DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Janusz Kibic24-04-2014
Sądy łowieckie PZŁ działają w najlepsze

Zgodnie z Art. 32 ust.3 ustawy Prawo łowieckie Polski Związek Łowiecki działa na podstawie ustawy. Nie przeszkadzało to organom dyscyplinarnym Związku działania bezprawnego przez okres 15-letni, które Trybunał Konstytucyjny zakończył swoim wyrokiem z dnia 6/11/2012 r.. W tej sytuacji Naczelnej Radzie Łowieckiej nie pozostało nic innego, jak kładąc uszy po sobie zawiesić moc obowiązującą Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ. Od tego momentu wstrzymane zostały, co najmniej formalnie, wszystkie postępowania dyscyplinarne, choć nie wiadomo dlaczego, ani NRŁ, ani ORŁ w okręgach nie zawiesiły rzeczników i sędziów łowieckich, choć bez Regulaminu nie mogli oni wykonywać jakichkolwiek czynności w nim zapisanych. Czy jednak rzeczywiście tak się stało?

Wskazywaliśmy już w dzienniku "Łowiecki", że zawieszenie Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ nie zrobiło wrażenia na łowczym okręgowym w Bydgoszczy mgr inż. Sylwestrze Domku, który powoływał się na ten Regulamin w styczniu 2013 r. Ponieważ od tego czasu nie wpływały do redakcji sygnały, żeby rzecznicy przesłuchiwali i oskarżali, a sędziowie sądzili, wydawało się, że sądownictwo dyscyplinarne w PZŁ jest rzeczywiście zawieszone, aż tu nagle trafia do redakcji wezwanie na najprawdziwszą rozprawę przed sądem łowieckim, które wyglądało tak:

Wezwanie na rozprawę w pliku .pdf

Prezes OSŁ w Krośnie Ryszard Wanat, to przecież odznaczony Złotym Medalem, nie musi więc przejmować się takimi "pierdołami", jak zawieszenie Regulaminu postępowania dyscyplinarnego i twardo stoi na straży dobra przeciw złu. Zresztą sprawy w sądzie łowieckim to "pikuś", jak się zdobywało doświadczenie w sądach SB-ckich, podobnie jak znacząca ilość prezesów i sędziów w PZŁ, za których tak oddanie walczył w Sejmie poseł Stanisław Wziątek. Gdyby ktoś pomyślał, że może wezwanie przedstawione wcześniej to dowcip przygotowany na prima aprilis, to zmieni zdanie po przeczytaniu orzeczenia, którego pierwszą stronę przedstawiam niżej, a z całością można się zapoznać po kliknięciu w tę stronę.

Całe orzeczenie OSŁ w Krośnie w pliku .pdf

Pikanterii sprawie dodaje fakt nie powiadomienia o rozprawie obrońcy obwinianego i przeprowadzenie rozprawy bez sprawdzenia, czy wszystkie osoby zostały skutecznie o niej powiadomione. Sekretariat okręgu nie umiał odpowiedzieć obrońcy dlaczego go nie powiadomiono, choć był formalnie zgłoszony i sąd miał wszystkie jego dane kontaktowe.

Ciekawe, czy ktokolwiek z Polskiego Związku Łowieckiego ustosunkuje się do powyższego, np. prezes GSŁ Zygmunt Jabłoński i wyjaśni jak to możliwe, że pomimo zawieszenia Regulaminu postępowań dyscyplinarnych w PZŁ są jeszcze działacze i to z przygotowaniem sędziowskim z sądownictwa powszechnego, którzy niby profesjonaliści, to w PZŁ nagle zapominają podstaw nauk prawnych i sądzą na miarę sądów białoruskich czy północnokoreańskich. Możliwe też, że nie ujawniając swojej uchwały, NRŁ cofnęła zawieszenie Regulaminu postępowań dyscyplinarnych, czym specjalnie bym się nie zdziwił znając podejście do prawa w PZŁ. Poprosiłem już redakcję, żeby zapytała OSŁ w Krośnie ile też innych rozpraw przeprowadzono w okresie zawieszenia Regulaminu. Gdyby zaś czytelnicy spotkali się z czymś takim w innych okręgach, to proszę o kontakt z redakcją. Łamanie prawa w Polskim Związku łowieckim trzeba piętnować, żeby po reaktywacji sądownictwa dyscyplinarnego do sytuacji takich nie dochodziło.
27-04-2014 19:58 Syncerus Hupert nic nie wylałem i do niczego przystępować nie będziemy. Opinię swoją jasno wyraziłem. Wydawało mi się że czytelnie.
27-04-2014 16:49 Hupert To jest prawdziwa przyczyna - pisze Syncerus. Czego przyczyna? Tego, że Ryszard Wanat zabrał się za sądzenie Szczepana L.? Oczywiście nie u Syncerusa, bo u niego tą przyczyną jest, że się w kole pożarli. Czyli starą wypróbowną metodą, że jak się znajdzie skandalicznie postępującągo działacza, to za prawdziwą przyczynę tego wciska nam animozje między członkami nieznanego nikomu koła łowieckiego. Poświęć Kolego tyle słów na ocenę OSŁ w Krośnie i jego prezesa, ile wylałeś na Szczepana L. i analizę jego postępowania w kole, to dopiero możemy przystąpić do merytorycznej dyskusji o sądach łowieckich, z pominięciem Szczepana L., bo jego osoba pozostaje bez znaczenia dla tematu felietonu.
27-04-2014 15:50 Stanisław Pawluk "Wyrok" sędziego zawodowego sądu okręgowego może rzeczywiście wywoływać zdziwienie i zgorszenie. Od dawna wiadomo, że stała praktyka jaką jest "zagospodarowywanie" zwierzyny uśmierconej w kolizjach drogowych jest czymś naturalnym i legalnym. Poświadcza to min. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie "zagospodarowania" dzika przez strażnika obwodu łowieckiego Jerzego Kozaczyka i sekretarza tego koła Kazimierza Rogalę ("Miś39"). W tym samym kole "zagospodarowaniem" zwierzyny ubitej w kolizjach drogowych zajmował się także skarbnik koła Roman Działa oraz odznaczany członek koła Szymon Cybul. Na terenie powiatu lubartowskiego gdzie "Miś39" posiada swoje trzy obwody łowieckie na przestrzeni trzech lat wystąpiły 75 kolizje z udziałem zwierząt. Niemal wszystkie te ubite zwierzęta przekazano myśliwym (w tym np. Jerzemu Kozaczykowi i Romanowi Działa). Żaden z tych przypadków nie został uznany za naruszenie prawa przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubartowie prokurator Duszyńską, która posiadała wiedzę w tym zakresie. Urząd Gminy w Kocku na piśmie potwierdza, że ubitą w kolizjach drogowych zwierzynę przekazywał w celu zagospodarowania myśliwym z Koła Łowieckiego nr 39 "Miś" w Kocku. Skoro taka ilość zagospodarowanej zwierzyny nie budzi żadnych zstrzeżeń to tym bardziej dziwi mnie "wyrok" podjęty z naruszeniem prawa przez jednoosobowy samozwańczy Okręgowy Sąd Łowiecki w Krośnie. Dziwi, albo przekonuje, że zawodowy sędzia działał z góry podjętym zamiarem szykanowania Szczepana L. na zlecenie obrazonych członków zarządu koła. Przypisanie "obwinionemu" naruszenie prawa łowieckiego w świetle postanowienia prokuratury, która najwyraźniej do postawienia takiego zarzutu nakłonić się nie dała jest w moich oczach pomówieniem wykonanym przez sędziego związanego przysięgą i etyką sędziowską. Sprawa zapowiada się rozwojowo.
27-04-2014 11:17 MAUZES Brawo! Tadeek już zaczął się przyglądać:)!
1.Słupsk- odkryty (przykład podany)
2. ..... czekam na przykład z innego okręgu:)
GSŁ już dawno odkryty także koledzy odpada:)
No odwagi koledzy myśliwi! Podawać te autorytety od etyki i dyscyplinowania członków Naszego najlepszego monopolu na świecie!
27-04-2014 10:56 Syncerus W imieniu moich mocodawców rozwodnię Wam zupę niedzielną. Sam chłop przyznaje, że się pożarli przy wyborach. To jest prawdziwa przyczyna. Wykorzystywanie pozycji funkcyjnych w PZł do załatwiania osobistych animozji jest wysoce niemoralne i naganne. Nie wiem czym się kolega Szczepan naraził , ale opisuje fajne praktyki. Najpierw wszyscy w kole idą na skróty a potem się szantażuja i wywołają. Nie poluje jeden rok i doskonale wiemy jak to wygląda. Jak na wojnie nie ja to mnie. Pęd do władzy to jest problem. Specjalnie dla kolegi Huperta specjalisty od moich mocodawców. Zdemaskowales mnie, ;))Nie popieram takiej działalności bezprawnej kogokolwiek w tym sędziego łowieckiego w Krośnie. Dotarło do kolegi ? Czy mam jescze coś napisać? Że to ubeckie,stalinowskie , wtedy będzie ok. Mnie nie interesuje jakie jest zło i przymiotniki są mu całkowicie niepotrzebne.
27-04-2014 09:50 tadeek Henryk Barteczko – członek SB - KOMENDANT POLICJI W SŁUPSKU. Jak myślicie. jakie on miał wykształcenie, zanim zajął stanowiska w MO ? http://www.slupsk.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=pzl_www&_PageID=93&_RowID=55&
_CAT=SLUPSK.WLADZE_ORGANY
27-04-2014 09:23 Hupert Syncerus, jak zwykle dla rozwodnienia niewydonego dla swich mocodawców tematu, teraz próbujesz rozważać, dlaczego i w jaki sposób kol. Szczepan trafił do tego sądu. Przyjmij, że to kłusownik i odpowiedz, co nie chce ci przezjść przez usta, że w żadnym przypadku nie mógł stanąć przed sędzią Wanatem, bo ten łamał wszystkie obowiązujace w PZŁ zasady dot. sądownictwa łowieckiego.
27-04-2014 08:01 Haluk kiryk! Ja Twego zakładu nie przyjmuję. Nie lubie przegrywać, zwłaszcza, że wiadomo iż tacy sędziowie są potrzebni dla utrzymania degrengolady jaką utrzymuje mafia łowiecka w zrzeszeniu PZŁ.
27-04-2014 07:22 MAUZES Syncerus dyskusja zaczęła się kilka lat temu, sprawy m.in. Tajera, Witkowskiego, dziennikarza, który przez GSŁ był ciągany za działalność zawodową (notabene gdzieś czytałem artykuł przedstawiciela HFPC na ten temat). I Ty chcesz sprowadzić dyskusję na Krosno?:) Masz ty kolego poczucie humoru:):):) Krosno niczym nie różni się od m.in. Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Olsztyn,Elbląg, Szczecin itd.

27-04-2014 00:55 Syncerus MAUZES - jak się bawi brzytwą to zwykle się można skaleczyć. W jakiś sposób kol. Szczepan trafił do tego sądu.
Na 116 tys. myśliwych ile jest MAUZES rozpraw w tym sądzie ? Wiesz ? Może wiesz też jakie zostały nałożone kary ?
Od tego należy zacząć dyskusję.
26-04-2014 22:38 kiryk Wejdę z każdym w zakład, że Ryszard Wanat zostanie powołany na prezesa OSŁ w Krośnie. Są chętni?
26-04-2014 21:58 MAUZES  Syncerus! Już wiesz do czego służą sądy łowieckie?:):):)
Rozumiesz dlaczego działacze PZŁ walczyli tak szybko, żeby je przywrócić?:):):)
Żeby Nasz związek był zdrowy i miał przyszłość należy m.in. jak najszybciej zlikwidować ten cyrk pod postacią rzeczników dyscyplinarnych i sądów łowieckich, poprostu zabrać przysłowiową "brzytwę małpie bo zrobi sobie krzywdę"!, a przy okazji nam wszystkim tzw. "rykoszetem"!
26-04-2014 21:06 Syncerus Kolego Szczepanie , czyli jest jak zwykle , chodzi o coś całkiem innego niż jest napisane w przedstawionym piśmie. Wszystko po tej wypowiedzi jest jasne. Było fajnie i się skończyło. Dawni koledzy dziś skłóceni wrogowie. Wojna na całego na łowiecką śmierć i życie.
Przykro mi, że masz takie kłopoty bo prawdopodobnie chciałeś dobrze, do mnie żeby sam Bloch zadzwonił i "kazał" mi robić takie rzeczy jak opisujesz to bym tego nie zrobił. W łowiectwie jest tak, że jak raz pójdziesz na skróty nie ma z tej drogi odwrotu. Dlatego , każdemu kto zaczyna udzielam tej jednej rady. Każdy poluje na własne konto i nikt ci nie pomoże jak wpadniesz w kłopoty, dlatego przestrzegaj prawa łowieckiego i nie daj się namówić na żadne kombinacje. W takich sytuacjach należy stanowczo odmawiać. Mnie się udało do tej pory.
26-04-2014 20:09 szczepan solina Wsparcie wielu k o l e g o w przyprawia o nerwice.Zakoncze te wywody kilkoma zdaniami.Lezy padly dzik:Szczepan posprzata,jest w polowie zywy byk:Szczepan posprzata i naklamie ze go upolowal bo kasa w kole bedzie lepsza.Nie wykonany plan w kozlach?spokojnie:Szczepan strzeli 3 kozly bo nie damy mu odstarzlu na byka:)Jakies pieski regularnie szwedaja sie po lowisku?no problem Szczepan to zalatwi!Sol do odleglych lizawek nie dowieziemy bo rzeczka wylala?ha!Szczepan da rade.Nawet jak pies sasiada zablakal sie to co?Szczepan go odpierdykal i nie wazne ze byl 2000km od PL.A gdy Szczepan namieszal tak,ze tylko jednego glosu braklo aby zmienic prezesa czy lowczego to co?To Szczepan uslyszal na prywatnej audiencji:CZEKAJ..JA CI POKAZE KTO TU KUR...RZADZI!
Poadrawiam i zycze udanych przemyslen.
26-04-2014 20:08 MAUZES Mylisz się kol. Szczepan! Od wierzenia i intryg są sądy łowieckie (poczytaj artykuły Dziennika Łowiecki z przed kilku lat do dziś)! Dziwie się ludziom tj. kolegom myśliwym, że ubierają togi: rzecznik i trójka składu orzekającego i pajacują! Dziwie się, że mają "parcie na szkło" brać w tym cyrku udział! To są myśliwi z pasją czy jakieś ... niedowartościowane...? Gdzie miejsce na psaję, która powinna nas myśliwych łączyć? Od oskarżania, obrony, orzekania są profesjonaliści tj. prokurator, adwokat/radca prawny, sąd powszechny!!! Żyje w demokratycznym państwie prawa, gdzie prawa moje zagwarantowane są w konstytucji RP m.in. prawo do niezawisłego sądu! Konia z rzędem temu kto wskaże mi w jakim miejscu/gdzie są sądy łowieckie niezawisłe??? Obiecuje, że nigdy więcej nie będę krytykował łowieckiego wymiaru niesprawiedliwości!!! Na marginesie niech każdy zobaczy w swoim okręgu kto w tych sądach łowieckich jest? Jeżeli nie znacie tych myśliwych to popytajcie jakie to autorytety?
26-04-2014 19:43 szczepan solina Moze mam klopoty na wlasna prosbe a moze na czyjes zlecenie.Gdy w nocy dzwoni telefon i przedstawia sie dyzurny KPP to wszystko jasne.Jade,zabieram i to jest ok.Nikogo nie interesowalo przez lata co ja z tym mam pozniej zrobic.Raz kupilem w pierwszej klasie bo mnie tak lowczy wkrecil.Do czego to przeznaczone bylo to tez moja sprawa,lecz strzelam wiele lisow i czyms je necic musze.A osadzanie mnie na zasadzie ,,nie wierze,,jest nie na miejscu.Od sadzenia sa Sady Powszechne od ,,wierzenia,,koscioly,meczety czy synagogi.pozdrawiam DB
26-04-2014 19:20 MAUZES Podobno Przewodniczący ZG miał okazję poznać osobiście Haluka na SPOTKANIU POLUJĄCYCH KOBIET - "DIANĄ BYĆ!"? Może koleżanka Haluk urąbie tajemnicy czy to prawda? Jak się czuje kol. Haluk po pocałunku w rączkę bądź uścisku dłoni łowczego krajowego? KOL. Lecha pytać nie będę bo pewnie nie był świadomy tego, że całuje w rączke lub ściska dłoń koleżanki Haluk?
26-04-2014 19:01 Syncerus Haluk mzsz problem że zrozumieniem tego co napisałem ? Weź kilka głębszych oddechów i nie tłumacz mi oczywistych rzeczy. Nie ty jeden pojmujesz istotę tego problemu.
Nie pozwalaj , popieram cię , co zatem zrobisz ? Bo na proteście ulicznym w Olsztynie jakoś nie byłeś. Czyżbys wiedział , źe się nie odbędzie? Ponosi cię zwyczajnie i jeszcze jesteś niegrzeczny a to jest bardzo nieładnie.
26-04-2014 18:40 Haluk Opanuj się! G... mnie obchodzi co ma kolega Szczepan L. i dlaczego (mimo, że widać intrygę gołym okiem)! Obchodzi mnie sędzia który kompromituje Polskie sądownictwo a z sędziów sądu łowieckiego robi zwykłych błaznów bez zasad! Ślepy jesteś? Czy tak mało wrażliwy na potrzebę łowiectwa w posiadaniu dobrego oglądu zarówno przez samych myśliwych jak i całe społeczeństwo. Zwyczajnie sobie nie życze aby jacyś karierowicze wystawiali myśliwych na ocenę, że to buce w zielonych kapelusikach z piórkiem - a to właśnie czyni ten (za przeproszeniem) sędzia aż Sądu Okręgowego!
26-04-2014 17:35 Syncerus Haluk opanij się. Mam swój pogląd na organizację łowiectwa i sądownictwa łowieckiego. Jednakowo razi mnie brak kompetencji merytorycznych jak i etycznych u funkcyjnych kolegów jak i twoje napastliwe wpisy. Ten kolega ma kłopoty na własną prośbę.
26-04-2014 13:54 Haluk Znowu rozwiązali ci rękawki, że piszesz durnoty! Wbij sobie do głowy, że nie idzie tutaj o to kogo bronisz ani o to, co kto (twoim durnym zdaniem) je! Tutaj chodzi o to, że osoba w sposób szczególny odpowiedzialna za przestrzeganie prawa sprzeniewierzyła się przysiędze sędziowskiej dla kilku groszy i w sposób monstrualny pokazała jak głębokie dno osiągnął łowiecki wymiar sprawiedliwości o który z wielkim nakładem sił i naszej kasy walczył oseł Wziętek robiąc wszystko aby PZŁ tkwił w tej degrengoladzie do końca świata i jeden dzień dłużej! G.... do rzeczy ma tutaj truchło i wątki uboczne! Kanaliowatość i zepsucie jakie systemowo utrwala PZŁ są tutaj problemem największym! "Padlinę" jak twierdzisz je wiele wyżej postawionych w strukturach PZŁ niźli Szczepan L. Zapytaj Pawluka - ma wykaz z lubelskiego (i nie tylko) osób zajmujących się stale "zagospodarowywaniem" zwierzyny uśmierconej w kolizjach drogowych.
26-04-2014 13:42 Syncerus Nikogo nie bronię, wrecz przeciwnie I to wyraźnie napisałem , nie pisz nieprawdy Haluk wystarczy przeczytać dokładnie mój wpis. Od dłuższego czasu wpierasz mi że jestem obrońcą kogoś , otóż nie jestem . To, że nie podzielam zdania twojego lub redakcji nie czyni mnie z automatu obrońcą władzy w PZł. Znajdź sobie innego wroga , marnujesz swoją energię .

G. Mnie obchodzi , co jadą kolega Szczepan i Ty rownież , czy to jest padlina czy też płody zwierząt.
Dla mnie zbieranie padliny po rowach jest dziwne i nie pochwalam tego z różnych względów, między innymi zdrowotnych.
26-04-2014 12:43 Haluk Syncerus (i wiele innych nicków)! Tu rzecz nie "obrony" Szczepana L. ale o pazerności na diety, skandalicznym łamaniu prawa i zwykłej durnocie sędziego zawodowego! I nie ma tu znaczenia, czy Szczepan L. jest winien czy nie, choc z tekstów nizej wynika, że sad powszechny nie dopatrzył się przestęstwa łowieckiego o jakie sędzia zawodowy "skazanego" pomawia w swoim bezprawnie wydanym "wyroku"! O wiele cięższym przestęstwem jest łamanie prawa przez sędziego zawodowego niźli zabranie truchła z drogi przez szarego myśliwego! Praktyka zabierania truchła z drogi jest powszechna w PZŁ zaś bezprawie w wykonaniu sędziego sądu okregowego a zarazem sędziego sądu łowieckiego zasługuje na najwyższe potępienie. Co byś nie robił i nie wiem jak odwracał kota ogonem to jest to skandal na miarę TVN Uwaga albo i innych krajowych mediów!
26-04-2014 12:31 Syncerus Kolego Szczepan , po co brałeś tego zdechlego dzika ? Narobiles sobie gnoju i jeszcze pretensje masz do innych.
Nie wstyd Ci ?
Wygląda na to , że ten portal , jego redaktorzy nie potrafią znaleźć właściwej miary w ocenie rzeczywistoscii.
Można ujmowac sie za pokrzywdzonym Szczepanem L. w jego prawach ale nie można pisać , że jest niewinnym meczennikiem to dwie osobne sprawy.
Każdy czyn jest rozpatrywany oddzielenie .
Mnie wersja o przejechanym dziku jakoś mało przekonuje ale to tylko moge odczucia. W każdym razie musialbyc świeży . 50 kg mięsa to nie mały dzik , ciekawe jak wyglądał samochód który go tracił , nie żebym sie przykrochmalal pewnie kierowca wolał nie zgłaszaćoze był wylotu i tak można w nieskończoność . Za 300 około złotych tyle problemów.
25-04-2014 22:19 szczepan solina A i co istotne to wpis i dzik to dwa inne tematy oddalone od siebie dlugim okresem czasu.prosze te fakty nie laczyc razem bo to zaciera obraz tego o czym jest felieton.Byl jeszcze trzeci punkt ale jakos wyparowal podczas tej sprawy OSL.Swoja droga to tez bardzo dziwne.
25-04-2014 22:13 szczepan solina zabranie dzika rozsadzil prawomocnym wyrokiem Sad Powszechny wiec sprawa jest wyjasniona a co do wpisu to i owszem,lecz sa dowody na to iz to wlasnie ja zlozylem zawiadomienie do KR KL o takowych brakach.Zostalem za to juz ukarany nagana w KL Zbik.Za to zawiadomienie ponioslem dotkliwa kare,gdyz poza moja pozycja 101 czy jakos tak znalazlo sie na liscie kilkanascie nazwisk/lowczy,syn prezesa,kolesie z jednej piaskownicy/itd.Jestem jedynym wobec ktorego zastosowano OSL.Nawet Zarzd Kola sam sie ukaral upomnieniami i naganami a mi po dup.. zrobili.Tak to jest w PZL.DB
25-04-2014 18:31 Broxen ad Haluk
Przeczytaj z uwagą art.86 § 1 i 5 z ustawy Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych, napisz w piśmie do prezesa Sądu z którego pochodzą ci sędziowie orzekający w OSŁ, wskazując jak ci panowie ośmieszają sami siebie i jeszcze urząd sędziego Sądu Powszechnego.
25-04-2014 18:12 Haluk Moze zapomnieli napisać, że ta "lodówka" to miejsce przechowywania karmy dla psów.
25-04-2014 17:01 Syncerus Jest napisane w przedstawionym przez Kolegę Kibica dokumencie, że policja stwierdziła brak wpisu a Szczepan L. przyznał , że dzika znalazł i w podzielił na porcję.

Zagospodarował padlinę ? Zagospodarował , ja bym się nie tknął rzecz upodobań.

Nie dokonał wpisu ? Nie dokonał. To czemu mam twierdzić , że jest inaczej niż twierdzi policja i sam Szczepan L.

Widocznie coś przeoczyłem.
25-04-2014 13:07 Rzecznik Prasowy Haluk, gdybys Ty i tylu chetnych chcial protestowac trzeba bylo z transparentami ta wystawe warszawska okupowac, dajac cynk paru stacjom tv...i juz.
A takie zbieranie sie i odwolywanie juz przerobilismy...
Jurkel a kto powiedzial ze to niebadany dzik???? Polska to kraj wieeelkich mozliwosci...
A co do meritum zenada po bialorusku...
25-04-2014 12:27 MAUZES "W wyniku nowelizacji w ustawie - Prawo łowieckie dodano rozdział 6a regulujący zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polskim Związku Łowieckim. Zgodnie z treścią nowego przepisu art. 35b ust. 1 członek Związku będący osobą fizyczną podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie łowieckie, które zdefiniowano jako zachowanie polegające na naruszeniu ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, naruszeniu statutu lub innych uchwał organów Związku oraz wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z etyką łowiecką."(Źródło: http://www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nowe-zasady-
odpowiedzialnosci-dyscyplinarnej-czlonkow-polskiego-zwiazku-lowieckiego) Według mojej oceny sędzia OSŁ Krosno naruszył m.in uchwałę organów Związku! W związku z tym powinno być wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego. Co do kary to wszystko w rękach niezawisłych SĄDÓW ŁOWIECKICH:)
nagana, zawieszenie w prawach członka Związku na okres od 6 miesięcy do 3 lat, wykluczenie ze Związku) oraz karę dodatkową (zakaz pełnienia funkcji w organach Związku i koła łowieckiego na okres do 5 lat).
25-04-2014 11:23 Kibic Syncerus, tak jak chyba wszyscy entuzjaści sądownictwa łowieckiego zapominasz, że w demokratycznym państwie prawa osoba oskarżana jest niewinna do czasu wydania prawomocnego wyroku. Ty już wiesz, nie znając żadnego dokumentu z akt sprawy, że Szczepan L. jest winny, a skandaliczne działanie sędziego zawodowego (sądzi w sądzie, który nie istnieje i sam siebie powołuje na jednoosobowego sędziego, choć powinien sądzić w trzy osoby) to nic, bo to "tylko odroczenie wyroku". Swoim wpisem potwierdzasz, że sądy powszechne są niepotrzebne, bo pomijasz, że Szczepana L. oskarżono o naruszenie art. 52 ust.2 Prawa łowieckiego, czyli za czyn ścigany z urzędu przez prokuratora, który jakoś nie postawił zarzutu z tego artykułu, co nie przeszkadzało rzecznikowi dyscyplinarnemu, co tworzy kolejny przykład patologii sądownictwa łowieckiego.
25-04-2014 10:57 Syncerus 
Wydano wadliwe orzeczenio - postanowienie bezsprzecznie i należy to wyprostować . Czy to jednak cokolwiek zmienia w ocenie czynów kol. Szczepana L. zbierającego padlinę i ignorującego obowiązek wpisu do książki ?
Względy proceduralne mają brać górę nad czynem ? To tylko odroczenie wyroku. Mięso z padłego dzika , nie badane , ludzie .... czy my jesteśmy myśliwymi czy padlinożercami ? Dzik kosztuje 3 zł za kilogram !!!!

Obwiniony ma swoje prawa i muszą one być bezwzględnie respektowane bez względu na czyn jakiego się dopuścił. Nie zmienia to w niczym istoty sprawy i jego sytuacji procesowej o czym chyba wielu zapomina.
25-04-2014 07:07 Haluk Przybywa chętnych do protestu ulicznego w Warszawie. Proponuję zamiast blokady małego ruchu na Nowym Świecie 35 zablokować ulicę przed Ministerstwem Środowiska. Po takim "spacerku" na przejściach nie tylko minister środowiska ale i cała Polska dowie się o problemach w PZŁ.
24-04-2014 19:08 szczepan solina Prawdopodobnie odpowiednie skargi zostana wyslane.Lecz to nie wszystkie nieprawidlowosci w Okregu Krosno.Tamtejsze Kola Lowieckie tez respektuja wlasne prawa,ale o tym w niedalekiej przyszlosci wszyscy zostana poinformowani.DB Szczepan
24-04-2014 18:38 Broxen Pismo w formie skargi do właściwego ministra, do RPO oraz do Gduli koniecznie, bo będą udawać, że na „łowiecki” nie zaglądają.
24-04-2014 17:12 paradox061 Kol. Broxen faktycznie można oficjalnie powiadomić MŚ i Gdulę.
Tylko po co?
Skoro z doświadczenia wiem, że łowiecki, a szczególnie jego forum jest systematycznie czytane i analizowane jeśli nie przez same "szychy" to przez podległych pracowników.
Często wielu z nich na różnych szczeblach udaje , że "nie wie, bo nie czyta", ale prawda jest inna. Praktycznie często "sen z powiek im spędza" artykuł czy niektóre posty z forum.
Osobiście to słyszałem, gdy w "ostatnim miocie" jeden z "udawaczy" żalił się na ten "okrutnie niesprawiedliwy dziennik i wpisy na form przez "poprawiaczy"".
Wiem, bo jako jeden z autorów jakiejś "forumowej pyskówki", z wielkim trudem tłumionego chichotu, obłudnie i z premedytacją przytakiwałem tzw. "poszkodowanemu". ( Jurekuel i z takich powodów często anonimowość na forum ratuje skórę lub "biznes". Ot taki życiowy paradoks.)
Nawet nie wyobrażacie sobie jak tych z "waadzy" to boli, ale jednocześnie wierzą, że są "nieprzemakalni" i nie do ruszenia (oby się mylili).
Ja bym moment poczekał i przy braku reakcji dopiero uprzejmie powiadomił listem otwartym.
Co zrobi Redakcja?
Ona już ich powiadomiła publikując te dane i dokumenty(dowody).
Piłka jest po stronie "nadzorcy"(MŚ) i odpowiedzialnych za "bardak" tj. "waadzy pezeteła".
Ciekawe co o tym sądzi poseł Wziątek czy Szyszko i jak długo inni odpowiedzialni będą "rżnęli głupa"? Ha, ha,haha... .

Pozdrawiam
P.S. Nie powiem ten artykuł jest niezłym testem czy papierkiem lakmusowym dla nowego ministra odpowiedzialnego za nadzór nad tym zrzeszeniem. Ciekawe kto się będzie bardziej czerwienił?
24-04-2014 16:46 lelek_nowy No to sobie sędzia Ryszard Wanat zrobił z rozprawy posiedzenie, bo obwiniony nie będzie mu podskakiwał, a obrońcy po prostu nie zaprosił. To po Ryszardzie Kopickim z Gdańska http://lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=259, kolejny sędzia zawodowy sądu powszechnego (Sąd Okręgowy), który w PZŁ może się wyżywać z pogwałceniem prawa, na co w sądzie powszechnym nie mógłby sobie pozwolić, bo groziłoby mu postępowanie dyscyplinarne, a w SB-ckich sądach PZŁ prezesa GSŁ Zygmunta Jabłońskiego jest zasługą.
24-04-2014 16:40 MAUZES Przepraszam za użycie czasu przeszłego jak się okazuje to czas teraźniejszy:):):) Ten artykuł redaktora Kibica potwierdza, a przede wszystkim przekonuje mnie że PZŁ jest ponad prawem powszechnie obowiązującym. A jedynym prawem obowiązującym PZŁ jest "ich" prawo! Czas na radykalne zmiany w łowiectwie polskim, które gospodaruje na majątku państwowym!
24-04-2014 16:21 MAUZES lelku przestań błądzić! Sądy łowieckie orzekały w składzie trzech sędziów! To o czym piszesz to dotyczy posiedzeń! A w załącznikach DO artykułu red. Kibica jak wół masz napisane ROZPRAWA! Orzeczenie jest WADLIWE!
24-04-2014 15:28 lelek_nowy W starym Regulaminie prezes OSŁ mógł wyznaczyć do prowadzenia rozprawy również tylko jednego sędziego. Ten właśnie tak zrobił i wyznaczył siebie.
24-04-2014 15:12 MAUZES Dla mnie pikanterii dodaje orzekanie w składzie jednego, a nie trzech tzw "sędziów łowieckich"!!!! Czy jest już jakiś nowy regulamin postępowania rzeczników i sł?:)
24-04-2014 15:02 Broxen Autor czy Szczepan L lub obaj razem powinni złożyć pismo w formie skargi do właściwego ministra na kompletny brak nadzoru nad uprawianym hultajstwem . Również wysłać stosowne pismo do RPO dając do wiadomości Gduli.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.