DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki25-09-2012
Dopisywanie zwierzyny do odstrzału

Szeroka dyskusja na forum na temat dopuszczalności lub nie dopisywania zwierzyny do wydanego wcześniej upoważnienia do polowania indywidualnego upoważniła mnie do skierowania zapytania do Ministerstwa Środowiska, w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spornej kwesti: można, czy nie można dopisywać zwierzynę do upoważnienia (odstrzału). Odpowiedź na to pytanie uznałem za bardzo ważną, w związku z tym, że większość zabierających głos myśliwych uważała, że dopisywanie takie jest jak najbardziej uprawnione, a argumenty strony przeciwnej, w tym i moje, wyrażone w tej dyskusji nie znajdowały akceptacji większości. W związku z tym skierowałem do MŚ, poprzez jego biuro prasowe, zapytanie następującej treści:

Czy w świetle Rozporządzenia MŚ z dnia z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania (Dz.U. 2005 nr 61 poz. 548 ze zm.) wystawca tego upoważnienia, tj. dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego uprawniony jest do dopisania do upoważnienia dodatkowej zwierzyny do odstrzału po dacie wystawienia upoważnienia?

Odpowiedź została przygotowana i przesłana do redakcji w ciągu trzech dni i przytaczam ją w całości:

Szanowny Panie Redaktorze,
Poniżej interpretacja przygotowana przez departament merytoryczny :


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz w przepisie § 22 przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian, już po wystawieniu upoważnienia:
1. Przedłużenie jednorazowe terminu ważności upowaznienia (ust. 3),
2. Dokonanie korekty (wykreślenie zwierzyny) w przypadku zrealizowania planu pozyskania danego gatunku zwierzyny (ust. 5).
Dokonywania innych zmian, po dacie wystawienia upoważnienia, nie znajduje uzasadnienia w treści rozporządzenia.

Natomiast pojęcie druku ścisłego zarachowania w odniesieniu do upoważnienia nie określa, czy może, czy też nie może, zachodzić dokonywanie zmian.
Dokonywanie korekt o których mowa powyżej, czy zmiany terminu ważności, może być dokonywane na drukach także tego typu pod warunkiem, że egzemplarz upoważnienia przechowywany przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego będzie zgodny z egzemplarzem myśliwego.Michał Milewski
Zespół ds. Komunikacji i Promocji
Główny Specjalista
Ministerstwo Środowiska


Sądzę, że nie ma już w tej kwestii już żadnych watpliwości i zarządy kół, a przede wszystkim łowczowie teraz rozumieją, że raz wystawione upoważnienie może być korygowane tylko w sposób jednoznacznie zapisany w Rozporządzeniu MŚ o warunkach wykonywania polowania. Innymi słowy, upoważnienie można tylko przedłużyć i ewentualnie wykreślać na nim zwierzynę po wykonaniu planu danego gatunku zwierzyny, a to tylko w sytuacji, że na oryginale i na kopii dokonana zostanie taka sama korekta i egzemplarz upoważnienia przechowywany w kole będzie zgodny z egzemplarzem myśliwego.
28-09-2012 22:22 Piotr Gawlicki Rozumiem to tak, że druk ścisłego zarachowania w innych obszarach niż upoważnienia uważany jest za niezmienialny. Dlatego w przedstawionym stanowisku MŚ jest odniesienie do tego, żeby wskazać, że korekty określone rozporządzeniem wprowadzającym pojęcie odstrzału jako druku ścisłego zarachowania są uprawnione, a te korekty, których rozporządzenie nie wymienia, nie są uprawnione.
28-09-2012 15:25 x kuba x a w takim razie co to oznacza
"Natomiast pojęcie druku ścisłego zarachowania w odniesieniu do upoważnienia nie określa, czy może, czy też nie może, zachodzić dokonywanie zmian."

czyli jak nie określa to można?

czy czegoś nie kumam
25-09-2012 14:57 lelek_nowy Jakość porad prawnych Marka Duszyńskiego, a właściwie całego działu prawnego ZG PZŁ jest o kant d... potluc http://www.lowiecpolski.pl/index.php?p=Prawnik&nr=200909&o=20. A to wszystko za nasze pieniądze. Czy tych kilku prawników pracujących przez 8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu, 22 dni w miesiącu i 11 miesięcy w roku nie mogą po prostu zapytać się Ministerstwa Środowiska, tylko tracą czas i nasze pieniądze na błędne porady, za które i tak ani oni, ani ZG PZŁ nie biorą odpowiedzialności http://www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=165
25-09-2012 14:29 leśny 1 I chwała za to Naczelnemu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.