DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Radosław Abucewicz08-11-2012
Prawo Łowieckie w Trybunale

Przedstawiam relację z rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie uznania za niekonstytucyjne zapisy niedozwalające myśliwym w korzystaniu z rozstrzygnięć sądów powszechnych w sprawach innych niźli utrata członkostwa. W relacji tej bardzo ciekawe wydają się wypowiedzi przedstawiciela wnioskodawcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciela Prokurtora Generalnego. Wraz z uzasadnieniem zapadłego wyroku stanowią one opis łowiectwa w Polsce widziany oczami naczelnych organów Państwa. Szczególnie ciekawe wydają się te wypowiedzi, które odkłamują powszechnie znane i przyjęte za prawdę postkomunistyczne kłamstwa o rzekomej wiekowej tradycji aktualnej organizacji PZŁ, dowiadujemy się także, że to właśnie aktualny PZŁ zawłaszczył nie tylko dorobek poprzednich pokoleń Polaków ale także sam domagał się w 1952 roku skutecznej likwidacji poprzedniego "modelu" na który się aktualnie powołuje.

Trybunał Konstytucyjny ustalił też, że dopiero w 1957 roku powstał monopol PZŁ na zarządzanie prawem do polowania. Do tego czasu uprawnienia do polowania czyli "karty myśliwych" wydawali starostowie. Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem likwiduje także możliwość nakładania represji jakie wbrew konstytucji stosowały władze PZŁ na myślących inaczej, wytykających nadużycia i łamanie norm za co członkowie ci pozbawiani byli możliwości realizacji uprawnień państwowych. Sądy i władze łowieckie pod byle pretekstem skutecznie eliminowały ze swoich szeregów osoby niesprzyjające władzom łowieckim.

W kolejnych relacjach przedstawimy opinie w tej sprawie przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich, HFPC a także przedstawimy rozpoczęte w 2005 roku działania, które po siedmiu latach zaowocowały wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Opowiedzą o tym główni bohaterowie tych działań: Andrzej Witkowski, Wiesław Tajer, adw. Wojciech Wownysz.Część pierwsza relacji - rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym:

Część druga relacji - ogłoszenie wyroku i uzasadnienia:09-11-2012 21:36 lorek Wystąpienie prokuratora Prokuratury Generalnej powinni obligatoryjnie nauczyć się na pamięć sędziowie Głównego Sądu Łowieckiego z Zygmuntem Jabłońskim na czele, ale również sędziwie okręgowych sądów łowieckich z prezesem OSŁ w Gdańsku Ryszardem Kopickim, o którym szeroko pisałem http://lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=259, bo najlepiej egzeplikuje to, z czym najgorszym spotkałem się w sądownictwie łowieckim. A trwało to aż 60 lat, więc wymienieni wyżej to już któreś kolejne pokolenie działczy PZŁ, którzy z takim rażącem naruszeniem Konstytucji, ale z frazesami "demokratycznego Zrzeszenia" na ustach mamili szeregowych myśliwych przez lata.
09-11-2012 09:27 Husky Przyznam, że z przyjemnością obejżałem ten materiał, a wystąpienie Prokuratora nawet kilkukrotnie.Za swoją mowę, powinien otrzymać owacje na stojąco.Brawa dla wszystkich uczestników rozprawy.
DB.
08-11-2012 23:07 Wojt. Wpis usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.
08-11-2012 22:25 Wojt. Wpis usunięty administracyjnie. Przyczyna: podawanie niezweryfikowanych faktów godzących w osoby trzecie.
08-11-2012 13:40 Rolnik ALLELUJA.
Właściwie, to TK nadał wypocinom kilku kolegów z Łowieckiego godną i jurysdyczną formę. Co do treści to możemy wyłącznie pokiwać wspólnie głowami. Nie zmienia to faktu, że nadal jesteśmy mniejszością, która nie ma większości.

Interesujący pat. Kto teraz może spowodować, żeby słowo ciałem się stało, gdy temu niechętni nadal mają silną władzę, środki i brak woli.

Czy wyobrażacie sobie okrągły stół po raz drugi i tylko w sprawie łowieckich konfitur? Czy może inny sposób?

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.