strona główna forum dyskusyjne

OPRACOWANIE NOWEGO STATUTU PZŁ

Statut NRŁ poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

Statut Polskiego Związku Łowieckiego przyjęty w 1946 roku.

Ostateczny projekt Statutu PZŁ, na podstawie propozycji członków Zrzeszenia przesłanych do www.lowiecki.pl.
Pierwsza wersja projektu Statutu PZŁ, na podstawie sugestii użytkowników www.lowiecki.pl.

Wstępny projekt Statutu PZŁ przyjęty przez NRŁ w dniu 14.12.2004 r.

Propozycje redakcji do Statutu PZŁ, dla komisji statutowej NRŁ dot. organów Zrzeszenia.

Miejsce na założenia do statutu przyjęte przez komisję statutową 7 września, a następnie przez NRŁ w dniu 5 października br. (nie udostępnione serwisowi)


KOMENTARZE


 • Artykuł Piotra Gawlickiego w "Braci Łowieckiej" Nr. 3/2005 na temat okręgów wojewódzkich.

 • LIST OTWARTY Adama Sikorskiego, delegata na Zjazdy Krajowe o 59 letnim stażu w PZŁ.

 • Artykuł Piotra Gawlickiego w "Braci Łowieckiej" Nr. 2/2005 na temat projektu statutu PZŁ.

 • Komentarz redaktora naczelnego serwisu Piotra Gawlickiego z dnia 30 stycznia 2005 r.

 • Wywiad z Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, dr Ireneuszem Michasiem, z dnia 5/01/2005.

 • Polemika Piotra Ławrynowicza z komentarzem redaktorskim z dnia 28/11/2004.

 • Uzasadnienie do propozycji zmian w nowym Statucie PZŁ przygotowanych przez redakcję.

 • Odpowiedź Piotra Gawlickiego Łowczemu Okręgowe w Gdańsku.

 • Polemika Łowczego Okręgowego w Gdańsku z komentarzem Piotra Gawlickiego.

 • Komentarz Piotra Gawlickiego na kanwie uwag Piotra Ławrynowicza zamieszczonych niżej.

 • Uwagi Łowczego Okręgowego w Gdańsku Piotra Ławrynowicza do komentarza niżej.

 • Komentarz redaktora naczelnego serwisu Piotra Gawlickiego z dnia 3 października 2004 r.

 • Zaproszenie Jerzego Czepułkowskiego, Przewodniczącego Komisji Statutowej, do współpracy.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.