DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Stanisław Pawluk25-10-2006
Stanowisko ZG PZŁ w sprawie "Jelenia"

czyli: śladem naszych interwencji

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zajął stanowisko w sprawie skreślenia z listy członka Koła Łowieckiego Nr 3 „Jeleń” w Lublinie Jacka Świecy. Zainteresowany, nie mając zaufania do miejscowych władz łowieckich, zwrócił się do ZG PZŁ przedstawiając min. wycinki z lokalnych gazet w tym wydruków z dziennika "Łowiecki", przedstawiających negatywne wydarzenia mające miejsce w KŁ Nr. 3 "Jeleń", którym wraz z Zbigniewem Adamiakiem próbował się przeciwstawić.

W dniu 24 października 2006 Jacek Świeca otrzymał uchwałę nr 35/2006 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 17 października 2006 w której czytamy min.:

.....Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, po rozpoznaniu skargi Jacka Świecy z dnia 7.08.2006 roku, na uchwałę walnego zgromadzenia Koła Łowieckiego nr 3 „Jeleń” w Lublinie z dnia 20 maja br, w sprawie ukarania karą wykluczenia z koła, oraz rozpatrzenia uchwały ZO PZŁ w Lublinie z dnia 19.06.2006 podtrzymującej uchwałę walnego zgromadzenia

postanawia:

Działając w oparciu o:
1. § 113 pkt 5 w zw. z § 173 ust. 2 i 3 uchyla uchwałę Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie z dnia 10.06.2006 r. dotyczącą utrzymania w mocy uchwały walnego zgromadzenia Koła Łowieckiego nr 3 „Jeleń” w Lublinie z dnia 20.05.2006 r. oraz uchyla poprzedzającą ją uchwałę walnego zgromadzenia KŁ „Jeleń” z dnia 20.05.2006 r.
....

W obszernym uzasadnieniu ZG PZŁ wskazuje na liczne uchybienia jakich dopuściło się koło łowieckie, a także Zarząd Okręgowy w Lublinie przy podejmowaniu uchwał w sprawie Jacka Świecy. Podpisane przez przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ dr Lecha Blocha uchwała i uzasadnienie wskazują jasno, że ... ”wniosek o wykluczenie musi by odpowiednio uzasadniony, z przytoczeniem faktów i okoliczności, a także dowodów świadczących o zaistnieniu przesłanek statutowych niezbędnych do wykluczenia.

Na bazie opisywanych w dzienniku "Łowicki" wydarzeń nie sposób nie zauważyć, iż jest to KOLEJNE uchylenie wadliwej uchwały kół i zarządu okręgowego w Lublinie, nadużywających przepisu o niekoleżeńskości. Wziąwszy także pod uwagę, ostatnio redagowane przez łowczego okręgowego Karola Cichowskiego odpowiedzi, na kierowane do niego skargi, w których K. Cichowski przy pomocy wyświechtanych frazesów: „ORD nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania”, „lustracja w terenie nie potwierdziła zarzutów zawartych w skardze” lub „skarga jest wynikiem pieniactwa pana...” wykręca się od podania prawdy, pora wyciągnąć wniosek, iż ZO w Lublinie nie spełnia oczekiwań myśliwych z okręgu i funkcjonuje źle. W rezultacie, sprawy szarych członków ustępują miejsca kunktatorskim układom, chronionym min. przy pomocy odpowiednio dobranych składów komisji, które wydają pozytywny „glejt” nawet o tak skandalicznej gospodarce, jaka od lat ma miejsce w Kole Łowieckim nr 8 „Łoś”, Kole Łowieckim nr 3 „Jeleń”, czy wyjątkowo haniebnym poczynaniom w macierzystym kole łowczego okręgowego Karola Cichowskiego „Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie KŁ nr 9, gdzie do chwili obecnej jego koledzy ukarani przez sąd łowiecki za polowanie zbiorowe z naganką na dziki w lutym, do chwili obecnej pełnią funkcje w zarządzie koła. Taki stan trwający prawie dwa lata nie przeszkadza ani Zarządowi Okręgowemu ani Okręgowej Radzie Łowieckiej w Lublinie. Nie porusza także sumienia Karola Cichowskiego jako członka koła, w którym ta wyjątkowa tolerancja na nieprawości łowieckie ma miejsce.

Jacek Świeca rozważa możliwość wystąpienia do sądu powszechnego z roszczeniem o zadośćuczynienie przeciwko organom koła i organom okręgowym PZŁ za doznane szykany, naruszenie dóbr osobistych i bezpodstawne uniemożliwienie uprawiania łowieckiej pasji. Jeśli sąd zasądzi według cennika polowań w OHZ lub cen dewizowych, to członkowie którzy tak ochoczo realizowali swoimi głosami wolę Wojciecha Kraski, łowczego koła i członka komisji hodowlanej ORŁ, będą musieli głębiej sięgnąć do własnych kieszeni i wyłożyć na aktualne i kolejne prywatne wojny sporo kasy.

Najwyższy chyba czas, aby w ZO Lublin coś się zmieniło. I to na lepsze!!! Zarząd Główny sam nie da rady "posprzątać" za wszystkich niudacznych funkcyjnych w zarządach kół i zarządach okręgowych. W samym lubelskim czasu by mu zapewne zabrakło!




28-10-2006 18:42 witing Dla mnie to wygląda tak.
Po wielu wypowiedziach z naszej strony ośmieszających postawę wierchuszki, chłopy z tytułami wreszcie siedli kupom i uradzili.
Wicie chłopy rozumicie, trza coś zrobić, bo plują po nas a my się tylko wycieramy, nie będziemy robić porządków w ZO, bo to swoje chłopy i nie byłoby gdzie pojechać na polowanioimprezy, nie miałby kto podrzucić dobrej kiełbasy, czy nalewki, a i poprzeć w odpowiednim czasie, też by nie miał kto.
O, unieważnimy dwie uchwały, nikomu nic się nie stanie, wilk będzie syty i baran też, a pospólstwo wpadnie w zachwyt.

Brawo wielcy uwielbiani, ozdoby Łowiectwa Polskiego, jedyni sprawiedliwi, doprowadziliście mnie do łez szczęścia swoją wspaniałą decyzją.
Mam nadzieję, że doczekam czasów, kiedy nie będziecie mieli dylematów jak postąpić, bo musi kiedyś zostać opracowane mądre prawo łowieckie, reformujące PZŁ i cała nadbudowa zostanie zlikwidowana. My nie będziemy musieli patrzeć na Waszą radosną twórczość, opłacaną sowicie z naszych składek, a ponieważ nie umiecie nic oprócz tworzenia radosnej twórczości, to czeka Was nieciekawa perspektywa.
P i DB.
28-10-2006 09:51 gekon ODSZCZEKUJĘ TO CO NAPIAŁEM O PANU ŁOWCZYM KRAJOWYM. COŚ JEDNAK DRGNĘŁO. PRZY ODROBINIE DOBREJ WOLI MOŻNA POKAZAĆ ŻE JEST SIĘ WIELKIM CZŁOWIEKIEM NIE TYLKO Z POWODU WZROSTU. GRATULUJĘ TYM KTÓRZY SIĘ SPAWIEDLIWOŚCI DOCZEKALI I WIERZĘ ŻE TA DECYZJA ROZPOCZNIE PROCES ZMIAN NA LEPSZE I OSTUDZI ZAPĘDY NIEKTÓRYCH Z.K. DO POZBYWANIA SIĘ NIEPOKORNYCH ZA TZW. "NIEKOLEŻEŃSTWO I ...UTRATĘ WALORÓW ETYCZNO MORALNYCH DO UPRAWIANIA ŁOWIECTWA". Z TAKĄ NADZIEJĄ POZDRAWIAM I DARZ BÓR
27-10-2006 08:21 Step2 medea111: Skoro Twoja postawa zawarta w wypowiedzi odzwierciedla poziom większości demokratycznej w kole, to sorki, ale mniejszości przesyłam tutaj, w tuym miejscu, wyrazy współczucia. W kole, gdzie polujesz, na rycerskość i wysokie loty to mozesz liczyć, będąc w trumnie. Typowo polskie zjawisko... Nawet nie potrafisz jako członek z szacunkiem skomentowaćstanowisko władz naczelnych organizacji, do ktorej należysz. Moim zdaniem to Tobie podobnych, w ramach remanentu, powinno się "prześwietlić" a nie tych, ktorzy o nieprawościach mówią głośno....
26-10-2006 12:34 lelek_nowy medea111 nie rób nam wody z mózgu. Stanowisko ZG PZŁ nie mówi, że ..."gdyby koło łowieckie napisało odpowiednie uzasadnienie "... to ZG nie uchyliłby uchwały, tylko jest tam napisane, co autor cytuję, że ..."wniosek o wykluczenie musi by odpowiednio uzasadniony, z przytoczeniem faktów i okoliczności, a także dowodów świadczących o zaistnieniu przesłanek statutowych niezbędnych do wykluczenia"....

Nie to było więc uchybieniem, że koło nie napisało odpowiedniego uzasadnienia do uchwały, tylko to, że wykluczonemu nie przedstawiono faktów i okoliczności, a także dowodów świadczących o zaistnieniu przesłanek statutowych niezbędnych do wykluczenia. Podobna sytuacja spotkała T. Rappe i dopiero sąd zwrócił uwagę na to samo, na co ZG PZŁ zwrócił uwagę w sprawie kol. Jacka Świecy, nie dopuszczajac do następnej kompromitującej PZŁ sprawy przed sądem powszechnym.
26-10-2006 11:15 Norbert Ziemiański Autor poprzednio napisał, że szkoda klawiatury dla medea111. Po poście niżej widac, że miał rację. Jeśli polowanie na terenie stanowiacym ochronę dla innych gatunków, szkaradne ambony, paśniki porządkowane po krytyce - w "Towarzystwie Prawidłowego Łowiectwa" to norma, a ci co się temu przeciwstawiali "mają coś za pazurkami" to znaczy, że w tym kole poziom etyki osiągnął dno! A głos medea111 zaświadcza, że w tym kole można spodziewac się WYŁĄCZNIE rozwiązań siłowych a nie logicznych. Mając poparcie zarządu okręgowego i ORŁ mogą sobie na to pozwolic! Do czasu oczywiście. Zapewne po ponownym "wywaleniu" Świeca i Adamiak pójdą do sądu powszechnego. Sława koła medea111 wkroczy w swe kolejne-lecie do rynsztoka przy dźwięku sądowych wyroków. Na szczęście Zarząd Główny zdaje się coraz częściej sprzeciwiac zjawiskom, które w środowisku lubelskim zyskały miano "łowieckiej patologi" a i w innych regionach nie jest obcy. Radości polowania życzę.
26-10-2006 10:25 medea111 Ad.Step2.Mam obojętny stosunek do decyzji ZG PZŁ.Wywalanie mnie nie interesuje.Uważam, że obie strony powinny już dawno zakopać topór wojenny. Chyba za daleko to zaszło.
26-10-2006 09:52 Step2 medea111: Twój komentarz sugeruje, że jesteś niezadowolony z treści uchwały ZG PZŁ w sprawie wymienionych osób i aspekt naruszenia procedur statutowych Twoim zdaniem tylko przesunął w czasie kwestię wywalenia z koła tych "co niejedno mają na swoim sumieniu". Z Twojej wypowiedzi czuje się stronniczość. Miej odwage napisac na forum, za co ci koledzy powinni być pozbawieni praw członkowstwa koła...
Fakty, fakty i jeszcze raz fakty proszę...
26-10-2006 08:43 Kazimierz Szumski Ad. Medea 111. Twój wywód jest typowy dla interpretacji KPA. Organu nadrzędnego nie interesują fakty (mogą być karalne) ustosunkowuje się tylko do "oświadczenia" organu podrzędnego.Koniec kropka. Jeżeli kogoś nie stać na papugę, który skomplikowanym jezykiem wytknie brak przecinków i powoła się na orzeczenia niedostępne dla publiczności - z góry stoi na pozycji spalonej. Absolutnie nie dotyczy to tylko Was, tak jest w UKS, ZUS i wszędzie. Pozdr.
26-10-2006 07:56 medea111 Nie znam treści uzasadnienia uchwały ZG PZŁ w tej sprawie i decyzji tej nie zamierzam komentować. Fakt jest faktem, że zarówno Świeca jak i Adamiak niejedno mają na sumieniu, bo dowody i fakty w tej i innych sprawach były i są oraz pojawiły się nowe już po decyzjach zarówno koła jak i ZO PZŁ. Jedno jest pewne, gdyby koło łowieckie napisało odpowiednie uzasadnienie jak to czytamy w przytoczonym przez kulwapa
cytacie, to jestem pewien że decyzja ZG PZŁ byłaby inna. Zarząd Główny wcale Swiecy nie uniewinnia, lecz wskazuje na nieodpowiednie uzasadnienie podjętych wcześniej uchwał dotyczących wykluczenia.Mniej sensacji, więcej trzeźwego i racjonalnego spojrzenia na tą i inne sprawy. Nie doszukujmy się sensacji tam, gdzie ich nie ma.Też jestem zdania, że sprawy dotyczące naszego Zrzeszenia powinny być rozpatrywane we własnym gronie dla dobra nas wszystkich.I to narazie tyle.
DB
25-10-2006 14:19 Kazimierz Szumski „skarga jest wynikiem pieniactwa pana...” normalnie jakbym Antka słyszał! Kulwapie, mógłbyś oszczędzić tego mnie nie zrzeszonemu (aczkolwiek chętnie odwiedzającemu Wasze strony) bo zdechnę z głodu bojąc się lodówki otworzyć. Pozdr.
25-10-2006 12:59 Step2 No proszę... I proszę mi tutaj udowodnić, że odpowiednio poinformowany o udokumentowanych nieprawidłowościach na szczeblu Koła czy Okręgu ZG PZŁ w osobie Łowczego Krajowego i zespołu prawnego nie działa zgodnie z duchem prawa stowarzyszenia? Swego czasu pisałem, że nikt za nas, członków zrzeszenia lepiej nie zatroszczy się o jego obraz niż my sami. Nikt lepszego porządku nie zrobi na poziomie kół i zarzadów okręgowych jak my sami. Zrzeszamy się dobrowolnie, więc wypadałoby i wykazać troskę dobrowolnie... A Kulwap w swoim zywiole, klasa sama w sobie. W klasie dziennikarskiej jest jak legendarny Eliot Nes, który zrobiłporządki z gentelmenami spod znaku Al Caponne... Porównanie może nie trafne ale coś w tym, moim zdaniem jest... Swego czasu było głośno na forum krajowym w "Łowcu Polskim" o rewoltach w lubelskiem. Czy obecne "czerwone plamy ognisk" nie są skutkiem wydarzeń sprzed lat?!?! Czy to nie przypadkiem Ci sami działacze, którzy kilka lat temu "deptali" rewoltę uprawiaja samowolki? Kulwapie, rusz pamięcią i daj sygnał... Co masz w archiwach jeszcze?
Jeszcze raz gratuluję, czytając takie "skowronki" z wypiekami na twarzy i z "chłodnym sercem"...

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.