DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki26-08-2011
Użyczenie broni

Uzasadniony niepokój wśród myśliwych wzbudził artykuł Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, nadkomisarza Sebastian Maja, ciągle jeszcze publikowany na stronach ZO PZŁ w Opolu, w którym autor stwierdza w sprawie użyczenia broni, że ..."Jeżeli biorący wejdzie w posiadanie większej liczby sztuk jednostek broni niż określono mu w pozwoleniu to narazimy go na zarzut nielegalnego posiadania broni."... oraz dalej ..."Wzięcie broni w użyczenie zajmuje miejsce w przyznanym w pozwoleniu limicie jednostek broni"... Czyli innymi słowy, jeżeli weźmiesz z użyczenia więcej broni, niż masz w pozwoleniu, to będziesz przestępcą.

Powyższe stanowisko jest szczególnie dziwne i bulwersujące, bo Komenda Główna Policji już w roku 2006 zajmowała odmienne stanowisko, w którym jednoznacznie twierdziła, że ..."jeśli osoba posiada pozwolenie na np. dwie jednostki broni palnej myśliwskiej, to nie ma ograniczeń prawnych do posiadania, w ramach użyczenia, trzech jednostek, ponieważ bez względu na to jaka ilość weszłaby w jej posiadania będzie ona łącznie z już posiadanymi, przekraczała ilość określoną w pozwoleniu."...

W tej sytuacji poprosiliśmy Komendę Główną Policji o wyjaśnienie powyższej różnicy stanowisk jeszcze w czerwcu br., ale na oficjalną odpowiedź czekaliśmy aż do wczoraj. Oto ona:

Szanowny Panie Redaktorze

Informuję, że Komenda Główna Policji podtrzymuje w pełni stanowisko z 3 listopada 2006 roku w sprawie użyczenia broni odpowiadającej celom łowieckim osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich, opracowane w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego, a którego kopię nadesłał Pan w swojej korespondencji.

z poważaniem
kom. Robert Horosz
Zespół Prasowy KGP


Powyższe rozwiewa ostatecznie ewentualne wątpliwości. Nie ma znaczenia ile sztuk broni masz w pozwoleniu, to możesz używać i trzymać w szafie ich większą ilość użyczoną od kolegów.

Ciekawe tylko, że awansowany już na nadinspektora Sebastian Maj, radca prawny, Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, jest autorem książki „Ustawa o broni i amunicji. Komentarz”, wydanej nakładem wydawnictwa LexisNexis w 2009 r. , choć jego komentarz dot. użyczenia broni jest niezgodny z oficjalnym stanowiskiem Komendy Głównej Policji. A powyższy przykład, co warte mogą być niektóre komentarze książkowe, polecam szczególnej uwadze tych, którzy wielokrotne powoływali się np. na stanowisko zajmowane przez Wojciecha Radeckiego w książce "Prawo łowieckie. Komentarz", które w niektórych aspektach jest tyle samo warte, co powyższe stanowisko Sebastiana Maja.

A już tak z zupełnej ciekawości warto sprawdzać, jak długo jeszcze ZO PZŁ w Opolu będzie utrzymywał na swojej stronie interpretację prawa, która nijak ma się do rzeczywistości.
04-09-2011 14:11 megaton Proponuję zwrócić się do MSW w przedmiotowej sprawie z zapytaniem czy nie jest to przypadkiem bałagan administracyjny i czy Minister nie panuje nad swoim resortem skoro Komenda Główna swoje (dana interpretacja) a Komendy Wojewódzkie swoje?
29-08-2011 21:07 Jan Wola Od znajomego z Opola dowiedziałem się ze ów Pan Sebastian podaje kazdy sklep mysliwski który sprzeda broń krótką mysliwemu do prokuratury, nie wiem czy to prawda ale jesli tak to trzeba rozważyć założenie osobnego tematu z rankingiem WPA słynących z głupoty, opolska ma wielkie szanse osiągnąć szczyt.
29-08-2011 13:53 KrzysztofL Pierwszy raz słyszę o awansie z kapitana (nadkomisarz) od razu do generała (nadinspektor. Piszący chyba pomylił nadinspektora z podispektorem (major) który to stopień jest po nadkomisarzu i pewnie do tego stopnia zastał autor bezprzecznie bzdurnej interpretacji awansowany
27-08-2011 11:27 Krzych Ja już od prawie dwóch miesięcy oczekuję na stanowisko KG Policji w sprawie tego czy umowa użyczenia broni wymaga formy pisemnej, a jeśli nie, to jak dokumentować przy kontroli fakt posiadania danej jednostki broni. Widać tryb odpowiedzi z ustawy prasowej jest skutecznieszy.
Pozdrawiam
Krzych
27-08-2011 00:31 blackjack Tak to już jest, że wartość człowieka tym kim jest, jak postępuje ujawnia się w sposób szczególny wtedy, gdy od takiego człowieka zaczyna coś zależeć .Jest nie do przyjęcia by funkcjonariusze publiczni opłacani z podatków całego społeczeństwa powołani do SŁUŻBY obywatelom i w obronie prawa stwiali i stawali się obok lub ponad prawem ,tworzyli własne reguły ,kreowali własne interpretacje i zachowania biegunowo odległe od obowiązującej litery prawa.Taki stan to anarchia ,powinien to być ostatni moment do zastanowienia dla tych ludzi i ich przełożonych.
Jednak taki moment refleksji może nastąpić po ocenie .Jest oczywiste kto tą ocenę wystawia .
26-08-2011 19:27 Jan Wola Pan sobie a wół sobie.
Jak to jest możliwe aby każdy Naczelnik WPA mogł prowadzić swoją politykę jak w prywatnym księstwie? KGP nie panuje nad tym?
Pan Sebastian Maj jest typem człowieka który nie rozumie i do końca nie zrozumie że jego praca to SŁUŻBA OBYWATELOM (NIE WŁADZY PANIE MAJ) NAM MYŚLIWYM w tym konkretnym przypadku. Jemu się wydaje że jest WŁADZĄ. Niestety to ostatnie relikty minionej epoki wykształcone w tamtym czasie i przez tamten czas zryte łby posiadające. Normalności doczekamy się dopiero jak już odejdą w niebyt urzędniczy i przyjdzie nowe pokolenie funkcjonariuszy. Tak samo było z Naczelnikami Urzędów Skarbowych itp. A sio poszli Wy von z rzeczywistości której nie jesteście w stanie zrozumieć.
26-08-2011 14:03 WIARUS Oczywistą rzeczą jest, że poglądy i interpretacje prawa najbardziej nawet uczonych ludzi prezentowane w książkach, wydawnictwach periodycznych czy prasie codziennej nie mają i nie mogą mieć charakteru wykładni powszechnie obowiązującej i wiążącej dla wszystkich, w tym sądów, organów zarządzających czy każdego obywatela. Fakt, że z częścią prezentowanych stanowisk nie wszyscy się zgadzają , jest rzeczą naturalną i trudno doszukiwać się w tym czegoś niezrozumiałego. W praktyce sądów powszechnych ( nie tylko) zdarza się, – i to często – że wyrok sądu pierwszej instancji uchylany lub zmieniany jest przez sąd drugiej instancji, a czasem zgodne wyroki sądów pierwszej i drugiej instancji kwestionuje Sąd Najwyższy. Faktem jest także, że prezentujący swe opinie, poglądy i interpretacje to często osoby o wieloletnim doświadczeniu zawodowym oraz dużym stażu stosowania przepisów prawnych! Z ich opinii, poglądów i interpretacji korzystają organy władzy, sądy i każdy, kto potrzebuje w tym zakresie pomocy, a zatem ich opinie są pomocne! I wszystko jest OK, dopóki tychże własnych opinii , poglądów i interpretacji nie przenoszą na grunt służbowego działania, wykorzystując fakt zajmowania wysokiego stanowiska służbowego w zakresie wykonywanych obowiązków, jak to jest w przypadku KWP Opole. Tym bardziej, że organ nadrzędny, upoważniony do tego, wydał interpretację różniącą się od stosowanej w kierowanym urzędzie, której wprowadzenie w życie było i jest obowiązkiem służbowym podległych organów, w tym WPA KWP w Opolu!
Dewaluowanie zaś osób o innych poglądach niż własne nie przystoi ! Czym innym jest polemika z poglądami, opiniami czy interpretacjami takich osób i prezentowanie własnych, z którymi także nie wszyscy muszą się zgadzać !!! Co jest rzeczą oczywistą, jak najbardziej naturalną, a w niektórych aspektach jest warte tyle co papier ( tu umownie), na którym to napisano! Ale nie dla wszystkich tak jest!!
Darz Bór!!!

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.