń i zawieszeń, tego ciągłego obrażania się, wszystko można by przeprowadzić z dobrym skutkiem dla łowisk i ludzi. Pozdrawiam.09-02-2008 23:30 blaser B97 Wpis usunięty administracyjnie. Przyczyna: inwektywy między dyskutantami.
09-02-2008 23:22 blaser B97 Ad.wilk21
Chloptysiu, z Toba nie mozna dyskutowac, przekierowujesz celowo dyskusje na inne tory. Ani razu sensownie nie odpowiedziales na moje pytanie, ale czego mozna wymagac od papugi. Ja nie musze nic podsylac,Kulwap sam zalaczyl siodma stone protokolu z WZ gdzie wyraznie zostalo przeglosowane jego wykluczenie z kola.
Moze napiszesz jak zakonczyly sie te rozgrywiki i jaki byl wink tego meczu.Druga polowa rozgrywek WZ jesnią 2001roku, gdzie Kulwapa ostatecznie po raz drugi wyrzucono. Obydwaj jestescie zalosni.Nie masz argumentow na moje zarzuty, to pozostalo Ci zwykle bla, bla, bla.


09-02-2008 22:02 wilk21 Ad.Blaser B97. Postaraj się trochę, może byś Kolego podesłał coś od Siebie np. uchwałę o wykluczeniu + uzasadnienie. A jakie było stanowisko ZO po odwołaniu się od uchwały ? Uchwała się utrzymała, czy też KŁ dostało " gola " ? Kto z ramienia ZO wydał decyzję ? Kol. Blaser B97 do dzieła, czekamy na rewelacje, a Ty załączasz to - co Wszyscy już wiedzą ( byłą publikację - i to Kol. Kulwapa )!!! Nic nowego nie ma ? Czekam więc na tą słynną i rewelacyjną " pocztę z Polski " - kiedy ją ujawnisz ? Marzec ? Kwiecień ? Grudzień 2008 ? Podaj datę w przybliżeniu, albo zrób sobie herbatkę z melisy ! Nie obrażaj także innych udzielających komentarzy - łyczek herbatki i będzie OK.
09-02-2008 22:02 abecadło Ad Wielotykowiec1.Po co na pusto się wykrwawiasz,gdy już wyroki postawione.Postawione wbrew niezawisłym wyrokom Polskiego Prawa.Nie ważne gdy ktoś jest śmiertelnie chory,nie ważne,że z powodu choroby nie może się sam obronić,nie wazne,że nie ma konkretnych nowych argumentów wykluczających.Ważne żeby,hucpa postawiła na swoim.A gdzie inne wartości,gdzie piękno myśliwskiej pasji(tak często opisywane przez większość kolegów),w nienawiści???Uważam,że czas najwyższy aby w tej kwesti głos zabrał ZG PZŁ.Pozdrawiam
09-02-2008 20:23 blaser B97 Ad. Kulwap

Załącznik: prot.JPG (146k)Pozwol ze wyrecze wilka21, siodma strona protokolu WZ KL"Los" Sam to zalaczyles w temacie "Polowanie na indyki" BYLES WYRZUCONY !!!!!!i nie wiem jak bys krecil to tego nie zmienisz. Kulwap rowniez zamieść co było na walnym jesienią 2001roku. Twierdzisz ze czlonkostwo nie ustalo w Kl" Los" to przedstaw nam oplaty czlonkowskie, poczowszy od 2002r do dzisiaj.
Jestes zwykle lzesz.
09-02-2008 19:57 wielotykowiec1 Panie, bardzo biegły, Biegły. Przyznaję, że tak, jak Pan nie ma pojęcia o jastrzębiach i łowiectwie, ja nie mam pojęcia cóż owa KR w 2001 roku, odkryła. Tyle, że mnie wypada, nie wiedzieć. Poza tym jest rok 2008 i nie jesteście "pępkiem" świata.
Tu i teraz czytam Pana, agresywne i aroganckie teksty o wszystkim, tylko nie o wykluczeniu członków koła.
"Łowiecki" wydawał się rzetelnie opisywać patologie w Waszym kole i okręgu. Pan Biegły to najlepiej, jak umie, potwierdza.
"Heroiczny" czyn wykluczenia jednego, chorego, przez 34 herosów, wbrew wyrokowi sądu, chyba, jednak nie znajdzie pomnika....................................
Ostatni już cytat Biegłego, bo szkoda życia na poznawanie historyczno-histerycznych stosunków w tym zakompleksionym kole...........
"Dąbrowie daleko jeszcze do takiego "k...wa".-napisał Biegły.....................
W tym chyba nikt Was nie pokona. DB

09-02-2008 19:48 wilk21 Ad. Kulwap. Liczę , że Kol. Blaser B97 dostarczy takiego dowodu. Należy On przecież do KŁ „ Łoś”, a ZK - na jego wniosek – może udzielić stosownej informacji do użytku publicznego. Obawiam się jednak, że z uwagi na odległość - „ za oceanu ” - Kol. Blaser B97 może mieć " różne " problemy z uzyskaniem takiej informacji. Taka informacja zakończyłaby bowiem tą dyskusję definitywnie! Ciekawe jest także, czy wydaniem - potwierdzeniem tej informacji będzie zainteresowane KŁ. Kol. Blaser B97 do dzieła – czekamy na " rewelacje "!
09-02-2008 19:35 wilk21 Ad. Blaser B97.Po pierwsze, co do sklerozy odsyłam Kolegę – dla przypomnienia do forum - zob. np. temat: „ Marszałek już nie kłamie”. Po drugie, dla Kolegi, każdy kto uważa inaczej – TO KŁAMCA – to metoda na „ lidera” ! Po trzecie, teraz rozumie Cię blaser B97 dlaczego ciągle „ czekasz na pocztę ” z dokumentami z Polski. Po czwarte, co do KŁ - ponownie proszę przeczytaj moją wypowiedź w tym temacie z 09-02-2008 16:39, a szczególnie zdanie 2. Po piąte, wystarczające są dokumenty już ujawnione, dla poznania całej prawdy. Po szóste, Kol. Kulwap nie potrzebuje prawnika, gdyż mówi – pisze tylko prawdę, a Ciebie i Tobie podobnych to boli – nieprawdaż?
09-02-2008 19:09 Kulwap wilk21! Jeśli potrafisz załatwic mi od kogo kolwiek chocby minimalny dowodzik na to, że byłem choc 1/2 raza wydalony z koła nr 8 "Łoś" w którym przez kilka miesięcy członkowałem równolegle z Andrzejem O. płacę każde pieniądze! Daję też natychmiast pełnomocnictwo oraz pełną gażę adwokacką dla wniesienia powództwa przeciwko temu kołu o ustalenie, że członkstwo nie ustało. Do chwili obecnej nie mogłem wystąpic z takim powództwem, gdyż nie przysługuje ono tym, którzy nie zostali wydaleni!
09-02-2008 18:45 blaser B97 Ad.Wilk21
Czy Ty naprawde myslisz,ze ludzie bywajacy na forom maja skleroze,
Dla praypomnienia
Ad. Wilk21
"Jestes takim samym klamca jak Kulwap cytat: " ( dokumenty są przecież na forum już ujawnione ) "
Po pierwsze nigdy nie rzadalem aby REDACHTOR zalaczyl 7 strone protokolu cytat:" Strona 7 protokołu zebrania o którą się domagałeś. Protokół liczy 10 stron i porusza równie "poważne" sprawy więc wybacz, że nie będę zamieszczał całości." Kulwap ujawnil tylko 7 strone protokolu WZ chociaz nie korzystna dla niego ( pokazjue ze jednak zostal wyrzucony z kola) aby podwazyc moje twierdzenie ze fabrykowal falszywe dowody w srawie rzekomo sklusowanej sarny. Caly protokul przedstawia zupelnie co inneg, jak rowniez ukazuje dyskusje na temat mojego odwolania a takze wykluczenie Pawluka z kola. Te rozne "powazne" sprawy pokazuja w protokole wyczyny naszego REDACHTORA.
Po drugie cytat; " Opowiem ci jak jeden krótkometrażowy biznesmen z USA upijał i woził do notariusza dwu rolników aby podpisali przygotowane przez niego oświadczenia, ze on nie jest winien skłusowania sarny. Opowiem ci także jakie zeznanie w pewnej sprawie złożył ten notariusz na ta okoliczność oraz co zeznali ci rolnicy u prokuratora. Jak zechcesz a prawnik pozwoli to umieszczę kopie tych zeznań na forum."

Co prawnik nie "zezwolil"? a moze to Ty sluzysz naszemu REDACHTOROWI poradami prawnymi.
Obecnie oczekuje na poczte z Polski i bac pewien ze chociaz bez "zgody" prawnika zamieszcze caly protokol, wtedy chcialbym zobaczyc wasze miny."

Gdzie tu mowa o jakis rewelacyjnych dokumentach?
Pisalem o protokole WZ, badc pewny ze go zalacze. A czarujesz to Ty (lzesz) instruktorze polowania na indyki.
Twoja wypowiedz:
" ( dokumenty są przecież na forum już ujawnione ) ", to dlaczego ich sie odemnie domagasz - tylko pwiedz gdzie?
Aby skrocic czas oczkiwania wplyn an swego bozyszcza i niech on umiesci protokol z WZ w CALOSCI, tego ktorego podobna ja nie chce umiescic.
A co z tymi chetnymi KL wilczku?- nie ma chetnych? czy lista stopniala do zera?
Chcialbym rowniez abys mogl mnie poinformowac w jaki to sposob musze zasluzyc na ta galerje? Tak bardzo chcialbym w niej zaistniec.09-02-2008 18:44 Kulwap Stówka!
09-02-2008 18:15 Kulwap A jednak coś się zmieniło! Trzeba było 10-ciu nowych przyjętych wyłącznie w tym celu aby utrzymac słabnący stan posiadania. Tylko liczne sądy sprzysięgły się przciwko Sacharukowi i wydają wyroki przeciw niemu i tym rzekomym prawdom. Kilkanaście różnych składów sędziowskich! Wszystkie niedobre i wszystkie przeciw Bialskiemu Cyrkowi! I jeszcze Pawluk pisze przeciw wam. Macie najwyraźniej pecha.....
09-02-2008 18:08 zxcvb do kulwapa - w sprawie procesów tak masz rację były, zapadły wyroki ale w dalszym ciągu w kole Dąbrowa 34 myśliwych głosuje za wykluczeniem kolegi z koła a poza tym wcześniej zmieniaja władze koła i zaden wyrok ani wcześniejszy ani póżniejszy nie zmienia postawy myśliwych oni wiedzą jak było naprawdę i nikt nawet twoja indoktrynacja na tym i innnych miejscach tego nie zmieni a co do wyroków parę osób dla spokoju duszy odpuściło temat a wiesz doskonale jak trudno udowodnić winę. Dlatego myślę że więcej pokory do sprawy -sprawa za parę dni, miesięcy wykrystalizuje się i wtedy zobaczymy tylko co będzie jak twoje prawdy będa wątpliwe co wtedy zrobisz.
09-02-2008 18:06 wilk21 Ad. blaser B97. Kolego jak widzę " czarujesz " dalej i nie ujawnisz tych dokumentów, którymi się " odgrażałeś " na forum ? Jeden z forumowiczów pisał, aby dać Ci czas na " doręczenie poczty " i umożliwienie wykazania Twych racji, mam nadzieję, że On czyta to, co dziś napisałeś! Moje wypowiedzi czytaj uważniej,a dokumenty na które się powołujesz już czytałem ! Na galerię zasłużysz - jak wymyślisz coś " interesującego " - kartę do polowań na indyki już w Polsce znamy. Bez odbioru!
09-02-2008 17:51 zxcvb Do Kazimierz Szumski nie odwracajcie kolego kota ogonem bo nie o to mi chodzi a z moich tekstów to wyrażnie wynika więc prosze czytać ze zrozumieniem.
09-02-2008 17:39 Kazimierz Szumski  zxcvb gratuluję dobrego samopoczucia. Jeżeli każdy złoczyńca, który nie złamał prawa łowieckiego może być myśliwym (i defilować z bronią) to mamy co mamy. Wspomnę tylko, że osoba, która była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, nie może dokonać oceny energetycznej kurnika. Jak widać z Twoich wywodów ta sama osoba może pastwić się na majątku Skarbu Państwa czyli żywej przyrodzie. Pozdr.
09-02-2008 17:13 zxcvb Do Kazimierz Szumski rozumiem że nie rozumiem chodzi mi o to że jakby kązdego kto popełnił przestępstwo lub wykroczenie w jakiejkolwiek sprawie i był skazany prawomocnym wyrokiem oczywiscie poza prawem łowieckim to musiał by przestać być myśliwym czy nie bo jak nie to te wywody na temat czynów ewentualnie popełnionych nie wnoszą nic do sprawy ale dodam sprawa psa - z opowiadań wiem że np. jak przebiega polowanie zbiorowe w jednym z kól w bialskim początek prezes mówi polujemy do kotła oczywiście bez kartek oczywiście prezes zawsze staje na najlepszym miejscu po polowaniu prezes mówi muszę oddać pożyczoną zwierzynę i zabiera miot a w międzyczasie przy pędzeniu kolega myśliwy wali z breneki do dzika pewnie pudłuje bo dzik szoruje dalej odbija się od siatki uprawy lesnej koleś biegnie i wali do niego z czego juz ma bo kul zbrakło dzik idzie dalej i po jakimś czasie znajduje się tego dzika padłego. a prezes jako prowazacy polowanie kwituje sprawę do kolesia k... nie miałes więcej śrutu. Dąbrowie daleko jeszcze do takiego k...wa.
09-02-2008 17:03 blaser B97 Ad. Wilk 21
Ciekawe argumenty, zadajesz pytnie i sam na nie odpowiadasz "bo będzie prościej".
Nie potrawisz konkretnie odpowiedziec na moje pytania, bo nie masz na nie odpowiedzi. Twierdzisz ze kilkanascie KL proponowalo czlonkostwo Twemu bozyszczowi - jakich? A odpowiedz na Twoje pytanie
"ile KŁ nie przyjęło by Kol. Kulwapa ?" smiem twierdzic ze WSZYSTKIE!!!!!!, a moze uproscmy te pytanie, podaj chociaz jedno KL z Lubelszczyzny ktore chcialoby miec REDAHTORA w swoich szeregach.
Widze ze posiadasz bardzo znikome informacje do jakiego KL naleze i gdzie poluje. Wyobras sobie ze w czsie mego ostatniego pobytu w Polsce t.j wrzesien 2007r wlasnie polowalem w KL "Los"z siedziba w Lublinie czyli na Lubelszczyznie.Od przeszlo dwoch lat oczekuje na galerie ktora miala byc poswiecona mojej osobie, ale widocznie prawnicy nie wyrazili zgody? Jezeli jestes Taki niecierpliwy to nic prostrzego- popros REDAHTORA, on jest w posiadaniu protokolu WZ, niech go zamiesci w calosci.
09-02-2008 16:52 Kulwap zxcvb Po raz kolejny informuję, iż sprawy według ciebie obciążające poprzedni zarząd były przedmiotem rozpatrywania przez sąd karny w Białej Podlaskiej, który "biegłemu" za próbę oszkalowania kolegów przywalił słuszną grzywnę i słuszną karę (dwa lata w zawieszeniou na trzy!). Byłem na finale tej sprawy w Lublinie i mam dokumenty. Te oszczerstwa były bardzo mocno przez sąd udowodnione! W tym sprawa mundurów i inne.... Te same sprawy były także przedmiotem spraw sądowych wytoczonych przez A. Sacharuka -prezesa KŁ "Dąbrowa" T. Rappe. Tomasz Rappe został UNIEWINNIONY od zarzutów. Motywy te były także przedmiotem obciążania Tomasza Rappe przez tegoż biegłego oraz kłusownika, kolesia skazanego za strzelanie loftkami, złodzieja koleżeńskiej kasy i paru jeszcze "godnych" świadków przed Sądem Okręgowym w Lublinie gdzie uczestniczyłem we wszystkich rozprawach. Byłem nawet na tych, gdzie nie stawiały sie strony procesu (ogłoszenia wyroków). Poznałem więc te świństwa bardzo dokładnie. Nie wciskaj więc ludziom kitu! A przynajmniej nie mi! Ps. Nie wątpię, ze niebawem w Lublinie rozpocznie sie nowy proces z tymi samymi zarzutami. Będzie więc okazja do referowania (dla ciebie bardziej dokładnie) kolejnego rozpatrywania tych samych spraw przez niezawisły, profesjonalny sąd a nie dla przykładu: korupcyjnie powiązaną zorganizowaną grupę przestępczą czy kółko różańcowe!
09-02-2008 16:50 Kazimierz Szumski zxcvb co ma mandat do rzeczy? Kto dał alibi w sprawie psa? Myśliwce u których po wjeździe policja znalazła dziuplę z samochodami i zarekwirowała skradzioną w sklepie Ł. amunicję. Pewnie wszystko zamotane i chłopaki mają obowiązek do zafajdanej śmierci łapki podnosić w najbardziej duperelnej sprawie po myśli Osoby. Na tym się opiera potęga demokracji w BP. Pozdr.
09-02-2008 16:39 wilk21 Ad. Blaser B97. Ja zadałbym pytanie inaczej, bo będzie prościej - ile KŁ nie przyjęło by Kol. Kulwapa ? - odp. zaledwie kilka ( chodzi tu o krytykowane medialnie KŁ )! KŁ do którego ja należę, z pewnością z otwartymi rękami przyjęło by Kol. Kulwapa, ale jak na razie ma On swoje KŁ i nie zamierza go zmieniać ( brak deklaracji z jego strony ). Mam też pytania - Czy korespondencja z Polski już do Kolegi dotarła - gdzie zapowiadane na forum rewelacje ? Czy znowu będzie Kolega " czarował " - tak, jak z tą księżniczką ? Dlaczego Kolega szuka KŁ na Pomorzu ( Malbork ) - na Lubelszczyźnie już Kolegi nie chcą, tj. w KŁ " Łoś " - co się stało, czy to plotka ? A z tym " wyrzuceniem " to Wszyscy już wiemy jak było - Kol. Kulwap na forum ujawnił dokumenty, a Kolega dalej " czaruje " i nadal " czeka" na pocztę z Polski!
09-02-2008 16:29 zxcvb do kulwapa chłopie przeceniasz mnie pamiętaj że z gwiazd już tylko krok do boskosci a wtedy będziesz musiał klęczeć i koić się przede mną ale pamiętaj pisz teksty by czytelnicy nie krzyczeli..ooo..Jezu znowu kulwap!!! i pośpiesznie nie zamykali felietonów. A co do reszty jest taka jak twoja cała twórczośc.
09-02-2008 16:22 zxcvb  Do Kazimierz Szumski- rozumiem że te argumenty dotyczą związków z PZŁ do jak nie to co ma piernik do wiatraka czy forum ma przejść na temat przestępstw lub wykroczeń w ogóle - to życzę pomyślności - a spytam a jak ktoś jadąc samochodem dostanie mandat to też nie ma prawa być myśliwym? Do wielotykowiec1- najpierw odpowiedz na wcześniej zadane pytanie co komisja rewizyjna Dabrowy zawarła w swoim sprawozdaniu za lata 2001-2002 dotyczącym kasy /to jest fakt/ a w tym
o co pytasz na zebraniu i w sprawie masz oczywiście racje tylko przyznaj że za odwołaniem mimo podniesienia tych argumentów głosowało 34-do-15 czyli nie wzieli tych przesłanek w swoim sumieniu za ważące a demokracja jak pisze kulwap - większość ma rację i tyle. Natomiast co do wyroków nie podniecaj się za mocno bo wszyscy wiedzą jakie fakty miały miejsce np wypowiedź pewnego myśliwego z międzyrzeca i wypowiedź właściciela firmy dotycząca straszenia us czy to są kłamstwa a jak nie to napisz że to miało miejsce i wtedy pogadamyn na powaznie a nie na obelgi.
09-02-2008 15:49 blaser B97 Ad.wilk 21

Jezeli twierdzisz ze sie myle to przedstaw liste KL ktore chcialby miec Twego bozyszcz w swoich szeregach, latwo da sie to sprawdzic.
A "stol" to jest oblegany przez KWA. Masz racje ze krotko mialem do czynienia z REDAHTOREM (i dzieki Bogu) bo tylko dwa lata,ale to wystarczylo, nie bez przyczyny ten ta prawny lowca zostal dwukrotnie wyrzucony na zbity pysk z KL "Los"


09-02-2008 15:28 wielotykowiec1 zxdfg, ornitologu-myśliwcze z Dąbrowy.............................. Jeżeli piszesz: "podejmijcie dyskusje na fakty a nie obrażacie biegłego, prezesa i innych członków"......................
Oto fakty, odpowiedz i wyciągnij wnioski..................................................
Czy obrażeni, w tym tenże bardzo biegły-biegły, mają za sobą wyroki sądowe, czy nie?...........................................................
Czy koło przegrało proces sądowy z Tomaszem Rappe, czy nie?..................................................................................
Czy wykluczyliście chorego podczas jego nieobecności, czy nie?.....
Jeżeli to kłamstwa co napisali w "łowieckim" to pomimo wstydliwej wpadki z jastrzębiami stanę po Twojej stronie................................

Prostackie uwagi w rodzaju "chłopie", "włażenie do", nie są w stanie mnie obrazić, bo po poziomie, jaki prezentujesz w kilku kolejnych wypowiedziach nie spodziewałam się bardziej uprzejmych. DB

09-02-2008 15:26 wilk21 Ad. blaser B97. Kolega się ponownie myli, z tego co wiem Kol. Kulwapowi proponowano członkostwo w conajmniej kilku KŁ, wielu chciałoby mieć Kol. Kulwapa w KŁ. Na spotkaniach Kol. Kulwap cieszy się popularnością i " stół ", przy którym siedzi z reguły jest oblegany, gdyż jest tzw. " duszą " towarzystwa. Widzę, że Kolega musiał bardzo krótko mieć doczynienia z Kol. Kulwapem - a szkoda, gdyż niewielu jest Takich prawych myśliwych jak On !
09-02-2008 13:14 Kazimierz Szumski zxcvb Twój prezes sam się obraża i kompromituje do tego stopnia, że już trudno mu w tym pomóc. W 2000 r. zeznaje do protokołu, że jest posiadaczem stawów rybnych i że mu ukradli rybę na 110 PLN. Chłopcy dostają wyroki i jeden idzie siedzieć i bardzo dobrze. W 2005 prezes zeznaje, że nigdy w życiu nie miał stawów tylko zbiorniki retencyjne w budowie i nigdy nie były oddane do użytku czy też zarybiane. W tej sytuacji gościu, który siedział za kłusownictwo na nieistniejących stawach rybnych wnosi apelację i prosi o wyznaczenie obrońcy z urzędu, sąd wyznacza - obrońca odmawia. To nie są oszczerstwa bo na wszystko mam oryginalne dokumenty. Twój prezes topi i wycina komuś 32 szt drzew - prokuratura umarza, Twojemu prezesowi wycięli 3 drzewa to teraz postawiona w najwyższy stan gotowości policja i prokuratura całego województwa. Ten człowiek nie ma kwalifikacji moralnych żeby być prezesem złodziei a co dopiero normalnych ludzi. Napisz może wg. jakiej ustawy i jakiego trybu Twój najprzebieglejszy biegły sprzedał bazę SKR prezesowi. Pozdr.
09-02-2008 13:02 Kulwap ad nowa gwiazda! Nie cytuj łaciny bo na nią twój pancio jest uczulony! Jako były i aktualny czerwony pająk wpatrzony w Marsa i Engelsa a znający dzieła Lenina bardziej jak cytaty z bibli może ci uszu natrzec.... albo z koła "wypier..... na zbity pysk" co mu niewątpliwie inni nowo przyjęci i sprawdzeni dupowłazy jakich ma w sumie jeszcze 34-rech bez wątpienia przypieczętują! O! Przepraszam! 33-ech! Bo ty już będziesz po stronie "wypier...... na zbity pysk" (cytat z A. Sacharuk- mądrości głoszone słowem).
09-02-2008 11:55 zxcvb rozumiem zwolenników wyrzuconego i redaktora ale w dalszym ciągu nie widzę faktów tylko właśnie sen na jawie śniony nieprzytomnie a co do obudzenia i wejścia w stan świadomy to koledzy piszący na forum podejmijcie dyskusje na fakty a nie obrażacie biegłego, prezesa i innych członków Dąbrowy zarząd związku kpinami, pomówieniami, oszczerstwami tylko na to was stać silni jesteście tylko na forum bo tu możecie pod nickiem chlastać ozorem ale na zebraniu koła nie było waszych wystąpień merytorycznych tylko wasza demagogia w najgorszym stylu. Ja za teksty nie będę się obrażać tylko mogę zripostować na waszym poziomie i pamiętajcie ekstremis malis extrema remedia
08-02-2008 23:04 abecadło Ad zxcvb.To naturalne,że po takich wyczynach śnią się w nocy horrory a Ty je chcesz koniecznie opisać,przelać na jawę!Jednak coś w Tobie jeszcze drzemie pozytywnego,że masz wyrzuty sumienia!To co piszesz to odbieram jako wołanie o prawdę,której się wyparłeś.Musisz się synku jeszcze wiele nauczyć aby nie siusiać w majtki nocną porą.Popleczników Tomek zbiera nie w ilości miernej ale w sile jakości.Oj żebyś Ty był u mnie w Parafii już ja bym Ci zadał pokutę.Po pagiery Ty byś jechał do Samej Częstochowy,Pozdrawiam i D.B.
08-02-2008 21:28 zxcvb kulwap gratuluję popleczników - wielotykowiec1 - to jeden z tych 72 tysięcy o duszy etyka, słownictwie Miodka, wiedzy Eisteina, dociekliwości Holmesa i gracji słonia w składzie porcelany na tym forum ale jeżeli każdy zalogował się dwa razy to zwolenników już tylko 32 tysiące a znając życie to logowali się po parę razy to daje to liczbę 15 + 1/kulwap/ + 1/ ten co was podpuszcza z urażonymi ambicjami/ a co do lisów w o o to rozumiem co to jest afera według ciebie - jest to działanie przeciwnika w niezgodności z regulaminem z tym że kolega może to robić ale przeciwnika trzeba opisać a to rola redaktora /mentalność Kalego/.
08-02-2008 21:13 zxcvb do wielotykowiec1 chłopie jak masz problemy z masłem czy karpiem to pamiętaj posmaruj wazeliną i wpuść śliską rybę w .... kulwapowi bo tak mu włazisz w zad. Poza tym rozumiem że jesteś najmądrzejszy i najbardziej etycznym myśliwym jakiego znam chwała ci za to ale też jesteś donosicielem a jak tak to powiedz co komisja rewizyjna Dabrowy zawarła w swoim sprawozdaniu za lata 2001-2002 dotyczącym kasy /to jest fakt/napisz tutaj na forum bo jako alfa i omega myślistwa musisz to wiedzieć.
08-02-2008 15:40 blaser B97 Ad.Kulwap
"wierzy ponad 72 tysiące moich czytelników". Mozezsz tylko sobie pomarzyc o 72 tysiacach, wiesz kto Ci wierzy- KWA czyli mozna ich policzyc na palcach jednej reki "REDAHTORZE" Takie same cyrki wyprawiales w KL "Los" to wyrzucono Cie na zbity pysk, wyszukiwales afer i probowales roznych sztuczek lacznie z podrzucaniem patrochow swini domowej pod ambone innemu mysliwmu. A moze nam opiszesz jak to robiles wloczke z psa ktorego wczesniej zastrzeliles, albo inny temat opisz jak chlopi spalili Ci samochod, taki to z Ciebie etyczny mysliwy ktorego wszyscy "uwielbiaja" W KL do ktorego nalezysz masz wiecej wrogow jak przyjacol, nawet nie byles na rocznicy kola bo nie mielbys z kim usiasc przy stole, tak Cie wszysc "kochaja" i z czego mi wiadomo to Twoje dni w tym kole tez sa juz policzone, maja juz Cie dosyc. Lepiej zacznij rozgladac sie z innym kolem, ale tu dylemat - kto Cie przyjmie.
08-02-2008 15:02 wielotykowiec1 Sama piana, na marnym poziomie. Kulwap masz chyba ubaw, jak janczar ujawnia swoje osobliwe zapatrywania na politykę i etykę.
Ani słowa, że wykluczyli chorego, pozbawionego możliwości obrony kolegę /jakieś obce słowo w tym środowisku..........................

zbxud, czy jakoś tak, z osobliwego jak jego poglądy, koła napisał:..............................................
" kto nie strzela jastrzębi lisów i innych szkogników w tym psów kotów poza protokołem - no kto?"......................................................................................
Napisz zuchu swoje dane to ci Rappe, nawet chory, słusznie skórę złoi i będziesz, jak ten powszechnie poważany, biegły rewident - skazany przez sąd................................................
Nie o psa i kota najbardziej chodzi.
A jak mało urodziwa baba przejdzie pole to też, poza protokołem?..................................................................
Wyjaśnia się skąd tak mało szacunku do ludzi w tym kole........................
Poza protokołem - do wszystkiego, bo wasze WZ może wszystko.................................................................................
Tyle tylko, zuchu z Dąbrowy, że na jastrzębiach to się znasz jak na prawie i etyce. Wątpie czy trafiłbyś do jastrzębia, czy go w ogóle widziałeś, pewnie wszystko co ma pazury i zakrzywiony dziób to jastrząb....................................
Do kozy poza protokołem to uwierzę, że potrafisz, bo do lisa już nie, bo pewnie płacą 15 PLN i raczej zbierasz "ucha" jak to kiedyś w twoim kole zalecano z padłych i przejechanych na drodze.
Do dzika loftkami, bo kulą trudniej itd, itd. - poza protokołem.................................
Kto nie strzela? Każdy kto ma odrobinę wiedzy i wyobrażni. Kto stara się uczciwie uprawiać swoje hobby i żyć w zgodzie z prawem............
Do nauki!!!! Ale już, nie pod okiem biegłych rewidentów, bo poza protokołem, już cię wykształcili na myśliwomatołka, który za masło, czy karpia zdał egzamin /poza protokołem/. DB
08-02-2008 13:04 Kulwap Cudem to będzie jak w okręgu Biała Podlaska nie będzie "afer"! Pierwszego cudotwórcę "Tuskowego" w postaci działacza PO już masz. Prezesa OSŁ więc poproś o wstawiennictwo w sprawie cudów.... Tylko nie wiem czy go zastaniesz bo zajęty jest strzelaniem lisów zwłaszcza w sezonie ochronnym!
08-02-2008 12:25 zxcvb Cudotwórca Tusk, Kaszpirowski, kulwap gdyby ich cuda się sprawdziły byłby niezły cyrk i nie tylko bialski o moją głowę bądź spokojny jako i ja jestem zajmij się lepiej swoją bo od nadniaru aferalnych-enzymów wymyślonych w celu skłócenia myśliwych i rozbiciu ich społeczności eksploduje. a tak apropo proszę nie pukaj się w czoło - później napiszę dlaczego. Diagnoza - kompleks koła " Dąbrowa" - kompleks obecnych władz koła i okręgu bialskiego - kompleks samego autorytetu moralnego - itd po przeczytaniu treści z linku myślę że napisane tam afery to jest codzienność we wszystkich kołach i na forum ogólnomyśliwskim takich czynów nikt nie zaliczy do afer grubego pokroju - kto nie strzela jastrzębi lisów i innych szkogników w tym psów kotów poza protokołem - no kto? itp itd.
08-02-2008 11:21 Kulwap O key! Już się z toba utożsamiał nie będę! Nie zamierzam także zabiegac o wiarygodnoś w twoich oczach! Gdyby twoja głowa to wszystko zrozumiała to ja bym musiał ogłosi sie cudotwórcą! Wystarczy mi, że przedłożonym aktom sądowym i dokumentom wierzy ponad 72 tysiące moich czytelników. Bez ciebie i kilku "twoich" przeżyję. A co do zebrania.... Mam nadzieję, że doczekasz się publikacji szczegółowej. A dane dowodowe wskazałem ci- ale tez nie zrozumiałeś. Jeden z nich masz tutaj: http://www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=112
08-02-2008 10:11 zxcvb do kulwapa przypominasz w swoich pisułach Kozietulskiego / jak znasz temat Samosjerry to się domyśl/ tylko on miał swoje wojsko - a 15 to prawie drużyna. W dalszym ciągu plując jadem w około bez konkretnych danych dowodowych w moich i nie tylko oczach jesteś mocno niewiarygodny ponieważ ja byłen na tym zebraniu a przekaz 15 jest nieobiektywny z powodu osobistego zaangażowania w sprawie a przez to wypaczony. Rozumiem też megalomanię pisuł jak chcesz być Leninem to sie nie kremuj a z Napoleonem ... miał chłop problem, ale ze stalinem, hitlerem i felkiem chcesz się bratać to zamawiaj pięć piw w wiadomym geście, ale nie sądzisz chyba że z chcąc się utożsamiać z takimi kanaliami ktoś Cię będzie słuchał i brał na poważnie więcej pokory i rzetelności dziennikarskiej.
07-02-2008 19:55 Kulwap Ja też się dziwię! W końcu do zdobywania niechlubnej sławy dla łowiectwa to oni sa jakby stworzeni! Mając po kilka przegranych wyroków dawno powinni to zrobic! Zwłaszcza ten (niedo)biegły sądowy M. co to prawie płakał przed sadem na apelacji i wyliczał swoje liczne choroby i zasługi dla ojczyzny (komunistycznej!), które sąd jego zdaniem powinien wziąśc pod uwage wyrażając szczególną łaskawoś w jego bezeceństwach! I sąd się ulitował. Więc i nad pozostałymi aktorami cyrku może sie ulituje... W końcu stańczyk czyli błazen to w Polsce postac ważna. A co do wyborców: Stalin jak umarł to ludzie po nim płakali... Hitler był ulubieńcem mas, Napoleon miał wielkie poparcie, O Nikolae nie wspomnę, Fidel panuje do dzisiaj a Lenina ciągle w mauzoleum trzymają. Antek i inni "artyści" z twego cyrku też mogą się dosta na cokoły... Aż ich ktoś niczym krwawego Felka w W-wie liną za gardło nie chwyci i na bruk nie zwali. Niebawem po raz kolejny wypowie się sad: jego opinia jest dla mnie bardziej przekonujaca jak skupiona wokół swego "wodza" grupa powiązana niezbyt czytelnymi interesami.
07-02-2008 18:12 zxcvb Do kulwapa czytając twoje zasługi pytam co taki człowiek robi na zadupiu - Polska b.. z takim dossie można zostać członkiem alkaidy i towarzyszem samego bin ladenna a nawet doradcą tego co usłyszał zamknij się od Króla Hiszpanii. Stąd wiadomo że wszystko olewasz bo co tam Zarząd Okręgowy PZŁ, Łowczy Okręgowy o tam prezes Dąbrowy i jego 34 pretorian dla Ciebie to aferzyści a w Twoim artykule afera afera afera jest 15 sprawiedliwych i kulwap walczący z ciemną stroną mocy jaka to piekna bajka tyle że dla dzieci bo one moze uwierzą w to że jest tak jak pisze jasna strona mocy wszyscy CI oczerniani i odsądzeni od praw przez was to jednak są ludzie wybrani na swoje stanowiska przez ludzi - myśliwych i twierdzenie że wybór był zły stawia wyborców w złym świetle zadam pytanie czy w bialskim PZŁ jest tylko 15 sprawiedliwych a reszta to dranie zastanówcie się bo ja twierdzę że na pewno większość myśliwych z Białej i okolic to uczciwi ludzie choc ma pewno są wyjątki a praktyka dowodzi że kto im więcej krzyczy to chce zakrzyczeć pozostałych by odwrócić uwagę od siebie a co do zawiasów i kolegów - kto umie czytać ze zrozumieniem to przeczyta i zrozumie ale kto czyta i chce wyczytać to co chce to tak czyta a tak apropo dziwię się tym odsądzonym od czci i wiary w tym artykule że jaszcze nie wystąpili do odpowiednich wladz o sprawiedliwość.
Z tego artykułu jednak tylko plakać w tym się zgadzam.
07-02-2008 16:53 Kulwap Z "zawziętości" o prawdę i "małostkowości" dla nowego (starego?) bojownika o swobodne funkcjonowanie Pierwszego Bialskiego Cyrku im. Antoniego S. wyjaśniam: wszystkie wspomnioane przez ciebie sprawy były przedmiotem wnikliwych badań sądu! Właśnie za te oskarżenia ubiegający się o zwrot kosztów sądowych z kieszeni kolegów biegły rachmistrz dostał dwa lata w zawieszeniu na trzy i wysoką grzywnę. Poczytaj w starszych materiałach a nie będę musiał dla ciebie jednego pisac o tym ponownie. Tam tez zauważysz sygnature akt sądowych, które czytałem i byłem na rozprawach. Na twoim miejscu nie powtarzał bym tych oszczerstw bo jak się twoi koledzy wnerwią to i ty zaliczysz zawaiasy. Mnie możesz straszyc do woli bo ja zwyczajnie to olewam.... Pisac też możesz do woli. Katalog moich wad, przywar i przestępstw możesz zaczerpnąc z tego forum. Z nie wykorzystanych jeszcze zostało: moja służba w KGB, mój udział w zamachu na JPII, wzniecenie wojny na Bałkanach i w Iraku, spowodowanie katasrofy samolotu Casa- co niniejszym ci podpowiadam. Nie zapomnij wskazac, że moja zawiśc wynika z tego, że nie jestem członkiem "Dąbrowy"- to bardzo istotna przesłanka mojej tendencyjności!
07-02-2008 15:36 zxcvb czytając odpowiedź zacietrzewionego kulwapa mogę Ci chłopie odpowiedzieć że zawiść ,zawziętość, małostkowość itp są to cechy nieprzystojace myśliwemu a co dopiero takiej osobie ale co do faktów to niewgłębiając się w zaszłości mogę spytać czy sprawa mundurów została wyjaśniona czy sprawa braków na koncie została wyjaśniona czy sprawa kukurydzy itp. itd. została wyjasniona poprawnie czy nie chłopie stawiasz się w roli mentora ale informacje przedstawiane przez Ciebie są informacjami nie do końca opisanymi pewnie ze stronniczości lub zacietrzewienia oraz innych chaniebnych cech ludzkich dlatego piszę trzecia prawda czyli g. prawda a z takimi tokami uwazaj bo kułsownicy nie spią i mogą na twój temat i z tym związanych różnych rzeczy napisać też o ....... i jak byś się wtedy czuł.
07-02-2008 13:54 Kulwap Anonimowy członku "Dabrowy"! Odpowiem na pytanie: powinieneś płakac! I czytac portal a nie przedstawiac napchane ci do głowy kłamstwa. Ten twój niby cieszący się autorytetem kolega, biegły sądowy, biegły niby rachmistrz za swoją szkalującą opinię o rzekomych "przekretach" był skazany przez niezawisły sąd, który procesowo udowodnił, że były to jedynie oszczerstwa!. Gdy sprawa ze względów błędów formalnych I instancji nie mających nic ze sprawami merytorycznymi wróciła do ponownego rozpatrzenia, kajając się jak pajac wyjednał odpuszczenie grzechów od kolegów, którzy wrażliwsi są niż twój Antoni. Gdybyś czytał wszystko o tej sprawie to dzisiaj nie pisał bys oczywistych farmazonów. Sytuacja jest dynamiczna, rozwija się i jeszcze wiele spraw wyjdzie. Także tych, które twój uwielbiany ZO tak stara się ukryc. A tych 34-ech to z tymi nowymi pretorianami Antoniego czy bez nich. Bo gdyby nie było zasilenia armii to byłoby zaledwie 24 czyli troche zamało. Widac, że myślenie ewaluuje w inną niż ty przedstawiasz stronę. Co do stronniczości masz rację: zawsze będę trzymał stronę tych co walczą o prawdę!
07-02-2008 13:40 zxcvb Czytając te forum nie wiem czy się śmiać czy płakać redaktor pisze stronniczy artykuł a garstka inaczej myślacych aż pieje z zachwytu i pisze trzecią prawdę /czyli g. prawda/ byłem na zebraniu Dąbrowy i mój wniosek jest jeden to co myśliwi mówili przekonało mnie tylko do jednej rzecy że trzeba głosować za wykluczeniem kolegi z koła. Dlaczego- ano dlatego że obrońcy nie dyskutowali z faktami tylko twierdzili że coś tam było ale przecież zawsze czy podobnie bywało stawiający zarzuty podtrzymali swoje zdanie a obrońcy to byli myśliwi którzy zarządzali w kole przed kolegą Antonim a jak zarządzali to opinia biegłego rewidenta najlepiej o tym swiadczy /też kolegi z koła człowieka powszechnie szanowanego/dzisiaj Ci ludzie twierdzą że za ich czasów przekrętóww kole nie było tylko dlaczego kolo miało tak marne zasoby finansowe /dzisiaj jest to duży prawie 10-krotny wzrost stanu kasy/a przecież jest demokracja komu nie pasuje koło to ma drogę wolną jest to stosunek 34-15 jak koledzy chcecie to droga wolna a w innych kołach nikt was się nie będzie czepiał bo was nie znają pogadajmy jak poznają. Po tym wszystkim chciałbym skonkludować wszyscy z Dąbrowy /34/ razem z Łowczym Okręgowym i członkami Zarządu Okręgowego uwzieli się na biednego wykluczonego i jego kumpli jednak pamiętajcie że ten co ryje-- noży i was podpuszcza na Okręgowy Zarząd PZŁ to kiedyś tak samo rył pod swoimi przełożonymi. W polowaniu powinna być przyjemność w obcowaniu ze zwierzyną w łowisku i zadowolenie z przebywania z kolegami w kole i tak chcę żeby było Darz Bór
03-02-2008 16:18 abecadło Witam Kaziu,myśl co chcesz ale ja się zawsze identyfikowałem z problemem a nie z personą.To zasadnicza różnica.a problemy się zmieniły.Pozdrawiam,nigdy nie mam złych intencji
03-02-2008 11:42 arystokrata Panowie piszecie o cyrku w Bialej jest to początek góry lodowej wogóle w PZŁ.Sacharuk tak by się nie stawiał jakby nie miał poparcia u władz głównych PZŁ.Takie szambo trawa w większości kół w polsce lecz jest dławione przez takich jak Sacharuk przez zastraszenia wywaleniem z kół.Takim gościom to się we łbach poprzewracało,myślą że jak jest we władzach PZŁ to wszystko można wyczyniać jak to mówił jeden z byłych prezydentów na krawędzi prawa lecz do niczego to nie doprowadzi.Widać jakie jest obecnie nastawienie społeczne na myśliwych odnośnie szkód w uprawach i nie wypłacanie odszkodowań za szkody komunikacjne jest to praktycznie bomba z opużnionym zapłonem dla myślistwa i PZŁ.Władze powinny zająć się takimi problemami a nie walczyć z uczciwymi myśliwymi którzy wytykają nieprawidlowości.Tutaj powinni obudzić się ci na samej górze a nie chować głowę w piasek.W chwili obecniej według opini krążącej w społeczeństwie to Polski Związek Łowiecki jest przykrywką powinna nazwa brzmieć Prywatny Związek Łowiecki Prominentów łowieckich rządzony przez kilku kolesi.Kulwap powinien zebrać wszystkie materiały odnośnie niwprawidlowości w PZŁ i opinię społeczną i przesłać materiały do władz Uni Europejskiej bo z naszych władz nik nie ruszy palcem z tego względu ,że sami co niektórzy są myśliwymi.Struktury władz PZŁ powinno się rozwiązac a w każdym wojewodztwie powinien być zatrudniony jeden pracownik państwowy oraz w starostwach powinni zajmowac się łowiectwem urzędnicy państwowi którz by podlegali bezpośrednio pod wojewodę lub starostę.A zarobki co niektorych prominentów władz PZŁ wynoszą 8-10 tyś złotych z naszych składek i są kupowane krawaty lub tp.Pozdrawiam.
02-02-2008 18:49 blaser B97 Cos mi tu nie gra, nie wyglada to ze Sacharuk jednoosobowo chcial sie pozbyc Rappego , bo skoro 2/3 czlonkow kola w tajnym glosowaniu glosuje za skresleniem Tomasza Rappe ( pomimo posiadzajacego prwomocnego wyroku przywracajacemu mu czlonkostwo w kole ) to chyba to pokazuje, jaki stosunek do Rappego ma wiekszosc czlonkow kola. Uwazacie to za wielka niesprawidliwosc, a ja uwazam ze to tylko zwykle bicie piany osob odsunietych od koryta, ktore nie moga pogodzic sie z nowa rzeczywistoscia. Nie wiem co przez takie postepowanie chcecie uzyskac, ale nie wroze nic dobrego. Nie odpowiada Wam sposob zarzadzania kolem przez Sacharuka to nic prostrzego- zwolajcie NWZ i odwolajcie zarzad.
02-02-2008 16:42 Kazimierz Szumski Doskonale wiesz. Trza było uciekać z grajdoła gdzie na karierę mają wpływ psychopatyczne typy z ambicją obsadzania stanowisk od OSP w Mokranach począwszy na Gwardii Watykańskiej skończywszy. Pozdr.
02-02-2008 14:21 abecadło Masz rację Kaziu,na Jasną Górę nie koniecznie trza jeżdzić,na Jasną Górę trza chodzić.A tak wogóle to nie wiem o czym piszesz.Pozdrawiam
02-02-2008 13:35 Kazimierz Szumski Gekon ja to wszystko przerabiałem i nikogo nie atakuję. Najpierw bluźnierca, potem byłem proszony o pomoc, bo Osoba chatę zatopił, bo nie wiedzieli co podpisywali (Osoba nigdy wina nie żałował). Jednak nadal uważam, że na Jasną Górę nie koniecznie trza jeździć złotą karetą z megafonami. O kwalifikacjach zawodowych "atakowanego" zawsze mówiłem z dużym uznaniem. Pozdr.
02-02-2008 13:09 gekon  Kolego kazimierzu muszę stanąć w obronie "atakowanego". Mianowicie mnie imponuje po takim uwielbieniu "wodza" powrót logicznego myślenia, odważnego zachowania oraz jawnej postawy sprzeciwu. Przypomnę tylko, że proces odwracania się postawy z pro-prezesowskiej na anty... nie następuje wcale tak lekko, łatwo i przyjemnie. Podczas głosowania nad skreśleniem Tomasza Rappe na pełną mobilizację prezesa stawiło się prawie całe Koło (49 osób). Za wydaleniem ( w tajnym głosowaniu) głosowało 34, a przeciw było 15. Natomiast w jawnym głosowaniu nad uchwałą w tej samej sprawie przeciw było już tylko 10. To wpewnym sensie obrazuje strach wielu kolegów z "Dąbrowy", bo mówiąc szczerze nikt się może nie boi utraty życia ale widząc perypetie Tomka woli zachować postawę nieco bardziej bierną. Pragnę zauważyć, że to i tak duży postęp w ewolucji postaw członków "Dąbrowy" i stoję na stanowisku, że lepiej późno niż wcale. pozdrawiam i DARZ BÓR
02-02-2008 11:59 wielotykowiec1 ""Jak widać Antoni Sacharuk posiada szablon według którego te same zarzuty stawia różnym członkom koła. Schemat ten zasadza się na zarzuceniu obrażania (zwłaszcza zarządu; czyli jego),"".

Załóżmy, że to "koło-horror" liczy sobie 80 żołnierzy.
Gdyby Sacharuk zwoływał NWZ i za każdym razem wywalił 1/3, to
zostanią z tym kole sami, On-prezes i przewodniczący KR Żądło, już po 9 zebraniach.
Jak się postawią, to na koniec wylecą też, już niepotrzebni, Laszuk, Wit i Kompa.
Co, że głupie i bez sensu? Że koło musi liczyć więcej członków?
A co tam do tej pory było mądre? A kto w tym okręgu odważy się powiedzieć Saharukowi, że nie ma racji? DB
01-02-2008 22:48 Kazimierz Szumski Chyba nie ma nic bardziej niskiego jak publiczne demonstrowanie nielojalności wobec niedawnego Pancia, "oszczerców" którego tak zaciekle się demaskowało. Takie zachowanie jest podłe, nawet jeżeli nawrócenie - zdrada dokonała się w stosunku do największej kanalii Podlasia. Pozdr.
01-02-2008 19:00 abecadło Jest nas coraz więcej i to jest budujące!Większość forumowiczów potępia zło i budzi chęć niszczenia go w samym zarodku.Na pewnym etapie zachowanie samych członków KŁ to za mało.Tutaj liczymy na ruch ZO i OKR a nawet ZG.Jeżeli pozwolimy na szerzenie się nie regulowanego kumoterstwa,zabijania dwukrotnie niektórym kolegom ambon(niepokornym),i innych patologicznych zachowań to już niedługo nie będziemy mieli po co wchodzić do kniei."Nic o nas bez nas"nalezało by wykrzyczeć ale to najwyżej może być cichy szept.Pozdrawiam wszystkich walczących o niesprawiedliwość w PZŁ i D.B.
01-02-2008 14:48 wielotykowiec1 Kol. Amol, tam, gdzie panują uczciwe zwyczaje zasada jest prosta.
Członek ZO nie pcha się do zarabiania na budowie strzelnicy, bo jest to podejrzane. Kulwap pisał, że Czarnecki to właściciel tartaku, Sacharuk właściciel piaskowni. Jeżeli któryś wygrał jakiś przetarg na budowanie, czy jeszcze gorzej zarabiał bez przetargu, to już złamali zasady. Jeżeli potwierdzą się Twoje informacje, to kolejny skandal przesłoni wywalanie uczciwych myśliwych, na zbity pysk za odkrywanie przestępstw z okręgu.
Niechże minister środowiska, jako władny, aby w drodze nadzoru sprawdzić czy prawo jest w PZŁ przestrzegane weżmie na tapetę okręg Biała Podlaska, bo tu jak w soczewce wiele patologii skupiło się. DB
01-02-2008 12:01 Amol Czytając te Wasze wypowiedzi CIENIASA, SPRINGA, WIELOTYKOWCA z jakimś tam numerem, GEKONA, innych Kolegów i Ciebie Stanisław, mając wiedzę, to ten ostatni w istocie sprawy ma rację - Karzimierz Szumski, który nie ukrywa swojej persony. Debatujecie nad osądem głowy Tomka Rappe. Ma być członkiem koła , czy nie. To jest tylko wołanie, albo prośba do niebios. Kompa, Laszuk, Czarnecki, Sacharuk i inni im podobni, to wyrocznia ( BIALSKI CYRK ŁOWICKI )zrobią, albo zrobili co im się podoba. O Rafale Stolarczyku już nmie wspomnę. KULWAP, piszesz o tartaku Czarneckiego, co o tym wiesz - nic ! Ile zarobił na budowie strzelnicy, Laszuk albo Czarnecki - nic ! To tylko twoje domniemania !
Nie jest tajemnicą poliszynela, że za ostrzały i medale jego Żołnierze
na jego prośbę - polecenie - albo żądanie wykonali to co trzeba : plany, budynki, krycie dachów i inne roboty. Wykonano te prace społecznie. Ale kasa z datków członków KÓŁ zrzeszonych w Okręgu na budowę strzelnicy wpłyneła, i to nie mała. Jeżeli społecznie była budowana, to kto i za co łyknął kasę zgromadzoną na budowę, nie sądzę, że osprzęt strzelnicy .
Zastanawiając się, czy nie ma tutaj racji powiedzenie przytoczone przez Ciebie - NA BARONÓW NIE MA MOCNYCH ? Myślę, że do czasu. Pozdro - DB.
01-02-2008 11:46 lelek_nowy Spring, czy za oceanem o polityce byłego burmistrza NY „zero tolerancji” słyszałeś? T.Rappe nie czekał, jak Polska zamieni się w Amerykę, tylko jako mieszkaniec tego „zaściankowego” kraju jakim jawi Ci się Polska, jak zobaczył przestępstwo, to o nim powiadomił organa ścigania. Tak, jak zrobiłby to każdy amerykański patriota, a tam prawie wszyscy są patriotami. Mówisz, że może i niezawisły sąd uznał za przestępstwo defraudację 140 zł., ale dla Ciebie to kwota , która kompromituje T.Rappe w kole i dobrze, że mu przywalają.

Może więc doradziłbyś członkom kół w Polsce, jaka jest graniczna kwota, powyżej której zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa jest uzasadnione? Tylko nie rozmydlaj odpowiedzi – podaj konkretną kwotę, to może szybciej zbliżymy się mentalnie do twojej Ameryki.
01-02-2008 10:42 disco Zza oceanu oceniać postawę innych, tutaj, na zapomnianej przez wszystkich tzw.ścianie wschodniej widzę jest dość łatwo. Przypominam Kolegom z emigracji (jak jest u Nas tak dobrze to zapraszam),że mamy tylko o rzut beretem do kraju wiecznej szczęśliwości Pana i Władcy Łukaszenki i nawet piękna i szeroka rzeka Bug (jeden z nielicznych plusów tej krainy zapomnianej przez pokolenia przez tzw. naszą władzę, a teraz przez "wspólną" Europę )nie zatrzymała tego komunistycznego klimatu jakim przesiąknęły nasze prominenty.A ludzie tu żyjący, no cuż wszzyscy niestety nie możemy wyjechać (czytaj :uciec )żeby potem dawać "wspaniałe" rady tym prostakom którzy Tu zostali.Niestety Ojczyznę ma się tylko jedną i ci którzy Tu żyją próbują Ją prostować i zmieniać do standardów cywilizowanego świata(a propos kraju z którego takie "wspaniałe" rady raczymy dostawać, to tam z najmniejszym duperelem każdy leci do sądu, różnica taka,że u nas na rozpatrzenie sprawy czekamy latami a tam trwa to czasami "od ręki" ) Ja nie wyjadę żeby się wymądrzać zza płota. P.S.
I tak po raz kolejny udało się odwrócić uwagę od głównego wątku powyższego artykułu. Jeszcze raz życzę Koledze Tomkowi Rappe zdrowia i wytrwałości w utrwalaniu elementarnej uczciwości w naszych łowieckich szeregach.D.B.
01-02-2008 01:08 cienias Co z tym skupieniem, już nie chcesz wykluczać Sacharuka, za wytoczenie procesu koledze z koła?
Rappe, może jest nieładny czy brzydko pachnie, możesz go nie lubić i pleść co sobie życzysz. Jeżeli wytaczasz cięzkie działa to licz. Jeden proces to nie dwa. Bo Ci redakcja zgodnie z Twoimi postulatami sama skasuje tekst i będzie wstyd. Zresztą lepiej zgodnie z prawem dochodzić swoich praw w sądzie, niż stosować bezprawie, czy zasady takie jakie opisał EFI w poście do Ciebie.
Każdy może igmorować cokolwiek, w kole pewnie ignorują, są zaangażowani i na miejscu, więc mają, w przeciwieństwie do Ciebie, większe prawo. Ty przecież nie masz pojęcia o sprawie i dzialasz z egoistycznych pobudek dokopania "łowieckiemu". Jestem pewny, że gdyby napisali tekst krytyczny wobec Rappe, natychmiast byś Tomka poparł. Pozdrawiam.
01-02-2008 00:49 Spring Cienias, jestes Wielki i piszesz, cytuje;"Nie znam pojęcia "z poręki". W podnoszonej przez Ciebie sprawie, wiem, każdy wie, że Rappe złożył do prokuratury doniesienie o domnienmaniu popełnienia przestępstwa. Prokurator wytoczył proces karny i tyle." koniec cytatu. Oczywiscie to nie bylo "kijem", tylko "pala" To byl gest jak najbardziej zasadny, tym bardziej, ze chodzilo o jego 5 zl i cudze 135zl. Kiedy twierdzisz, ze nie ma w twoim KL konfliktu, to napewno tak jest, sprawe ktora komentujemy, to wspolne chodzenie na wodke czlonkow twojego KL, tyle tylko, ze 2/3 KL pije koniak, pozostali czysta:-) Nie chce kontynuowac tej dyskusji bo bedziesz kretaczyl podobnie jak to bylo z tym przylaczeniem sie do tej szlachetnej niebywale "inicjatywy". Na koniec nie proponuje twojego wykluczenia, bo Tobie wolno pisac co Ci sie podoba, malo tego, gdyby mnie ktos pytal o zdanie, to bym zaproponowal, by twoje pisanie o swoim KL ignorowac calkowicie.
31-01-2008 23:51 cienias Nawiązując do słów Kulwapa: Nie wspomogę Springa, jeżeli zamieni słowa w czyn i zechce wykluczyć Sacharuka za wytoczenie procesu koledze z koła. Nie kupiłem sobie żadnego koła i nie będę brał udziału w wykluczaniu kogokolwiek z nie swojego koła. Odpowiednie procedury i instytucje pozwalają na pozbywanie się kół sprawców przestępstw i wykroczeń, a także nieprzstrzegających zasad i norm.
Ad. Spring, cienias jestem w wielu dziedzinach, ale liczę dobrze.
Nie znam pojęcia "z poręki". W podnoszonej przez Ciebie sprawie, wiem, każdy wie, że Rappe złożył do prokuratury doniesienie o domnienmaniu popełnienia przestępstwa. Prokurator wytoczył proces karny i tyle. Był i jest jeden proces. Myślę, że przyłączasz się do licznych działaczy okręgowych, którzy oczekiwali, że Rappe zachowa się "lojalnie" wobec nich, nie odwola się od bezprawnego wykluczenia, a oni po jego "pogrzebie" odczują ulgę i przy okazji kolejnego święcenia sztandaru, wypiją z kulawki, jego zdrowie.
Jako broniący się przed niesprawiedliwością ma swoje niezbywalne prawa. I tyle.
Nie ma żadnego, kreowanego przez Ciebie, konfliktu w kole, który można gasić lub podsycać. Dwóch tak samo upartych facetów złapało się za bary i powinno to pozostać pomiędzy nimi. Poszli ze swoim konfliktem do sądu i ten rozstrzygnął. Powinno się sprawę zamknąć. Kołu i okręgowi nic do tego.
Tomek Rappe był wykluczony od 2 lat, na ostatnim zebraniu nie był. Jaki konflikt mógł podsycać i gdzie. Zresztą ja, który byłem na NWZ, około 10 nowych członków koła widziałem po raz pierwszy w życiu. Skąd wiedzą, czy Rappe "utracił walory". Jest jedynie opór przed instytucją bezprawnego wykluczenia, wyrażany na forum "łowieckiego" i ostatnio na NWZ.
Nie mam też wpływów w kole, bo o nie nie zabiegałem, a ponadto, jako cienias, nigdy nie zdecydowałem się na wykluczanie, zawieszanie, a nawet najmniejszą karę wobec członka koła, nigdy. Niestety dla mnie, w moim środowisku, niektórzy odbierają taką postawę, jako oznakę słabości. Słaby z kolei w środowisku "silnych ludzi" nie ma wpływów.
Moje prośby o odroczenie lub zrezygnowanie z wykluczania, o wzajemne wybaczenie, po latach, podnoszone wielokrotnie z różnych powodów zostały zignorowane. Stanowisko działaczy łowieckich pozwoliło, jedynie na propozycję wobec Tamasza Rappe: "Niech zrezygnuje dobrowolnie z koła to pozwolą mu na pozostanie członkiem niestowarzyszonym". Nie zgodził się. Pozdrawiam
31-01-2008 23:00 tadys ( BT ) ad cienias,
Spring wie lepiej,jemu umyślni donieśli za ocean,
tzw rzeczywistość nie ma tu nic do rzeczy,
śmiech na sali,
31-01-2008 17:25 Kulwap ad cienias! Chyba wreszcie powinieneś miec satysfakcję! Wnosząc po słowach do Ciebie kierowanych wreszcie doczekałeś się krytycznej oceny działań Antoniego Sacharuka, który wedle tej teori byłby i powinien byc wywalony z PZŁ za wywoływanie i osobiste wnoszenie do sądu spraw przeciwko "kolegom"! Z zachwytu nad pozytywną metamorfozą chyba sie upiję... I będę z tego powodu dumny! W przeciwieństwie do alkoholików!
31-01-2008 17:05 Spring Ad.Cienias, nic nie moge poradzic na to, ze masz klopot z policzeniem do dwoch, jeden proces z poreki Tomasza R. to proces zwiazany z ta suma 140zl, drugi o ktorym nie pisalem, a Ty piszesz, to proces zwiazany z przywroceniem czlonkowstwa w KL. Nie zarzucam nikomu "tchorzostwa", nigdzie nie uzylem takiego slowa, wrecz przeciwnie, podkreslam "bohaterstwo" wiekszosci czlonkow RDM(Rodzina Dziennika Mysliwych). Przeciez obrabianie komus tylka na publicznym forum wymieniajac jego nazwisko, a samemu pozostajac anonimowym jest przejawem "odwagi", wrecz "bohaterswa". W dalszym ciagu uwazam, ze twoje zachowanie jako bylego prezesa KL jest haniebne chociazby dlatego, ze jako byly prezes ponosisz odpowiedzialnosc za stosunki w twoim KL. Ty zamiast wykorzystac swoje wplywy w KL do rozwiazania konfliktu, ten konflikt podkrecasz. Nic nie da "rozmnazanie" czlonkow RDM, bo "argumenty sie wazy, a nie liczy" ja wiem, ze dla niektorych kazdy pretekst do procesu jest dobry, ale juz kiedys pisalem, ze bede glosowal za usunieciem takiego kogos z KL, bo jestem zdecydowanem przeciwnikie wykorzystywania przynaleznosci do KL jako okazji do procesowania sie.
31-01-2008 15:18 Amol Antoni Sacharuk nie wydaje odstrzału Rafałowi Stolarczykowi - bo nie ! A w dodatku jeszcze chce kolegę wywalić z koła, typowe dla RED BARON. Ale to to pikuś. Baron, również RED - słynny Łowczy Jan Czarnecki nie wydaje też odstrzałów nie swoim ludziom - bo nie ! cyt. .... moja ręka tobie odstrzału nie wypisze......I tak zacny długoletni prezes tego koła odchodzi ze spuszczoną głową. Jednak "dzierżący" w rękach władzę Prezes szybko reflektuje się i załagadza spór, wręczając osobiście należący się jak psu buda, odstrzał z tym tyko wyjątkiem, że nie na obwód który chciał. Reasumując, dostaje odstrzał na zadupiu.
To spotyka nie tylko zasłużone osoby, plebs nie ma wstępu do lasu. Za to Żołnierze Barona chasają gdzie chcą i kiedy chcą, gardząc jak już wcześniej nadmieniałem, wątrobą z sarny strzeloną 15 stycznia .
Mało tego kilka dni później zostawiają w lesie ustrzeloną lochę
( wg informatora ponad 100 kg wagi ). Reszta watachy oceniając sytuację bierze nogi za pas i w las. Tylko młodsza tuła sie po okolicznych krzakach wokół jak na to wyglada zwłok prowadzacej.
Nie ma tutaj słynnej lotnej brygady do zwalczania kłusownictwa.
Okoliczni w szumie Lasu Studziankowskiego słyszą słowa - NA BARONÓW NIE MA MOCNYCH !
I to jest w istocie ten BIALSKI CYRK ŁOWIECKI.
31-01-2008 14:27 EFi Zastanawia mnie jedno - sprawy w Sądzie i Apelacje kosztują. Tomasz Rappe, rozumiem, że płaci (BRONIĄC SIĘ) z własnej kieszeni. A jak załatwił to Antoni Sacharuk? Zapłacił z kasy koła, preparując kolejne rachunki za zgodą przewodniczacego Komisji Rewizyjnej A. Żądło? - tego samego, który jest dobry w fałszowaniu.. . Niestety na ostatnim WZ w "Dąbrowie" nie udało się postawić wniosku o wyjaśnienie tej kwestii a cóż mówić o egzekwowaniu odpowiedzi.. Do czasu.. Dla forumowiczów, którzy nie mają jeszcze odruchów wymiotnych, polecam stronę Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej - oświadczenia majątkowe uczciwego p. A.Sacharuka - między innymi zatajenie faktu posiadania dwóch czynnych żwirowni na terenie Krajobrazowego Parku. Co do negocjacji i ugody - nieprawdopodobne propozycje. Na pierwszej sprawie sądowej w Lublinie A. Sacharuk (na sali obecny był również R. Laszuk) proponował w arogancki i cyniczny sposób UGODĘ, polegającą na tym, że UWAGA - w zamian za wycofanie pozwu przez T. Rappe, ON POZWOLI MU ZOSTAĆ CZŁONKIEM NIEZRZESZONYM PZŁ. Ostatnie WZ w "Dąbrowie" - to T. Rappe miał wybór - nie musieliśmy Go wykluczać, mógł sam zrezygnować - mówi "wspaniałomyślnie" A.Sacharuk. ALE UGODA! Grunt to dobre samopoczucie.
31-01-2008 14:17 wielotykowiec1 Zawsze, może "prowokator" poddać w wątpliwość słuszność działania.
Jeden wykluczony niepotrzebnie pisał do RPO.
Drugi niepotrzebnie odkrywał kradzież 100 zł.
W Suwałkach niepotrzebnie łowczy koła Mielziuk, zwrócił uwage baronowi okręgowemu.
W Opolu też jakiś powód można znależć.
Mogli jeszcze sto spraw zrobić niepotrzebnie, a wykluczyć nikt bezprawnie ich nie może. Ot, wszystko.
Prowokatorom chodzi o to, żeby zająć gawiedż głupstwami, i odwrócić uwagę.
Obrona przestępców i niezgodnych z prawem działań w PZŁ nie ma przyszłości i jest skazana na porażkę.
Im wcześniej do "Ojca Dyrektora" Rodziny Dziennika, Kol. Springa to dotrze, tym lepiej.........dla niego, bo my mamy niezłą zabawę. DB


31-01-2008 14:07 gekon  Oj Cienias Cienias jesteś przeciez gramotny, na co liczysz każąc Springowi się skupić. Swoim zwyczajem nasz forumowy Kolega Spring napisze sobie kilka razy tekst np Cieniasa, potem jeszcze raz przepisze go na forum i dopiero wtedy zaświta mu do głowy jakaś odpowiedź nie zawsze logiczna i zgodna z treścią, czasami wręcz nonsensowna, ale zawsze odmienna. No córz ten typ tak ma. Jednak wzbudza chyba w niektórych podziw głosząc poglądy bliskie Sacharuczyzmowi i przez to jest "oryginalny" głosząc takie dyrdymały. Na pytanie który z nich jest gorszy, można śmiało powiedzieć, że mimo wszystko Sacharuk, bo Spring mówiąc głupoty przynajmniej nikomu jeszcze nie zaszkodził. Pozdrawiam i DARZ BÓR
31-01-2008 13:26 wielotykowiec1 Czemu, tak powszechnie robicie Springowi wyrzuty?
Przygotował Tomaszowi Rappe najlepszą z mozliwych, linię obrony.
Zza oceanu dostrzegł, to czego nie widzą władze PZŁ, że wykluczenia są za wykrycie przez T. Rappe kradzieży stu złotych, której dokonał wpływowy i mściwy członek władz koła.
Przeprosić za brak zrozumienia i podziękować za pomoc prawną.
Poglądy Springa nie są, aż takie odosobnione, jak to sugerujecie. Na temat przedsiębiorczości "inaczej" i potępiania występków podobne zdanie ma chyba część emigracji. Stąd w języku polskim napisy na posesjach i sklepach za granicami kraju:
"Polaku, wszystko co możesz mi ukraść, już schowałem".
31-01-2008 12:15 cienias A teraz skup się, Spring, i porzuć frustrację z powodu powszechnego niezrozumienia dla Twoich, osobliwych, tez.
Chodzi o bezprawne wykluczenie dwóch członków koła, z których jeden nie powinien Ci się narazić, bo nie ujawnił żadnego przestępstwa.
Nie mnie wykluczają, choć bezczelnie zachęcasz.
Sprawę, sprzed lat, "zapomnienia" i fałszowania dokumentu, którą przypominasz dla wprowadzaenia fermentu, zakończył sąd dawno uznając winnego, winnym, choć to było tylko 140 zł.
Jeżeli, odważny wodzu, który zarzucałeś wielokrotnie, nonszalancko, innym, tchórzostwo, jesteś z werdyktu sądu niezadowolony, to ten sąd wyklucz. Przecież nigdy "nie cipiesz się w szczypę", gdy chodzi o wykluczenie.
Twoje, kłamliwe, próby manipulowania forum, w celu sprowadzania problemu wykluczania bezprawnego członków z koła, na manowce, nie mają szans powodzenia. Napisałem i potwierdzam, że Tomasz Rappe "wytoczył" w swoim życiu jeden proces sądowy, który wygrał. Kołu i ZO w Białej Podlaskiej.
Wywoływanej polemiki o ulubionych przez Ciebie "manowcach" nie będzie, bo nigdy nie potrzebowałeś jej do próby obiektywnej
oceny, a zawsze dla promowania zła i walki z "łowieckim".
Pozdrawiam
31-01-2008 11:27 EFi Spring - Chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć - rzecz nie w kwocie a w uczciwości i w honorze ale dla Ciebie to rzeczywiście mało znaczące cechy charakteru. Własnym budżetem możesz sobie dysponować - ukratkiem podbierać z portfela pieniądze bliskim albo odwrotnie. To prywatna sprawa jeśli macie taki układ. W Stowarzyszeniach jest trochę inaczej. Nawet nie wiem czy Ci współczuć, bo Twoja arogancja i pojmowanie uczciwości jest żenujące. Zbieranie jakichkolwiek pieniędzy dodatkowo oprócz statutowych wpływów do kasy koła - składki, rozliczenia z tytułu pozyskanej zwierzynu itp. - jest NIELEGALNE. Opłaty (w tym wypadku) za użytkowanie strzelnicy i inne powinny być rozchodowane z kasy koła po uprzednim dostarczeniu faktury - uchwała koła "Dąbrowa" - ale to jest za bardzo skomplikowane..... . Chyba, że oficjalnie zrobimy zrzutkę na flaszkę i zakąskę.
31-01-2008 10:48 gekon  Spring jak zwykle, chce być oryginalny, a to taki już niestety odgrzewany kotlet (po śląsku korminadel). Bawiąc się w skrutologię to koledzy Spring, blaser B97, Ajwa, zbigniew 13 tworzycie AKWNdK (Amerykańskie kółko wzajemnej nienawiści do Kulwapa)tylko, że podobno blaser B97 się wykruszył, więc Spring będzie "pyszczył" za dwóch Walne w "Dąbrowie" nie głosowało spontanicznie. Wszystko było ustalone od momentu kiedy Tomasz Rappe rozpoczął z prawomocnym wyrokiem sądu w ręku powrót do Koła. Ostatnie zebranie mobilizacyjne odbyło się w posiadłości wiernego orędownika Sacharuczyzmu -Janusza Miłosza. Ponownie wysunięto te same zarzuty co poprzednio. Obrażony Adam Ż.(skazany za kłusownictwo na 1.5 roku zawieszenia, a głosuje bo się odwołał), obrażony jego brat i prowadzący zebranie Bogusław Ż.(ten co sfałszował dokument), następny obrażony Mikołaj Ż.(skazany przez OSŁ za strzelanie do dzików loftkami. Same "kryształy" Ciekaw jestem co za co będą obrażeni na R. Stolarczyka jak ten wróci do koła z prawomocnym wyrokiem. Jeszcze jedna refleksja z WZ w "Dąbrowie" przybyła 3 osobowa komisja (takie okręgowe KBWE) i napewno ocenią,że głosowanie przebiegało demokratycznie) chociaż nie od dziś wiadomo, że wybory wygrywa nie ten co ma większość tylko ten co liczy głowsy, a te rownież przeliczli "swoi". Oceniając wagę czynów trzeba wziąć pod uwagę jakich czynów dokonali "obrażeni" a wielkość winy Tomasza, to się poprostu nie mieści w głowie coraz większej liczbie kolegów z "Dąbrowy" bo jednak jak na tak olbrzymią mobilizację Sacharuka zabrakło Kol. Tomkowi tylko 2 głosów i mimo przegranej to jakiś postęp. Z wiarą w powrót rozsądku pozdrawiam i DARZ BÓR
31-01-2008 09:44 basior1973 Brak słów na taką działalność zarządu załamka nic tylko współczuć . Czy nikt z NRŁ nie mógł by sie tym zająć przecież to jakaś farsa!!!!!!!!!!!!!!!
31-01-2008 09:23 Alej..... Nam, kiedyś, tez jeden (zaradny życiowo kolega) skarbnik zabrał piniondze. Sfinansował córce część wesela. Wszyscy uznaliśmy to jednak za normalne ... przecież ... co w tym nienormalnego? ... to norma ... Te skradzione piniondze, w końcu, jakoś oddał. I nic by właściwie nie było w tym dziwnego (no bo u nas, w kole, można nas kraść bezkarnie) gdyby nie, jakoś ostatnio, jego kandydatura na członka zarządu koła .... No wtedy, dopiero, kilku z nas puknęło sie w globus .............................
Spring, członkowie koła (w tym ustępujący członkowie zarządu) mają pełne prawo oczekiwać elementarnej uczciwości. Również od następców. A z nieuczciwością walczyć - gdy im tylko cywilnej odwagi starcza i konformistami, akurat, nie są - bo z czym sie to wiąże powszechnie wiadomo a tu doskonale widać (...) I Ty im tego prawa nie odbierzesz. Najważniejsze i Najjaśniejsze Walne ma za to prawo do zbiorowego dureństwa – i ja MU, z kolei, przywileju tego (w życiu!) nie odmówię ... Nie odmówi im chyba znowu ZO, nie odmówi nawet ZG ... Pewnie sąd im dopiero odmówi. I to kto wie czy nie znowu w obydwu instancjach ...
31-01-2008 06:42 Kazimierz Szumski Masz rację Spring, przecież zajumać kumplom byle grosz i podrobić dokumenty wpłaty to przejaw zaradności życiowej i przedsiębiorczości. Ot taka sobie spółka akcyjna "Jajakobyły" Pozdr.
31-01-2008 06:40 Kulwap (...).....”zycze Wam spokoju oraz DB.” Aż ciężko uwierzyć kto takie życzenia wyraził!!! Jeśli to życzenie jest szczere to oznacza ni mniej ni więcej, że Antoni Sacharuk ma zrozumieć co to jest etyka, koleżeństwo i zwykła uczciwość! Władze okręgowe z Romanem Laszukiem i Aleksandrem Wit Kompą mają pojąć, że powołani zostali dla przestrzegania prawnych i moralnych zasad a nie do podlewania kumotersko-kolesiowsko-korupcyjnego podwórka! Myślę, że do takich zyczeń dołączy wiele osób!
31-01-2008 01:21 Spring Kol. Cienias, po co klamiesz, przeczytaj tutaj i bedziesz wiedzial kto zaczal ta bijatyke ktorej jestes uczestnikiem, cytuje;
-------------------------------------------------------------------------------------------------
" Protestowałem jeszcze jako poprzedni przewodniczący komisji rewizyjnej. Miałem wgląd w dokumenty i stwierdziłem, że Bogusław Żądło w 2004 roku zebrał od wszystkich myśliwych po 5 zł na opłacenie kosztów użytkowania strzelnicy w Kobylanach. W czerwcu 2005 roku na zebraniu zapytałem Żądłę, co się stało tamtymi pieniędzmi. Uciekł z sali. Okazało się, że te pieniądze wpłacił dopiero w lipcu 2005, a mnie przesłał kopię wpłaty z datą przerobioną na lipiec 2004. Powiadomiłem o tym prokuraturę
i poprosiłem o przeprowadzenie dochodzenia – mówi Tomasz Rappe."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Oczywiscie, ze ktos tam "zapomnial" wplacic 140zl, ale prosze mnie nie przekonywac, ze Tomasz R. z poczucia uczciwosci powiadomil prokurature, bo chodzilo raptemm o jego 5zl. i 135zl cudze, suma smieszna i slabo nadajaca sie na pretekst do; "ja teraz wam pokaze". Oczywiscie bajki o straszliwej defraudacji ktorej nie dalo sie w KL zalatwic i trzeba bylo poleciec do prokuratyry mozecie opowiadac w przedszkolu mlodszym dzieciom, bo "starszaki" juz nie dadza sie na to nabrac. Kol. Cienias, moja teza jest taka, ze to Ty jako byly prezes KL "Dabrowa" doprowadziles do tego, ze wybrano nowy zespol, a stary zespol razem z Toba nie byl w stanie tego zniesc, wiec rozpoczelo sie szukanie hakow, twoja postawa jaka zajmujesz w stosunku do swojego KL razem RDM oraz zdecydowane dzialanie 2/3 mysliwych z twojego KL potwierdza ta teze. Nie podzielam tego bezprecensowego wieszania psow na kilkudziesieciu mysliwych przez RDM i Ciebie, zycze Wam spokoju oraz DB.
31-01-2008 01:09 disco Współczuję Tomaszowi Rappe,że tyle jego kolegów mysliwych z koła Dąbrowa zachowuje się konformistycznie.Przecież przez tyle lat polowali i spedzali wolny czas razem.Nie stać ich było na chwilę odwagi i zagłosowanie w taki sposób ,żeby przerwać ten spektakl.Myślę ,że po tylu przejściach kolega Rappe ,uzbrojony w doświadczenia uzyskane przed niezawisłym sądem po tym jak wygrał w/w sprawy kolejny raz udowodni swoim kolegom ,że są w błędzie.A tak na marginesie szkoda zdrowia na taką jak to forumowicze nazwali "hucpę". Dobrze,że jest "Łowiecki" i dzięki kolegom redaktorom możemy się o tych patologicznych zachowaniach prominentów dowiedzieć.Tak trzymać. Darz Bór
30-01-2008 23:58 cienias abecadło. Dobrze wiesz, że mogłeś pójść drogą konformizmu.
Wiesz, że i tak, "złego słowa", byś nie usłyszał.
Niektórzy, wczoraj, poszli.
Pomijam, tych, nieodwracalnie, żywiących się nieustanną konfrontacją.
Dzięki, za zastrzyk zaufania do przyjaciół.
Niech Bór Ci darzy, Kolego.
30-01-2008 23:12 abecadło Wielka Hucpa na NWZ KŁ 63 Dąbrowa.To była Wielka Hucpa!!!Pozostał niesmak i brak wiary w szansę odnowy moralnej niektórych myśliwych.Nienawiścią,wrogością niczego dobrego się nie zbuduje.Pozdrawiam
30-01-2008 20:23 fenek Rafał Stolarczyk jest drugim myśliwym wyrzuconym przez Sacharuka z "Dąbrowy" tego samego dnia co Tomasz Rappe. Teraz będą dwie sprawy w sądzie w Lublinie. Mało tego, Łowiecki powinien za wszelką cenę zredagować pismo lub pisma, do Ministra Środowiska, Rzecznika Praw Obywatelskich, Posłów, zgodnie z sugestią wilka 21. ZG z pewnością czeka na taką inicjatywę i z radością pozbędzie się "betonu" w osobach Laszuka, Kompy, Czarneckiego. Przecierz wiedzą doskonale że cały ten bajzel, może obrócić się przeciw nim, a spowodowany jest tylko i wyłącznie przez Sacharuka. Teraz jeszcze PAWLUK postawił bardzo niewygodne pytania o drewno na strzelnicę. Wisi w powietrzu kolejny skandal. Ciekaw jestem jak wielka jest cierpliwość ZG? To i tak zakrawa na masochizm, że tolerują obronę kolesia, wiedząc że myśliwi z całej Polski będą "lać jak w mokre żyto" No bo to uwłacza normalnemu myśliwemu że choćby zna takiego psychopatę jak sławny prezes. ZO w Białej Podlaskiej twierdzi że nic nie może zrobić z Sacharukiem! Brednie! W ramach nadzoru nad kołami mają cały arsenał! ORŁ także twierdzi że jest bezsilna! No to po co nam takie władze za nasze pieniądze? Koleś Sacharuka-ten od fałszowania kwitów, oficjalnie przewodniczący KR w kole, któremu za staraniem Sacharuka koło udzieliło "wsparcia moralnego" do sprawowania tej funkcji, zmanipulował głosowanie w sprawie zwrotu byłemu WOJEWODZIE pieniędzy za przegrany prywatny proces o zniesławienie i pomówienia byłego ZK. Na szczęście kolejne fałszerstwo zostało wykryte i pomimo łez WOJEWODY-człowieka bez honoru, wspólnej gotówki członków koła w kwocie 3000 pln nie oddano, pomimo wściekłości Antka i Bogdana Ż.- znanego czytelnikom z fałszowania dokumentów. Takiego oto doborowego towarzystwa broni zaciekle- wiedząc o wszystkim- ZO,ORŁ i ZG! Gratulacje! Faktycznie całe to "towarzystwo" z Sacharukiem na czele jest do zwolnienia! Reszta może spokojnie odda się swemu hobby, za wyjątkiem tych co już dziś a właściwie wczoraj ZAPRZEDALI się Sacharukowi. D.B.
30-01-2008 19:59 Kulwap Sprostowanie: nie prawdą jest, że "hucpę" zwaną Pierwszym Bialskim Cyrkiem Łowieckim zaczął Tomasz Rappe! Zwrócenie uwagi złodziejowi, że kradzież jest naganna zasługuje na pochwałę a nie potępienie! Czyli to Rappe jest tutaj bohaterem pozytywnym! Zwłaszcza, że złodziej pokusił się o niewielkie pieniądze czyli był gooownojadem, który wsparł swoje złodziejstwo fałszerstwem dokumentu. Ja nie życzę sobie, aby na majątku skarbu państwa stanowiącym własność WSZYSTKICH obywateli gospodarował jakiś złodziej lub fałszerz z dyplomem sądu karnego poświadczającym jego umiejętności w tym zakresie!
30-01-2008 19:48 cienias Ad. Alej..., zapewniam, że nie lubi i się nie ciąga. Jedyne procesy sądowe, w jakich uczestniczył, to; wytoczony mu przez A. Sacharuka, o pomówienia i jego, przeciwko kołu i ZO o przywrócenie członkostwa, obydwa przez Tomasza Rappe, wygrane.
Kłammstwa Springa nie są w stanie zmienić faktów.
Na szczęście dla szanujących prawo myśliwych, WZ ma, ograniczoną władzę i wszystko co uchwali, niezgodnie z prawem, jest skazane na uchylenie, nawet, jeżeli ZO nie dopełni swoich obowiązków, w ramach nadzoru.
Nie chcę spekulować, kto zostałby w niektórych kołach, gdyby WZ mogło "wszystko".
Ad. wilk21. Popieram, ważkie inicjatywy. Pozdrawiam
30-01-2008 19:38 Spring Kol.Alej, KL to wyjatkowo samorzadna grupa ludzi, gdy nawet daleko im do twojego geniuszu, to nie musza sie z tym twoim geniuszem liczyc, moj cynizm nic tutaj nie ma do rzeczy. Szkoda, ze nie zauwazasz cynizmu tej hucpy ktora tutej sie dzieje, bo przeciez nikt tutaj wlacznie z Toba nie zajaknie sie nt.jak rozwiazac, czy zalagodzic, ten rozpoczety przez Tomasza R. konflikt, wszyskim marzy sie awantura, wtedy bedzie o czym plesc genialnie i bohatersko, bo w wiekszosci anonimowo.
30-01-2008 19:05 Alej..... Kol Spring. To dopiero durnie. Patentowane! Skoro twierdzisz, ze T. Rappe lubi ich ciągać po sądach, w dodatku sprawy z nimi wygrywa, a oni mu sie sami dalej podkładają ... toż to durnie jakich mało! ... Myślę, że ani Twój cynizm ani moje, tu, cytaty na wiele im sie nie zdadzą ...
30-01-2008 18:53 wilk21 Kol. Spring ( za oceanu )- Myśliwych z KŁ " Dąbrowa " niedługo trzeba będzie odznaczyć za zasługi dla PZŁ. To dzięki Nim w kraju i zagranicą wiedzą już, jak działa " sprawnie " model łowiectwa w Polsce. Rośnie liczba zwolenników natychmiastowych zmian w Zrzeszeniu, reform, odsunięcia tzw. " Baronów " od władzy, a tym samym przyszłość opisanego przez Kol. Kulwap-a " Pierwszego Bialskiego Cyrku Łowieckiego " oraz im podobnych, staje się coraz bardziej przewidywalna. W myśl przysłowia, cyt.:" Dzban nosi wodę, puki się ucho nie urwie ". Dzięki perypetiom Kol. T. Rappe w KŁ " Dąbrowa " sprawą ponownie zajmą się sądy, RPO, Minister Środowiska oraz wspierajacy DŁ posłowie i senatorzy. Jestem nawet przkonany, że ZG PZŁ niebawem " skarci " ZO PZŁ w Białej Podlaskiej, za ten niepotrzebny Zrzeszeniu " rozgłos ".

30-01-2008 18:51 Kazimierz Szumski Tiiiia bo ten Tomasz R. to nawiedzony jakiś i po sądach łazi zamiast od razu zrozumieć, że urzędniczyna to persona non grata w Red Barones Cosa Nostra Club. Pozdr.
30-01-2008 18:35 Spring Dokladnie Kol.Alej, mozesz ten cytat czytac do konca swoich dni bez obawy... Natomiast jesli chodzi o sad, to zainteresowany Tomasz R. bedzie napewno zadowolony, bo bedzie mogl zalozyc kolejna sprawe, a RDM bedzie miala temat do bicia piany.
30-01-2008 18:17 Kazimierz Szumski Przesadzasz RDM to pikuś dla szwadronów Red Ku Klux Klan.
30-01-2008 18:16 Alej..... ad. Spring.
Szczęściem, nad tą najwyższą (no bo nie najmądrzejszą ... ) władzą jest jeszcze sąd, który znowu! tej najwyższej (no bo, chyba, nie najmądrzejszej ... ) władzy wszystko, e l e g a n c k o, wyklaruje. ... Że durnie!!! ... I tu muszę, niestety, dać jeden cytat:

"Mój Panie. Po cóż tłumaczyć durniowi, że jest durniem. Przecież jego dureństwo na tym właśnie polega, że nie ma on o nim pojęcia" - Bernard le Bovier de Fontenelle.
30-01-2008 17:55 Spring O rany! mysliwi z KL Dabrowa nie przejeli sie biciem piany przez RDM(Rodzina Dziennika Mysliwych) i slusznie, bo najwyzsza wladza w KL jest WZ, a nie zadna RDM.
30-01-2008 16:32 fenek Brak słów na oddanie atmosfery Walnego w "Dąbrowie". Najsmutniejsze w tej całej farsie jest to, że większość z tych którzy wykluczali Tomka z Koła - to myśliwi ze stażem poniżej 2 lat. Przestraszeni podnosili palce nieśmiało i z lękiem patrząc na tego, który pozwolił im zapłacić wpisowe i płacić składki w tym Kole - Sacharuka. Ci myśliwi nigdy nie mieli okazji spotkać i poznać Tomka - tego którego skazali. Współczuć im tylko, bo niestety, nieświadomi jakimi są marionetkami w rękach Sacharuka, już zawsze będą nadstawiać tyłek. Tomek zawsze ustawiał sobie poprzeczkę bardzo wysoko. On i kilkunastu z KOLEGÓW przeskoczyli ją z dużym zapasem. Pozostali przeszli pod nią sami nie zauważając kiedy. Chyba wszyscy śledzący poczynania w Białej zdają sobie już sprawę z tego, że Ci którzy mogliby ukrócić poczynania Sacharuka nie zrobią nic - "bo ręka rękę myje a obie brudne..". Tomek trzymaj się. Wracaj do zdrowia. Niewielu pisze na forum ale wielu Ci kibicuje.
30-01-2008 16:29 Kazimierz Szumski Ad. 192326w Są posłowie z tamtego terenu, po co daleko szukać. Jest F. Stefaniuk, jest pierwszą kadencję energiczny Adaś Abramowicz. W gabinecie min. Sawickiego też są panowie, którzy jeszcze parę miesięcy temu razem z Osobą zasiadali w radzie powiatu. To co nie znają sytuacji? Pozdr.
30-01-2008 10:33 192326w Jęki nie pomogą.
Może rzeczywiście skierować pismo do ministra w którym domagać się trzeba wyrzucania ze stanowisk osób nie respektujących prawa, które to osoby z racji zajmowanego stanowiska powinny to prawo przestrzegać osobiście i stosować je w stosunku do osób które tego nie przestrzegają.
Nie potrafię ubrać tego w paragrafy.Są posłowie Platformy Obywatelskiej(myśliwi np.Pan Senator Gorczyca Stanisław).Poprosić ich - domagać się postawienia tej- tych spraw pod obrady sejmu.Myślę iż przy pomocy sprawdzonych na łamach forum Kolegów możliwym jest(przygotowanie Panu posłowi wystąpienia) napisanie przepisów które sprawdzą się w praktyce z pożytkiem dla nas wszystkich z wyłączeniem utrwalaczy władzy łowieckiej. Gospodarka łowiecka obraca olbrzymimi kwotami i to co się dzieje nie powinno mieć miejsca.
Domagać się powinniśmy zmiany przepisów umożliwiających opanowanie tego na co pozwalają sobie "nasi" działacze.
D.B.
30-01-2008 08:18 wilk21 Koledzy Myśliwi - działając na zasadzie art. 35a ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie ( Dz. U 2002 Nr 42, poz. 372 ze zm. ) - zwróćmy się za pośrednictwem DŁ do Pana Ministra, o podjęcie w trybie nadzoru kontroli działalności Polskiego Związku Łowieckiego i uzyskania od w/w Zrzeszenia niezbędnego wyjaśnienia w przedmiocie nagminnych naruszeń prawa przez jego organy, a w szczególności przez PZŁ w Białej Podlaskiej. Działania kontrolne w ramach Zrzeszenia nie przynoszą efektu, nie szanuje się - jak widać z artykułów Kol. Kulwap - orzeczeń sądowych i działalności RPO. Należy skończyć z tym „Pierwszym Bialskim Cyrkiem Łowieckim ” poprzez ingerencję organów zewnętrznych - sami nie damy rady! Mam nadzieję, że Redakcja DŁ przygotuje stosowny wniosek ( w tym uzasadnienie ), dostępny dla czytelników, aby każdy czytelnik popierający tą inicjatywę, mógł go podpisać i złożyć za pośrednictwem DŁ do Pana Ministra Środowiska. Liczba podpisanych wniosków uzmysłowi może organom statutowym PZŁ, istniejący problem !Mam też nadzieję, że Kol. Kulwap nie straci " zapału " do walki z patologiami w PZŁ, gdyż jego praca dziennikarska przynosi widoczne efekty, np. zmiana na fotelu Marszałka Województwa Lubelskiego, a myslę, że Ten Dziennikarz niebawem doprowadzi także do końca - z pozytywnym skutkiem - sprawę Komendanta PSŁ w Lublinie.
30-01-2008 06:47 Kulwap Dyrektorom PIERWSZEGO BIALSKIEGO CYRKU ŁOWIECKIEGO a zwłaszcza jego reżyserom biroącym udział w tym spektaklu a zwłaszcza Janowi Czarneckiemu z ramienia ZO wspierającego Antoniego Sacharuka oraz Romana Laszuka, który pismsma dotyczace tego zebrania zamieza rozpatrzec w...... lutym! prezesowi ORŁ Aleksandrowi Witt Kompa należą się podziekowania za szansę dla Stanisława Pawluka wykazania sie kolejnymi tekstami "w tem temacie". Bezrobocie nie grozi.... Czy zawarte będą podziekowania? Okaże sie w kolejnych publikacjach o tym arcyciekawym zjawisku. Mam tez nadzieje, ze tym razem Rzecznik Praw Człowieka stanie na wysokości zadania bo takiego "szmacenia" ludzi i deptania praw obywatelskich jak ma to miejsce w Białej Podlaskiej nawet na Białorusi nie ma. Za przyzwoleniem i niemocą organów statutowych a raczej ich wielkim wsparciu.
30-01-2008 01:42 cienias Już, zmęczony jestem udziałem w tym, sektaklu nienawiści, upokarzającym dla, każdego, kto, poznał wcześniej, "prawdziwe łowiectwo", z życzliwymi wzajemnie ralacjami pomiędzy myśliwymi.
Zrezygnowałbym już dawno z członkostwa w kole, pomimo 32-letniego stażu, gdyby nie poczucie obowiązku wsparcia i oczekiwanie ze strony wykluczanego, na wsparcie, chocby, jednym "głosem", jednego, z jego najbardziej zasłużonych, członków.
Dlatego wyczekuję finału, jakikolwiek, by był.
Bo realizować pasje łowieckie, w "takiej" atmosferze, jakoś głupio.
Pozdrawiam
30-01-2008 01:01 cienias Tomasz Rappe został, dzisiaj, ponownie wykluczony z koła.
Nie powstrzymała pomysłodawców choroba i nieobecność wykluczanego.
Zabrakło 2 głosów do przeciwstawienia się wnioskowi zarządu koła.
Pogarszający się, od kilku lat, stan zdrowia, spowodował, że od wielu miesięcy przebywa on na zwolnieniu lekarskim, pomiędzy kolejnymi pobytami w szpitalach. Teraz czeka go kolejna, czwarta, już operacja, tym razem w warszawskim szpitalu.
Kolejna, żenująca, awantura, na życzenie, rozpoczyna się od nowa.
Teraz przed Tomaszem poważniejsze wyzwania niż udowadnianie, że nie jest wielbłądem.
Życzę Mu powrotu do zdrowia. To ważniejsze
29-01-2008 21:04 greg1 czy to LID, PIS czy coś tam jeszcze...jaka różnica.
Nieuczciwość i sobiepaństwo jest ponadczasowe i ponadpartyjne a nawet ponadorganizacyjne.
A slowo bastion kojarzy mi sie raczej z Wilczym Szańcem i trochę inna partią.
29-01-2008 16:06 fenek Kulwap, nie dziw się zbigniewowi 13. To TYLKO myśliwy, a w okręgu bialskim działacze nie rozumieją co to znaczy przywłaszczyć pieniądze, na dodatek fałszując dokument finansowy! Dla nich to tylko MAŁY ZŁODZIEJ i MAŁY FAŁSZERZ. Inaczej by było gdyby chodziło o dużą kasę. Niesłychana tępota. Nic dziwnego, bronią przecierz Sacharuka-SLD, a może LID. Tylko w tym ostatnim bastionie komuny Antek może grać w chowanego z przyzwoitymi ludźmi. Tak jest w całej Polsce. Myśliwi wszystkich okręgów łączcie się! Tylko tak możemy wyrazić swój sprzeciw! A gdyby tak przestać płacić na PZŁ do czasu nowych wyborów? Być w organizacji, ale żądać zmian! Przepędzić na zbity łeb ślepych i głuchych działaczy, odzyskujących wzrok i słuch w obliczu dekoracji medalami. Wilk 21 co o tym myślisz? Kulwap, nie stracisz pracy, bo zaczniesz opisywać łowiectwo a nie patologię. Działaczy w kosmos- niech tam knują fałszywe oskarżenia, wymyślają kary, wyrzucają się nawzajem. Biała Podlaska pierwsza- zgodnie z alfabetem. D.B.
29-01-2008 12:29 Kulwap ad zbigniew13! Gdzie jest napisane, że zapomniał o tym, iż zastrzelił dzika? Napisane jest, że wpisał go do książki i spełnił wszystkie inne warunki oprócz jednego! Nie powiadomił Jego Ekscelencji Jaśnie Pana ŁOWCZEGO i tenże dowiedział sie błyskawicznie ale nie z tych ust! A to rzeczywiście zbrodnia niesłychana..... Jest także oczywistą sprawą, że za taką zbrodnię powinni go rozstrzelac! Mało tego! Rozstrzelac a potem powiesic i jeszcze raz rozstrzelac! Byli bardzo ludzcy... Niczym oficer KGB z książki Piaseckiego co to mógł zastrzelic a jedynie śmiertelnie pobił. Ludzkie panisko! Ps. Ze zdumieniem patrzę na Twoje podejście do spraw członkowskich!
29-01-2008 11:13 Kazimierz Szumski Prezes obrażony, łowczy obrażony, leśniczy obrażony, ten tam od KR obrażony. To ja się pytam: tam się strzela zwierza, czy przeważnie focha? Pozdr.
29-01-2008 09:57 Zbigniew13 Zapomniał że strzelił dzika . Biedactwo. Współczuję
29-01-2008 08:23 wilk21 Koledzy, proszę koniecznie napiszcie jak zakończy się dzisiejsze - tj. 29 stycznia br., NWZ KŁ "Dąbrowa", w którym powtórnie ma nastąpić wykluczenie Tomasza Rappe z koła.

Czy mamy znowu powtórkę z historii, czy też nastąpi tam jakieś nieoczekiwane - inne rozstrzygnięcie, a może będzie przełom - zwrot o 180 stopni ? Jakie są zakłady - notowania ? Jakie rozstrzygniecie obstawiacie ? Czy tzw. Bialski Cyrk Łowiecki da kolejny występ dla szerokiej widowni w kraju ? Będą zmiany w ZK - KŁ " Dąbrowa ", czy wszystko pozostanie jednak po " staremu" ? Liczę Koledzy na dokładny przekaz - najlepiej w formie protokołu z dzisiejszego NWZ KŁ " Dąbrowa ". Tak zasłużone dla propagowania łowiectwa - koleżeńskości myśliwych, KŁ powinno mieć już własny kącik w DŁ i Forum, czyż nie mam racji Koledzy ? Jakie niespodzianki dziś Nas czekają ? Czekam z niecierpliwością na relację bezpośrednich uczestników. Koledzy z KŁ " Dąbrowa " do dzieła - cała Polska czeka na " powtórkę z rozrywki"! Jesteście już sławni W KRAJU I ZAGRANICĄ! Czas na honorowe członkostwo w Waszym KŁ, dla tych Kolegów, którzy dbają o Wasz medialny wizerunek, proponuję więc publiczną debatę, zgłaszajcie Koledzy kandydatów, mam nadzieję, że czytelnicy DŁ w tej debacie Wam pomogą - Kto ma największe zasługi ?
29-01-2008 07:41 gekon  Ad gfoks: ja mam nadzieję a Pan Sacharuk wie, że sąd sądem a sprawiedliwość i tak jest po jego stronie- pozdrawiam i DARZ BÓR
28-01-2008 20:15 cienias Konsolidacja poprzez destrukcję.
28-01-2008 19:53 qfoks Jeśli prawdą jest to co piszesz Kulwap, to biada Nam i jezeli nikt na
Gorze nie potrafi tej farsy dać koniec to po trzykroć nam biada.
Ad Gekon
Dlaczego piszesz, że masz tylko nadzieję, że Sąd bądż co bądz niezawisły wyda właściwy werdykt
Pozdrawiam
qfoks
28-01-2008 14:33 lelek_nowy Kolego Piotrze, chyba jest Kolega w innym Zrzeszeniu niż działacze okręgowi w Białej. Tam takie dywagacje zbywają pustym śmiechem.
28-01-2008 14:18 Piotr Waślicki Forma postępowania Zarządu Koła kwalifikuje się do postawienia zarzutu naruszenia par.11 pkt.2 i 3 statutu i w dalszej konsekwencji jako przewinienia łowieckie zdefiniowane w par.137 ust 1. - podlegać będzie postępowaniu dyscyplinarnemu przed sądami łowieckimi.
Dodatkowo ZO PZŁ osoby te może zawiesić w pełnieniu funkcji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego na podst. par.143 statutu PZŁ.
Opisane zaniechania w przestrzeganiu postanowień statutu stanowią - moim zdaniem - nic innego jak działanie na szkodę dobrego imienia łowiectwa i PZŁ, nie mówiąc już o zasadzie koleżeńskości i etyce / też statut /.
Zakładam, że opis przedstawiony przez redaktora odpowiada stanowi faktycznemu. Tyle teoria....
28-01-2008 13:00 gekon  Córz "powtórka z rozrywki". Te same nazwiska : Sacharuk, Czarnecki, Funkcjonariusz Kobylarz.. i inni. Pan Czarnecki ma być gościem NWZ w "Dąbrowie" w sprawie wykluczania Tomasza Rappe w związku z tym werdykt już znam ale przedstawienie cyrkowe musi się odbyć żeby gawiedź miała wrażenie że było sprawiedliwie. Tytuł cyrkowy jak najbardziej trafny Kulwapie. W "Dąbrowie" panuje wściekły wirus sk......stwa którego nosicielem jest prezessimus Sacharuk. Nie da się go wyleczyć przemywając spirytusem bo najwyraźniej od nadmiaru tegoż trunku się rozwinął. W sprawie Stolarczyka Sąd będzie miał jeszcze prościej niż w sprawie Tomasza Rappe i mam nadzieje przywróci członkostwo, czego serdeczne życzę i pozdrawiam DARZ BÓR

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.