DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Stanisław Pawluk23-04-2018
KŁ "Daniel" znów przegrywa w sądzie

Koło Łowieckie "Daniel" w Bartoszycach kierowane przez prezesa Marka Hausa i łowczego Grzegorza Kruka systematycznie dostarcza przeciwnikom łowiectwa argumentów, że myśliwych należy zlikwidować albo co najmniej wziąć krótko za buzię. W tym właśnie kole łowieckim istnieje dziwna praktyka zamykania ust osobom, których władza koła, a zwłaszcza prezes i łowczy uznają za osoby im niewygodne. Obok różnych skandali jakie w niewielkiej części opisaliśmy, jednym z wybijających się faktów braku zdrowego rozsądku jest usunięcie w jednym rzucie aż pięciu członków koła, do niedawna swoich najlepszych przyjaciół, a nawet dobrodziejów.

Ze względu na fakt, iż z kołem ściśle współpracuje łowczy okręgowy aspirujący do miana najmądrzejszego łowczego w Polsce, a nawet uważający się za zdolnego do kierowania całym łowiectwem, co zostało udowodnione falstartem w zgłoszeniu go jako kandydata na stanowisko łowczego krajowego po TW Kazimierzu, czyli Lechu Blochu, nawet najgłupsza uchwała podjęta w tym kole nie zostaje uchylona. Także i bezpodstawne, niezgodne z prawem usuwanie z koła otrzymuje wsparcie Dariusza Zalewskiego, bo w przeciwnym razie mógłby on utracić szereg dobrodziejstw jakie otrzymuje od KŁ "Daniel" np. w formie atrakcyjnych polowań na zwierzynę, której na obwodach "Daniela" jest więcej, niż na innych obwodach okręgu olsztyńskiego.

Po wygranych sprawach sądowych Ignacego P. i Tadeusza J., w dniu 19 kwietnia 2018 roku odbyła się rozprawa sądowa z powództwa Krzysztofa Wrony, odwołującego się od skreślenia go listy członków koła przez zarząd koła za nie uregulowanie "ekwiwalentu" za niewykonane roboty przymusowych, w wysokości jednego tysiąca złotych.

Sąd pozwolił reprezentującej koło łowieckie adwokatce Annie Zielińskiej-Turek, działającej z substytucji Marka Dańko, adwokata występującego w niemalże wszystkich nie przynoszących sławy łowiectwu i kołu "Daniel" sprawach, na dołączenie do akt sprawy pisma z 2014 roku podpisanego przez dyrektora Departamentu Prawnego MŚ do osoby, której nazwisko i adres wymazano, a które zdaniem adwokatki daje wykładnie MŚ jak należy interpretować zapisy "statutu koła łowieckiego"!. Wbrew stanowisku kola i wbrew temu pismu, Krzysztof Wronę uzyskał uchylenie skreślających go uchwał organów koła, reprezentowanego przez dwu profesjonalnych pełnomocników i przy osobistym uczestnictwie prezesa i łowczego. Kolejny więc myśliwy wraca do koła, którego organa wykazały się brakiem wiedzy jak stosować statut PZŁ.

Sąd po zadaniu pytania prawnego do Sądu Najwyższego, o czym już informowaliśmy, nie zagłębiał się w sprawy merytoryczne i stwierdził, że dla uchylenia krzywdzącej członka koła uchwały skreślającej wystarczy to, że ze względu na istniejąca kolizję przepisu o skreślenie z przepisem o wykluczeniu, taką sprawę powinno rozpatrywać walne zgromadzenie, jako organ dający większą gwarancję ochrony prawa szeregowego członka koła.

Poniżej relacja video z końcówki rozprawy wraz z ustnym uzasadnieniem wyroku przedstawionym przez Sąd.


23-04-2018 17:30 MENTO Stasiu zanim zaczniesz oczerniać innych zacznij najpierw od sobie.
cyt: "systematycznie dostarcza przeciwnikom łowiectwa argumentów, że myśliwych należy zlikwidować albo co najmniej wziąć krótko za buzię."
Ciebie nikt w tym nie przebije!!!

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.