DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki28-06-2013
Na zające indywidualnie

Na forum dziennika i portalu "Łowiecki" z różną intensywnością toczyła się dyskusja, czy obecnie obowiązujące Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania upoważnia zarządy kół do wydawania myśliwym upoważnień do indywidualnego polowania na zające. Ostatnio dyskutowano to zagadnienia w tym temacie forum, a wcześniej w kilku innych. W dyskusji tej upubliczniono pismo z dnia 17 maja br., w którym na zapytanie jednego z myśliwych odpowiedziała Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska Izabela Wereśniak-Masri, wyrażając następujący pogląd:

..."W świetle przepisów rozporządzenia nie można zatem stwierdzić, że pozyskanie zajęcy w drodze polowania indywidualnego jest zakazane.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że powyższa opinia jest opinią Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska i nie jest wiążąca dla innych organów lub podmiotów.
(całe pismo obok)

Stanowisko wyrażone jasno, a ranga autorów i podpisanej pod pismem Dyrektor Izabeli Wereśniak-Masri daje gwarancję, że tak po prostu należy czytać i stosować obowiązujące Rozporządzenie MŚ w sprawie zasad i warunków wykonywania polowania. Aż dziw bierze, że ja sam i nikt wcześniej nie zapytał Ministerstwa na temat pozyskiwania zajęcy na polowaniu indywidualnym, bo obecny stan prawny obowiązuje od 2005 r.

Znając powyższe stanowisko oraz widząc, że pismo z nim zostało skierowane również do Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ, poprosiłem w dniu 11 czerwca br. ten departament o przekazanie jednoznacznego stanowiska tak - nie, czy jego zdaniem polowanie indywidualne na zające jest dozwolone.

W odpowiedzi otrzymałem stanowisko podpisane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Janusza Zaleskiego adresowane do przewodniczacego ZG PZŁ, z kopią do redakcji, w którym czytamy:

..."że polowanie na zające jest dopuszczalne jedynie i wyłącznie jako polowanie zbiorowe"... (całe pismo obok)

No i teraz dopiero mamy pasztet. Departament Prawny MŚ analizuje rozporządzenie wydane prawdopodobnie przy jego aprobacie i nie znajduje w nim zakazu polowania indywidualnego na zające, a Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ mobilizuje Podsekretarza Stanu, a ten "pozostaje na stanowisku", że polowanie na zające możliwe jest tylko w formie polowania zbiorowego. Prawnicy niech sobie teraz dyskutują, który urzędnik jest ważniejszy w interpretacji prawa, ale jak mają rozumieć te spory myśliwi?

Jak wiadomo stałem przez lata na stanowisku, że polowanie na zające może odbywać się tylko w formie polowań zbiorowych, ale teraz dochodzę do wniosku, że polowanie indywidualne jest też uprawnione.

A jak czytam, co na ten temat mają do powiedzenia Podsekretarz Stanu Janusz Zaleski i Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ, który pismo jak mniemam przygotował, to nie mam wątpliwości, że jedną z głównych słabości kondycji i wizerunku łowiectwa są, obok działaczy PZŁ przykutych do swoich stanowisk, wysocy urzędnicy ministerstwa nadzorującego łowiectwo. Podsekretarz Stanu podpisuje się pod pismem przygotowanym w tym samym duchu, co wcześniejsze jego publiczne stanowisko, że przypomnę "ściemę" Ministerstwa, o której pisałem w styczniu. To Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ odpowiada za bezmyśną nowelizację Rozporządzenia MŚ w sprawie rocznych planów łowieckich i to tutaj właśnie realizowany jest w praktyce nadzór MŚ nad PZŁ, który niczego nie nadzoruje i nie kontroluje oddając swoje kompetencje działaczom z Nowego Światu. W tym Departamencie przygotowywane są merytorycznie rozporządzenia, które regulują polskie łowiectwo. A jak regulują świadczą właśnie przywołane wyżej Rozporządzenia, w tym to dyskutowane w kontekście polowania na zające, z którego poprzedniej wersji do nowej urzędnicy nie przepisali jednego zdania: ..."polowanie na zające może odbywać się wyłącznie jako polowanie zbiorowe, przez naganianie zwierzyny przez nagankę w kierunku co najmniej sześciu myśliwych"..., które istniało w Rozporządzeniu do początku 2005 r.

Pikanterii działaniom Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ dodaje stanowisko, jakie zajął ten Departament kilka dni wcześniej. Zapytałem się wówczas, czy w § 22 ust. 1 Rozporządzenia MŚ w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania, który określa na co wolno wystawiać upoważnienia do polowania indywidualnego, pojęcie zwierzyna jest tożsame z pojęciem zwierzęta łowne występującym w Rozporządzeniu MŚ w sprawie określenia okresów polowań. No bo jeżeli indywidualnie można polować na zwierzynę, a na liście gatunków zwierząt nazwano je zwierzętami łownymi, to przy jednakowym znaczeniu tych pojęć, indywidualnie wolno polować na wszystkie gatunki. Jak się spodziewałem, Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ odpowiedział twierdząco i wtedy dopiero zapytałem, czy zając to gatunek, który jest zwierzyną w jednym Rozporządzeniu MŚ oraz zwierzęciem łownym w drugim. No i to właśnie zapytanie, w kontekście przedstawionego wyżej stanowiska Departamentu Prawnego MŚ, spowodowało zaangażowanie Podsekretarza Stanu Janusza Zaleskiego, które ma zastąpić obowiązujący akt prawny, co w PRL-u nazywano "prawem powielaczowym", dość jeszcze zresztą powszechnie stosowanym w PZŁ. Tego, dlaczego MŚ w jednym rozporządzeniu gatunki łowne nazywa zwierzyną, a w drugim zwierzętami łownymi już nie dochodziłem, bo to oczywista niechlujność przygotowywania prawa łowieckiego, z którą mamy do czynienia od lat.

A tych, którzy może myślą podobnie i chcieliby zapolować "na pomyka", ale boją się ewentualnych sankcji, mogę zapewnić, że nie ma obecnie żadnego podmiotu, który mógłby ścigać myśliwych za indywidualne polowanie na zające z upoważniem w dłoni, czy też egzekwować odpowiedzialność łowczego, albo całego zarządu za wystawienie takiego upoważnienia. Czekamy na pierwszego, który takie polowanie opisze i przyśle do redakcji.
01-07-2013 14:37 domiś Uwielbiam wszelkiej maści PAWLIKÓW M. Pewien forumowicz ma godnych uczniów:
cyt. ,,I co, Panie Radaktorze Gawlicki? Nie miałem racji? Wystarczy rzucić okiem na to, co poniżej i porównać z tym, o czym uprzedzałem Pana.”
Uprzedzałem Pana – a feeeeeee, argumentów brak to się kablowaniem za adwersarza bierze!! Coraz wyżżżżższy poziom reprezentujesz kolego!!!- a feeee
30-06-2013 18:32 URO Cyt. "...W świetle przepisów rozporządzenia nie można zatem stwierdzić, że pozyskanie zajęcy w drodze polowania indywidualnego jest zakazane.
Jednocześnie pragnę zauważyć, że powyższa opinia jest opinią Departamentu Prawnego MŚ i nie jest wiążąca dla innych organów lub podmiotów."

Ta opinia to dla kogo jest? Komu ma służyć i jak ma służyć w myśl powyższego dopisu do powyższej opinii? Czy w tym Departamencie pracują poważni?

"Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie. A przez dziurkę, piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem".
30-06-2013 17:02 lelek_nowy Schemat dyskusji w sprawach ujawniających niechlujstwo lub brak wiedzy osób odpowiadających za organizację łowiectwa w kraju jest zawsze taki sam. Obrońcy nieudaczników (albo oni sami) zaczynają od plucia na tych, którzy ujawnili to, co dotychczas udawało się ukryć. Żadnych argumentów merytorycznych, tylko jad i chęć zdyskedytowania, oczywiście nie poglądów czy opinii, ale ich autorów personalnie. Czy poniżej jest choć jeden argument, że minister ma rację, ponieważ ......
30-06-2013 16:36 OIOM Wpis usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.
30-06-2013 16:31 OIOM Artur 123 pisze Cytat; Zaleski zostanie przywołany do porządku, bowiem błąd popełnił - przynajmniej w mojej ocenie - wręcz kardynalny i będzie musiał ponieść jego konsekwencje. Gorąco w to wierzę.koniec cytatu ............

Szanowny Panie Artku - prokuratorze , adwokacie , sędzio – kumulacja w jednej osobie . A jakie to ''szanowny skumulowany '' ma papiery na rozliczanie – jakaś kolejna ''pyskówka '' na forum się zapowiada.
30-06-2013 16:27 Artur123 I co, Panie Radaktorze Gawlicki? Nie miałem racji? Wystarczy rzucić okiem na to, co poniżej i porównać z tym, o czym uprzedzałem Pana.
30-06-2013 16:24 OIOM Dział '' dziennik na gorąco '' autor Piotr Gawlicki – to kolejny temat który oceniam że powinien być publikowany w dziale ''kulinaria'' . Autor prezentuje nam danie w postaci '' pasztetu zajęczego '' który to wedle mej oceny gdyby tą recepturą go przyrządzić – to niejeden z nas tu ''zajęczy'' . Zajęczy pod butem logiki – jakim rządzi się Koło Łowieckie . Na wybitnie niszowym portalu jest wpis Kolegi M ... pozwolę sobie zacytować który udzielono ''paragrafowi 123 '' tam występuje jako Żółtodziób Cytat; Żółtodziób masz racje ten sam temat podnosiłem na tym forum, skoro polowanie na królika jest dopuszczone do polowania indywidualnego, a preferowane zbiorowe to nie ma przeszkód aby polować w ten sam sposób na zająca! kwestia mentalna myśliwych nie ma tutaj nic wspólnego, mentalna to taka że myśliwy otrzymał odstrzał na dwa zające a pozyskuje dziesięć na użytek własny, wykazując formalnie 2 szt, po pięciu latach tej praktyki zając zostanie tylko w ZOO! Dlatego też koła boją się uwolnić zająca do odstrzału indywidualnego! co nie świadczy ze polować indywidualnie nie można! . Czy taka prawda dociera czy to kolejna opowiastka Barrie - przez Piotrusia Pana . Gdzie głównym bohaterem jest właśnie tytułowy Piotruś Pan, chłopiec, który nie chce dorosnąć. Piotruś, szermierz słowa, spędza swe niekończące się, pełne przygód dzieciństwo na ''łowiecki .pl ''. przewodząc grupie ''Zagubionych Chłopców '' w meandrach PZŁ . Powieść tu publikowana o zajączkach zawiera elementy fantastyczne: Piotruś posiada pewne magiczne zdolności (np. potrafi fruwać wraz ze swoimi fantasmagoriami ). Do jego przyjaciół zalicza się wróżka o imieniu ''Chciejstwo ''. Głównym antagonistą Piotrusia jest - ''Zdrowy Rozsądek '' . A celem działania stworzyć problem .? zaistnieć !!! - gdy jest tylko pozornie rozwiązany .wtedy wpisze w swoje C.V . Nie Chwaląc Się - Jak Onufry Zagłoba – ''Jam to uczynił'' . Piotruś kolejny raz ogłasza jakieś zwycięstwo – jak dla mnie - Pyrrusowe . Podobnie było z publikacją opinii prawnych dotyczących – o indywidualnym polowaniu z psem na dziki . Gdzie koledzy z mego sąsiedztw Guru Gdańskiego potraktowali jak wyrocznię i co ? . Za kłusownictwo smród jest do dziś. Super Redaktorze – i ja do porządku walnego w swoim kole wprowadziłem punkt polowania indywidualnego na dziki z psem . Poddany pod głosowanie – przepadł , ja się zasadom demokracji woli większości - podporządkowuje . Czy się z nią zgadzam podpierając się opinią prawną – nie !. Lecz nie jestem Piotruś Pan i nie mam wątpliwości że nawet w sądzie powszechnym i w tym temacie kwalifikacja polowania z psem indywidualnie może być różna. Na co czeka redakcja ? - jakieś doświadczenia na żywych organizmach myśliwych - zamierza prowadzić ?... Co będzie jak na pomyka ktoś zapoluje?. Nawet dziesiątki opinii prawnych to nie akt normatywny jednoznacznie regulujący sposób postępowania – pora na ''Szklankę Wody '' - Piotrusiu Panie . Mieć wizję to jedno i mnie nie dziwi że z lubością jak króliki z kapelusza wyciąga się kolejne tematy . Nie dla każdego zapach leśnych poziomek jest ten sam co łajna . Które tego typu nieodpowiedzialnymi publikacjami będziemy w prozie życia wąchać.
30-06-2013 16:17 Artur123 Proponuję wrzucić na luz :-). Sądzę, że pismo DIPgł – 024 / 50 / 24959 / 13 z dnia 27 czerwca 2013 r., które Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody – pan Janusz Zaleski przesłał pod adresem Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego – pana dr Lecha Blocha, to tylko jeden z kilku etapów problemu "zajęczego". A że ja go w zasadzie "wywołałem", więc uczynię wszystko, co w mojej skromnej mocy, aby sprawa nabrała ... dalszego biegu. Pozdrawiam PS Co prawda pewnego rodzaju rozwiązaniem spornej sytuacji byłaby nowelizacja rozporządzenia, ale to byłoby tylko definitywnym dowodem tego, że pan Zaleski dzisiaj się myli. A jeżeli do nowelizacji rozporządzenia w najbliższym czasie nie dojdzie, to wcześniej czy później pan Zaleski zostanie przywołany do porządku, bowiem błąd popełnił - przynajmniej w mojej ocenie - wręcz kardynalny i będzie musiał ponieść jego konsekwencje. Gorąco w to wierzę.
30-06-2013 14:51 MAUZES ad.jabłoneczka 14


Żałosne jest to, że jeśli ktoś ma swój pogląd sprzeczny z ideami działaczy PZŁ to jest wypitalany z koła, PZŁ, szykanowany, pozbawiany uprawnień państwowych, pozbawiany "normalnie" wypisanych upoważnień do pol. indywid., etc...!
PS. MOŻNA DOPISAĆ JAK SIĘ ODBYWAJĄ WYBORY - OKRĘGOWE KRAJOWE ZJAZDY DELEGATÓW- TA PZŁ DEMOKRACJA!!!!!!!!!!

NIE OŚMIESZAJ SIĘ!!!!!! MAŁO KOLEGO PRZYKŁADÓW NA FORUM????
30-06-2013 11:18 MadMax666 No to zobaczymy.... Jeszcze nie w tym sezonie, poniewaz dopiero co wypuscilismy kolejna partie zajecy w ramach reintrodukcji i wzmocnienia rodzimej populacji, ale moze w nastepnym.... zawnioskuje do Zarzadu aby w RPL wstawili zajaca i zazadam wpisu w odstrzal .... a co mi tam :-DDDD
29-06-2013 22:49 kuraś Wana, tego nawet sam admin nie wie dlatego zachęca. Coś w rodzaju: "ty się podpisz, a ja to biorę na siebie".
29-06-2013 22:18 Wana jabloneczka14 - a co grozi za polowanie indywidualnie na zające, bo o tym chyba myślisz życząc adminowi powodzenia w takim polowaniu?
29-06-2013 21:56 jabloneczka14 Żałosne jest to, że jeśli ktoś ma swój pogląd sprzeczny z ideami admina to zaraz jest towarzyszem czy działaczem. Na prawdę żałosne i pozostawiam to bez komentarza. A swojego zdania nie zmieniam i mam gdzieś czy ktoś będzie wiązał mnie z Nowym Światem czy też nie. Ale ponieważ mam swoje zdanie to przecież muszę być z Nowego Światu albo z Wawelskiej. Bo tu wyrażać swoich poglądów nikt oprócz kilku osób pod wieloma nickami głosić nie może. I nadal życzę powodzenia Piotrowi Gawlickiemu w polowaniach indywidualnych na zające.
29-06-2013 08:47 lelek_nowy A mnie najbardziej podoba się zarzut, że admin nawołuje do działań wbrew opinii ministra. Piszący tak ujawnia swój pogląd o nadrzędnej roli odpowiednio ustawionych nad prawem. Dokładnie tak, jak od dziesiątków lat działają organa PZŁ. Tak trzymać towarzyszu działaczu.
29-06-2013 08:38 kiryk Ten miłośnik Nowego Światu chce nam niżej wmówic między wierszam, że departament leśnictwa MŚ nie ma nic wspólnego ze skandalem 5,6 mm, choć to właśnie tam, a nie w departamencie prawnym powstało to cacko. Najłatwiej wszystko zrzucać na prawników, ale jak tak, to prawnicy ZG PZŁ nie są nic lepsi, bo też opiniowali zapisy o kalibrze 5.6 razem z innymi "fachowcami" z PZŁ.
29-06-2013 05:59 MadMax666 Napisalbym Ci cos Jabloneczka, tak "od serca", ale nie moge, bo wisi nade mna katowski topór - zótej kartki, ale jak zwykle Twój wpis nie jest niczym innym tylko klakierstwem dla twoich pryncypalów z Nowego Swiata. Dla nikogo, który posiada choc minimalna umiejetnosc "czytania ze zrozumieniem" nie ulega watpliwosci, ze przy obecnym ZAPISIE rozporzadzenia MOZNA polowac indywidualnie na zajace!!! Oczywiscie, ze nikt tego nie zamierzal i jest to tylko kolejne potwierdzenie tego, jak "niezbedna" i przydatna jest nadbudowa w postaci Bloch i S-ki, która ten cud stworzyla. Ten BUBEL prawny powstal w zaciszu gabinetów NOwego Swiatu, a biedny, a zawsze usluszny "vice ministro", próbuje teraz zbierac to rozlane mleko. Zalosne - tak jak 99% twoich wypowiedzi.
"DB"


28-06-2013 21:55 jabloneczka14 Ten departament prawny już jedną opinię stworzył (odnośnie kalibrów), więc jak minister pisze, że nie mozna to po co "redaktor" szuka tu sensacji i nawołuje do działań wbrew opinii ministra? Ja poczekam aż sam Piotr Gawlicki pozyska zająca na polowaniu indywidualnym i pochwali się tym w swoim felietonie na portalu. Tylko proszę też o zdjęcia.

28-06-2013 20:49 kuraś kol. LDormus,
pozostaje więc poprosić kol. Piotra o odstrzał i ....na pomyka :)
28-06-2013 20:33 Hupert Jeźeli można indywidualnie na zająca, to można z psem. Tylko jaka w praktyce korzyść z psa płoszącego tylko w odległości możliwego strzału, bo płoszenie po całym polu nie spowoduje, że pies nagoni zająca prosto na strzelca.
28-06-2013 20:02 kuraś a z psami można ?
28-06-2013 12:43 LDormus Szanowny Panie. Może tak zamiast szukać leszcza (nie po raz pierwszy zresztą) wstaw Pan w plan pozyskania parę kotów ,wypisz Pan indywidualne odstrzały i opiszesz Pan jaki był tego oddźwięk.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.