DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Radosław Abucewicz09-11-2012
Więcej o skardze do Trybunału

Przedstawiamy naszym czytelnikom wypowiedzi zarejestrowane bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dziennikarze dziennika "Łowiecki" rozmawiaja przed kamerą z uczestnikami postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym z członkowie PZŁ Andrzejem Witkowskim i Wiesławem Tajerem, pierwszymi myśliwymi, których sprawy przyjęte zostały do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. W oparciu o skargi konstytucyjne sporządzone w ich imieniu przez adwokatów: Miłosza Marszała oraz Wojciecha Wownysza oraz wnioski wpływające do Rzecznika Praw Obywatelskich, ten ostatni wniósł również swój wniosek o uznanie za niekonstytucyjne zapisy ustawy Prawo Łowieckie, pozwalające karać zawieszeniem w prawach członka PZŁ bez kontroli sądów powszechnych.

Skarga konstytucyjna Rzecznika Praw Obywatelskich, choć złożona najpóźniej, wyprzedziła skargi wymienionych wyżej myśliwych i została poparta przez Sejm, Prokuratora Generalnego oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka. W dniu 6 listopada 2012 Trybunał Konstytucyjny przyznał rację myśliwym. Z uzasadnienia wyroku wynika, że za datę powstania PZŁ uznać należy rok 1952, że Polski Związek Łowiecki nie jest stowarzyszeniem, do której przynależność jest dobrowolna i że ochrona praw członkowskich jest w tej organizacji co najmniej niewystarczająca. Trybunał Konstytucyjny tym wyrokiem zburzył pojęcie demokracji jaką szczycić się chcą organa Związku, na podstawie własnych unormowań, które takimi wcale nie są.


Redakcja od początku, kiedy to rodziły się podstawy w sprawie Kol. Tajera do doprowadzenia spraw przed Trybunał Konstytucyjny, wspierała te działania służąc nie tylko radą i umożliwiając kontakty, ale konsultowała niemalże wszystkie powstające pisma procesowe, ale także poprzez osobiste zaangażowanie choćby w postaci pełnienia funkcji obrońcy przez Głównym Sądem Łowieckim. To redakcja problemami myśliwych zainteresowała także Helsińską Fundację Praw Człowieka, która przysyłała swoich obserwatorów na szereg spraw przed sądem powszechnym, a także przed sądami łowieckimi.

Oglądając poniższe relacje filmowe mamy okazję poznać jak powstały i jak trafiły na wokandę Trybunału Konstytucyjnego z pozoru błahe, niedoceniane przez władze PZŁ problemy szarych członków, które można było rozwiązać przy minimum dobrej woli, przez zastosowanie się do przepisów prawa, czego jednak wymienionym wyżej Kolegom odmówiono. Są to wypowiedzi osób, dzięki którym Trybunał Konstytucyjny mógł się szeroko wypowiedzić na temat Polskiego Związku Łowieckiego i niedopuszczalnych praktyk karania swoich członków karami dyscyplinarnymi, do czego nie miał podstaw, bo zapisy prawa, z których korzystał, okazały nię niezgodne z zapisami konstytucji.


Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka:
Andrzej Witkowski:
Wiesław Tajer:
adwokat Wojciech Wownysz:

Redakcja aktualnie monitoruje podjęte już działania zmierzające do zmiany ustawy prawo łowieckie także w innych zapisach oraz działania zmierzające do likwidacji monopolu PZŁ w realizacji gospodarki łowieckiej.


PS - wypowiedzi przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratura Generalnego i Sejmu oraz ogłoszenie wyroku i przedstawienie uzasadnienia do niego można obejrzeć w formie video na stronie Tv.Łowiecki.

12-11-2012 15:05 Witold Maziarz Dzięki Stasiu.
I to teraz będzie dla mnie i moich kolegów z Pro Bono i nie tylko z Pro Bono, jasne.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.
Chciałbym się kiedyś z Tobą spotkać na polowaniu!
DB
WM
12-11-2012 14:13 Stanisław Pawluk Wiciu! Z wielką przyjemnością i z racji sympatii do Ciebie pomogę: tutaj masz wszystkie dokumenty o które pytasz: http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm Tutaj zaś: http://youtu.be/kJYRoleIdBE przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich mówi na jakiej kanwie wniósł swoją (przyspieszoną) skargę konstytucyjną. Zaś tutaj: http://youtu.be/qOCp13Ckw84 przedstawiciel Prokuratora Generalnego omawia ewidentny przykład Wiesława Tajera, który stał się jednym z ważniejszych motywów wszystkich trzech skarg. Oglądając zaś relacje z udziałem Andrzeja Witkowskiego i Wiesława Tajera (umieszczone wyżej) masz okazję zapoznać się dokumentami i wypowiedziami w pełni obrazującymi historię powstania i przebieg realizacji celu jakim było uzyskanie wyroku zapadłego w dniu 6 listopada 2012. Na stronie Pro-Bono możesz zobaczyć pismo Trybunału Konstytucyjnego kierowane do Ciebie w którym Trybunał ocenia Twoje starania podejmując merytoryczna decyzję. To, że wyżej wymienione okoliczności nic nie wspominają o zaangażowaniu Pro-Bono jest zapewne przeoczeniem albo sprzysiężeniem przeciw Wam. U mnie za aktywność w "przybyłem-zobaczyłem-zwyciężyłem" masz przyznaną Kartę Kibica Procesowego. Z poważaniem, sympatią i szacunkiem SP.
12-11-2012 08:57 Witold Maziarz A moze jednak, zamiast usuwania moich wpisów o udziale w sprawie mojej i ProBono, zamieścić dokumenty sporządzone przez Miłosza Marszała i Wojciecha Wownysza do Trybunału.
I sprawa będzie uczciwie załatwiona i dla wszystkich jasne, że to oni "wszystko załatwili"..
A tak, można się tylko domyślać jakiś manipulacji Redakcji.
Niepotrzebnie!
DB
WM
10-11-2012 14:30 Stanisław Pawluk W uzupełnieniu: Poruszany w relacji z udziałem Wiesława Tajera prezes Koła Łowieckiego w Parczewie Ryszard G. (Ryszard Gierliński) zarówno w tamtym czasie pełnił a aktualnie nadal pełni funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PZŁ. Ryszard Gierliński zapisał swoją niezbyt chlubna kartę o czym na portalu było min. tutaj: http://www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=190 Ryszard Gierliński działajac jako przewodniczący GKR dał popis troski o kasę członków o czym było m.in. tutaj: http://www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=243

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.