DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki13-06-2011
Uprawnienia z kraju UE nie wystarczają

Jak wiemy wielu Polaków wyjechało po 2004 r. za granicę, pracują tam i mieszkają, ale myślą o powrocie do kraju. Niektórzy z nich uzyskali uprawnienia łowieckie w państwach Unii Europejskiej, i chcieliby po powrocie do kraju polować na równi z myśliwymi polskimi. Miałby im to umożliwiać w Polsce art. 42a ust.1 ustawy 'Prawo łowieckie', który stanowi:
Art. 42a.1. Uprawnienia do wykonywania polowania posiadają także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli posiadają uprawnienia do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej i złożą egzamin uzupełniający w języku polskim....

Na podstawie tego zapisu ustawowego chcieli zdawać egzamin uzupełniający, żeby uzyskać polskie uprawnienia i zostać członkami PZŁ. O to czy będzie to możliwe pytali redakcję, a my chcąc odpowiedzieć im najbardziej wiarygodnie przesłaliśmy następujące pytanie rzecznikowi prasowemu Ministerstwu Środowiska:

Czytelnicy dziennika i portalu "Łowiecki" spotkali się z różną interpretacją art. Art. 42a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. [jednolity tekst Dz.U. 2005 Nr 127 poz. 1066 ze zm.], sprowadzającą się do odpowiedzi na pytanie, czy "obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej" przywołani tym przepisem, to również obywatele polscy. W związku z powyższym chciałbym prosić o przedstawienie stanowiska Ministerstwa Środowiska, jako odpowiedzi na powyższe pytanie.


Gdyby stanowisko Ministerstwa Środowiska wskazało, że przepis art. Art. 42a ust.1 w/w ustawy nie obejmuje obywateli polskich, to proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Na jakiej podstawie prawnej można wyłączyć obywateli polskich z pojęcia obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z przepisu art. Art. 42a ust.1 w/w ustawy?

2. Jak się ma do zasady równości wobec prawa obywateli państw Unii Europejskiej zasada uzyskania uprawnień do wykonywania polowania w Polsce wynikająca z art. 42 ust.4 oraz art. 42a ust.1 w/w ustawy, że obywatele polscy posiadający uprawnienia do wykonywania polowania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, muszą podporządkować się obowiązkowi:

- odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
- złożenia, z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki,

a obywatelom państw członków Unii Europejskiej innych jak Polska z takimi samymi uprawnieniami swojego kraju, wystarczy zdanie egzaminu z przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania, a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta, tj. z zakresu mniejszego niż obowiązujący obywateli polskich, bez szkolenia w Polskim Związku Łowieckim i bez obowiązku należenia do tej organizacji.


Odpowiedź przygotowaną przez Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska zamieszczamy poniżej.

„Regulacja zawarta w art. 42a ustawy Prawo łowieckie została wprowadzona do ustawy nowelizacją w 2004 r., mając na celu dostosowanie przepisów ustawy do norm prawnych obowiązujących w UE. Podkreślić należy, że chociaż każdy z krajów członkowskich Unii posiada własne rozwiązania prawne w zakresie łowiectwa, to zgodnie z art. 12 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zakazującym wszelkiej dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, uprawnienia do wykonywania polowania posiadane w tych państwach należy uznać za równoważne z naszymi, regulowanymi ustawą Prawo łowieckie. Wprowadzony zaś do ustawy egzamin uzupełniający dla obywateli UE sprawdzający poziom wiedzy koniecznej do bezpiecznego i właściwego wykonywania polowania spełnia istotną rolę, zwłaszcza, że regulacje w tym zakresie w poszczególnych krajach mogą być odmienne.

Chcemy też zaznaczyć, że art. 42a ustawy Prawo łowieckie należy interpretować w ujęciu całej ustawy, podobnie jak inne akty prawne. W związku z tym art. 42a ust. 1 odnosi się wyłącznie do obywateli państw członkowskich UE, nie posiadających obywatelstwa polskiego (tak art. 42 ust. 1 Prawa łowieckiego „polowanie może być wykonywane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub cudzoziemców, o których mowa w art. 42a ust. 1(…)”).”


Odpowiedź jest jednoznaczna i zamyka myśliwym polskim z uprawnieniami łowieckimi z kraju UE możliwość uzyskania uprawnień polskich, na takiej samiej zasadzie jak obywatele innych państw Wspólnoty. Ale przeciez podobno obywatele Unii są równi, to dlaczego obywatel w Polsce ma byś traktowany gorzej, niż obywatel innego kraju? Skierowaliśmy wię to pytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Otrzymaną odpowiedź Departament Prawa UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych była następująca:

Zasady uzyskiwania uprawnień do wykonywania polowania przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, określone w art. 42a ustawy - Prawo łowieckie, zostały wprowadzone w celu zapewnienia zgodności z art. 18 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Poddanie bowiem obywateli państw członkowskich UE niebędących obywatelami RP reżimowi, jaki obowiązuje obywateli RP w powyższym zakresie, bez wzięcia pod uwagę analogicznych uprawnień uzyskanych przez osobę przybywającą z innego państwa członkowskiego mogłoby być uznane za sprzeczne z zasadą niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo.

Jeżeli natomiast zastosowanie powyższego mechanizmu uznawania uprawnień do wykonywania polowania skutkuje pogorszeniem sytuacji rodzimych obywateli w stosunku do obywateli innych państw członkowskich UE, to wówczas art. 18 TFUE nie ma zastosowania. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie można się powoływać na art. 18 TFUE w celu zakazania państwu członkowskiemu traktowania swoich obywateli w sposób mniej korzystny niż obywateli innych państw członkowskich, gdyż zasada niedyskryminacji określona w art. 18 TFUE nie ma zastosowania do sytuacji czysto wewnętrznych państwa członkowskiego (wyrok TSUE z 15 stycznia 1986 r. w sprawie 44/84, Derrick,, Zb. Orz. 1986, str. 00029, pkt 5).


No cóż, ta odpowiedź również jest jednoznaczna. Jeżeli obywatel polski uzyska uprawnienia łowieckie w kraju Unii Europejskiej, poluje tam i chciałby polować również w Polsce na równi z myśliwymi polskimi, to zobowiązany jest odbyć kurs dla nowowstępujących do PZŁ, zdać egzamin i zostać członkiem PZŁ. Jedyne, co zostanie mu oszczędzone, to odbywanie rocznego stażu. Z takiego stażu zwalnia go ustawa 'Prawo łowieckie'.
15-04-2012 14:55 tanasi Po dokładnym przeczytaniu ostatniego wpisu uprawnienia z kraju UE nic nie znaczą bo myśliwy Polak z jednego kraju UE jest według pana kim? uważa się za lepszego myśliwego,proszę pamiętać że poprzedni system którego jak widzimy jest pan zwolennikiem już nie wróci
08-08-2011 11:26 Piotr Gawlicki "... uprawnienia z kraju UE wystarczaja ja jestem przekonany ze tak."..., a przepraszam, do czego uprawniają i kogo? Artykuł jest o Polakach z uprawnieniami innych państw Unii i problemie, że nie mogą otrzymać polskich uprawnień łowieckich tak samo jak obywatele innych państw Unii. Muszą przejść te samą drogę co nowowstepujący w Polsce z wyjątkiem stażu, a obywatele innych państw Unii zdają tylko egzamin i to wszystko. Mają uprawnienia bez chodzenia na kurs, a Polak musi odbyć kurs, chocby od 20 lat polował intensywnie w innym kraju Unii.
07-08-2011 17:47 tanasi Szanowny redaktorze Gawlicki prosze dokladniej zapoznac sie Unijnym Prawem Lowieckim i przekona sie pan czy uprawnienia z kraju UE wystarczaja ja jestem przekonany ze tak. Darz Bor
15-06-2011 23:33 Trebron Obywatel Rzeczypospolitej Polski, posiadajacy uprawnienia do wykonywania polowania w Polsce zameldowany w Niemczech dostaje niemieckie uprawnienia mysliwskie po zlozeniu odpowiedniego wniosku i przedstawieniu polskich dokumentow bez jakichkolwiek egzaminow uzupelniajacych, tzw. uprawnienia do polowania dla obcokrajowcow. Jest to dokument tej samej waznosci co normalny niemiecki"Jagdschein", z bezograniczona mozliwoscia kupowania broni i amunicji. W druga strone ustawodawca ze strony polskiej zrobil moim zdaniem chwyt ponizej pasa i to z cala premedytacja. Niby wszystko fajnie, trzeba zlozyc tylko egzamin "uzupelniajacy", co sprowadza sie do tego, ze delikwent jest maglowany z calosci materialu bo probuje mu sie udowodnic ze jest gooopi. Ale to jeszcze byl by temat do przeskoczenia, bo wiadomosci goscia ktory zaliczyl niemiecki "Jagdschein" sa conajmniej trzykrotnie wieksze od tego co wymaga sie od przecietnego Kowalskiego na egzaminie dla nowowstepujacych, problem polega na tym, ze kaze mu sie zdawac w jezyku polskim. Tu jest pies pogrzebany, niby kazdy moze ale bariera jezykowa automatycznie i z urzedu to uniemozliwia. Jezeli mamy mowic o rownouprawnieniach obywateli Unii to cos jest nie tak!
Pozdrawiam, Darz Bor!
Trebron
14-06-2011 06:06 kamel 
Do trybunału z tym zapisem

Kamel
13-06-2011 21:28 hunter_de To bardzo ciekawe, bo zarządy okręgowe PZŁ inaczej do sprawy podchodzą. Mój "niemiecki wspólnik" (ma tylko obywatelstwo polskie) bez problemu zdał egzamin uzupełniający na postawie uprawnień niemieckich.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.